Powrót

Działalność gospodarcza a ZUS

Osoby zakładające własny biznes, który jest ich jedynym źródłem dochodu, zobowiązane są odprowadzać składki do ZUS-u. Jakie składki należy odprowadzić obowiązkowo, w jakiej wysokości i w jakim terminie?

Wśród odprowadzanych ubezpieczeń wyróżniamy ubezpieczenia obowiązkowe: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne oraz ubezpieczenie dobrowolne: chorobowe. Dodatkowo przedsiębiorcy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym odprowadzają składkę na Fundusz Pracy.

Składki preferencyjne

Osoby, które rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej lub prowadziły wcześniej działalność i ją zamknęły, a od czasu zamknięcia upłynęło już 5 lat, mają prawo do tak zwanego ZUS-u preferencyjnego przez okres 24 miesięcy.

Składki preferencyjne obliczane są od minimalnej, miesięcznej podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, podczas gdy, dla porównania, pełne wynoszą 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Daje to różnicę kilkuset złotych, co dla firmy, która dopiero się rozwija, ma duże znaczenie. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne cele, na przykład na rozwój.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z prawa do niższych składek. Ci, którzy wykonują czynności na rzecz byłego pracodawcy, które wchodziły w ich zakres obowiązków na etacie w bieżącym lub ubiegłym roku oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych, partnerskich lub jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością od początku istnienia działalności zobowiązani są odprowadzać pełne składki do ZUS-u.

Wysokość składek

Wysokość składek wyrażana jest w formie stóp procentowych, które wynoszą:

  • 19,52 proc. dla ubezpieczenia emerytalnego,
  • 8 proc. dla rentowego,
  • od 0,40 do 3,60 proc. dla wypadkowego,
  • 9 proc. w przypadku zdrowotnego,
  • 2,45 proc. na ubezpieczenie chorobowe oraz Fundusz Pracy. Osoby korzystające z ZUS-u preferencyjnego nie opłacają składki na Fundusz Pracy.

Podstawą wymiaru składek jest kwota, od której naliczamy należne składki (30 proc. minimalnego wynagrodzenia lub od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia), mnożąc ją przez wskazane wyżej stopy procentowe.

W przypadku składki zdrowotnej podstawa wymiaru wynosi zadeklarowaną kwotę, nie niższą jednak niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Opracowanie: Zespół redakcyjny Zielonej Linii


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.