Powrót

Co zrobić, jeśli zostaniesz zwolniona?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2016-01-01

Co zrobić, jeśli zostaniesz zwolniona?

W sytuacji, gdy zostaniesz zwolniona po urlopie macierzyńskim, urlopie rodzicielskim lub wychowawczym przez pracodawcę, możesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy.

Jako osoba bezrobotna możesz skorzystać z form wsparcia oferowanych przez urząd:

 • doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
 • stażu,
 • przygotowania zawodowego dorosłych,
 • prac interwencyjnych, robót publicznych,
 • szkoleń, pożyczki szkoleniowej,
 • finansowania studiów podyplomowych, stypendium na kontynuowanie nauki,
 • zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania,
 • zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat siedmiu,
 • jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • świadczenia aktywizacyjnego,
 • grantu na telepracę.

Możesz również skorzystać z tzw. elastycznych form zatrudnienia:

Praca w domu/praca nakładcza – powierzoną pracę wykonujesz w domu, a nie w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Powoduje to wzrost elastyczności działania pracowników, oszczędność czasu na dojazdy, wpływa na wzmocnienie więzów rodzinnych.

Umowa o pracę na zastępstwo – nie chcąc tracić kontaktu z cenionym pracownikiem, który potrzebuje dłuższej przerwy w pracy (np. z powodu przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym), pracodawca może zatrudnić Cię na ten czas. Może w tym celu również skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej.

Zadaniowy czas pracy – zadaniowy czas pracy nie jest określony godzinowo, ale wymiarem zadań należących do Twoich obowiązków. Zadania powinny być tak określone, byś mogła wykonać je w ciągu obowiązującego Cię czasu pracy.

Równoważny czas pracy – pracodawca może wydłużyć Ci w niektórych dniach czas pracy (maksymalnie do 12 godzin). Każdy taki okres musi jednak zostać zrównoważony dniami ze skróconym czasem pracy.

Indywidualny rozkład czasu pracy – pracodawca, na Twój pisemny wniosek, może ustalić indywidualny rozkład czasu pracy. Może to polegać na ustaleniu innych niż tradycyjne godzin rozpoczynania i kończenia pracy lub na wyznaczeniu innych dni pracujących w tygodniu, niż tradycyjnie – od poniedziałku do piątku.

Część etatu zamiast urlopu wychowawczego – jeżeli jesteś uprawniona do skorzystania z urlopu wychowawczego, możesz złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Nowy wymiar czasu pracy nie może być jednak niższy niż połowa etatu.

Telepraca – jest nowoczesną formą pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa. Wykorzystywanie technologii informatycznych i nowoczesnych środków komunikacji umożliwia wykonywanie pracy wszystkim osobom, a zwłaszcza opiekunom małych dzieci czy ludziom niepełnosprawnym. Jej stosowanie to możliwość obniżania wysokich kosztów pracy, lepsze dostosowanie firmy do wymogów nowoczesnego rynku pracy, zwiększenie adaptacyjności firmy do zmian rynkowych, możliwość pozyskiwania drogich ekspertów na czas realizacji konkretnego projektu.

PAMIĘTAJ!

Jeżeli wychowujesz dziecko, przysługują Ci różne prawa i warto z nich korzystać!


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.