Powrót

Bon na zasiedlenie – komu przysługuje, a komu nie?

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-09-06

Bon na zasiedlenie jest formą wsparcia, oferowaną przez powiatowe urzędy pracy, skierowaną do osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia. Warunkiem ubiegania się o bon jest podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Odpowiadamy, co w sytuacji, gdy ktoś m.in. nawiązuje stosunek administracyjny lub odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. Czy takim osobom przysługuje bon na zasiedlenie?

Zgodnie z art. 66n ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta, na podstawie umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Opisane w przepisach warunki mają wpływ na to komu można przyznać bon na zasiedlenie, a komu to świadczenie nie przysługuje.

 

Stosunek administracyjny

Osoby bezrobotne, które rozpoczną stosunek służbowy w policji nie mogą ubiegać o bon na zasiedlenie ponieważ jest to stosunek administracyjny (nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy). A zatem, nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nawiązanie stosunku służbowego na podstawie rozkazu personalnego o mianowaniu na stanowisko służbowe w policji nie spełnia przesłanek, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Podobnie stosunek służby wojskowej ma charakter stosunku administracyjnego. Żołnierz z tytułu pełnienia służby nie otrzymuje wynagrodzenia, tylko uposażenie zasadnicze i dodatki.

W związku z administracyjnym charakterem stosunku służby wojskowej, powołanie do służby wojskowej, bez względu na rodzaj służby i czas trwania, osoby bezrobotnej, nie może być uznane za spełnienie warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Również stosunek służbowy funkcjonariuszy służby więziennej (na podstawie mianowania) nie spełnia warunków, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia. Obowiązujące przepisy wyłączają obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w trakcie trwania stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Nie podlegają oni ubezpieczeniom społecznym, lecz odrębnym regulacjom zawartym w ustawie o Służbie Więziennej. 

Także stosunek służb mundurowych w Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa ma charakter stosunku administracyjnego, a zatem nie jest stosunkiem pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. W związku z administracyjnym charakterem stosunku tych służb, bez względu na rodzaj służby i czas trwania, osobie bezrobotnej, nie może być przyznany bon na zasiedlenie, gdyż nie spełni ona warunków, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia.

 

Aplikanci komorniczy, KSAP i staż podyplomowy lekarzy

W przypadku aplikantów komorniczych wpis na listę aplikantów następuje na podstawie uchwały rady izby komorniczej. Rada izby komorniczej obowiązana jest wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant komorniczy jest albo zostanie zatrudniony. Odbywanie praktyki przez aplikanta komorniczego, w ramach której aplikant nabywa prawo do wykonywania zawodu komornika, nie spełnia przesłanek uprawniających do rozliczenia bonu na zasiedlenie.

Kształcenie w KSAP (Krajowej Szkole Administracji Publicznej) nie jest równorzędne z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia.

Tak więc, okres pobierania stypendium z KSAP, nie powinien zostać uznany za spełnienie warunków, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, dotyczących bonu na zasiedlenie.

Również odbywanie stażu podyplomowego, w ramach którego lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód na podstawie ograniczonego prawa do wykonywania tego zawodu, jest formą obowiązkowego kształcenia podyplomowego. Oferta stażu jest lekarzowi przedstawiona, w związku z czym nie zostają spełnione przesłanki uprawniające do uzyskania bonu na zasiedlenie.

 

Szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim

Inaczej wygląda sytuacja osób, które odbywają szkolenia specjalizacyjne w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim. W tym przypadku możemy mówić o spełnieniu warunków ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczących bonu na zasiedlenie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy szkolenie specjalizacyjne prowadzone w trybie pozarezydenckim (na wniosek lekarza) odbywa się w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów – w trybie określonym w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

 

Urzędy pracy rozpatrują przyznanie bonu na zasiedlenie w oparciu o złożony wniosek, obowiązujące przepisy oraz wewnętrzny regulamin, który może wprowadzać dodatkowe zasady przyznawania wsparcia.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku – art. 66n.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Profil zaufany – najwyższy czas, aby go założyć
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.

 • Ponaglenie w sprawie urzędowej – sprawdź, kiedy nie jest skuteczne
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.

 • Doradca zawodowy pomaga podjąć dobre decyzje [WYWIAD]
  „Młode osoby zapominają o tym, że na początku ich kariery to nie doświadczenie zawodowe jest kluczowe, bo nie mają go za dużo i pracodawca nie tego będzie od nich oczekiwał, tylko kompetencje miękkie. Warto o nich mówić, popierając je przykładami z życia szkolnego lub uczestnictwa w wolontariacie” – mówi Jolanta Drobiszewska, doradca zawodowy CEiPM OHP w Elblągu. W naszej rozmowie poruszyliśmy m.in. tematy dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej, roli doradcy zawodowego oraz pracy za granicą. Zapraszamy do lektury.

 • Poszukiwanie właściwej ścieżki kariery [WYWIAD]
  „Na skończeniu studiów nie możemy się zatrzymać. Tu powinno być znane pojęcie kształcenia ustawicznego. Ciągle musimy się uczyć, dokształcać, aktualizować wiedzę, żeby nasza elastyczność na rynku pracy była większa. Pracodawcy oprócz wykształcenia stawiają na języki obce, gdzie angielski już przestaje wystarczać, a atutem jest, np. niemiecki, rosyjski czy hiszpański” – mówi Marcelina Wojno, kierownik Biura Karier Uniwersytetu w Białymstoku. W rozmowie o rynku pracy podjęliśmy, m.in. tematy szukania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, działalności biur karier oraz rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zapraszamy do lektury.

 • Najlepiej, gdy praca jest związana z pasją [WYWIAD]
  „Wydaje mi się, że jestem osobą z najdłuższym CV w Polsce. Przetestowałem wiele zawodów, z wieloma specjalistami rozmawiałem i o wielu zawodach mógłbym opowiadać godzinami” – mówi Wojciech Kaczmarczyk, medialny freelancer, prowadzący kanał „DO ROBOTY” na YouTube. W naszej rozmowie poruszyliśmy, m.in. tematy prowadzenia działalności gospodarczej, mitów dotyczących różnych zawodów oraz szukania pracy dla siebie. Przeczytajcie co mówi człowiek, który co tydzień „zmienia pracę”.

 • Potrzebujemy na świecie więcej społeczników [WYWIAD]
  „Leżenie na kanapie nie sprawi, że odkryjemy w sobie nową pasję. Obracanie się od lat w zamkniętym, ciągle tym samym środowisku nie odkryje w nas rzeczy, których być może jeszcze sami o sobie nie wiemy” – mówi Dagmara Sobczak, socjolog zasobów ludzkich i karier zawodowych, autorka bloga socjopatka.pl. W rozmowie ze „Szczęśliwym socjologiem” poruszyliśmy wiele tematów, dotyczących edukacji, rozwoju, budzenia w sobie chęci do działania, czytania książek, „slow life” i miłości do zwierząt. Zapraszamy do lektury.

 • Znaleźć pracę, znaleźć pomysł na siebie [WYWIAD]
  Na rozmowie kwalifikacyjnej, odpowiadając na pytania, opowiadasz o sobie, o swoich kompetencjach, doświadczeniach, tym, co możesz wnieść do organizacji. Jeśli pracodawca uzna, że to wszystko, cały Twój potencjał będzie przydatny do rozwoju jego firmy, że pomożesz w rozwiązaniu bolączek przedsiębiorstwa, dogadacie się co do stawki i jednocześnie jest między Wami nić porozumienia, to sukces rekrutacyjny gwarantowany - mówi Klaudia Jarych, która razem z Łukaszem Jarychem, tworzy portal dookolapracy.pl. Oboje pomagają kandydatom na każdym etapie szukania pracy.

 • Jak znaleźć pracę marzeń? [WYWIAD]
  O pracy marzeń, pracy jako przykrym obowiązku, błędach podczas rozmów kwalifikacyjnych, nowym rynku pracy, otwarciu własnej firmy. O tym i wielu innych zagadnieniach związanych z rynkiem pracy rozmawialiśmy z Izabellą Wojtaszek, trenerką biznesu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w branży zdobywania dopasowanej pracy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy