Powrót

Nowelizacja przepisów o spółdzielniach socjalnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-04-05

Sprawdź, jakie zmiany niesie nowelizacja Ustawy o spółdzielniach socjalnych i ile można na tym zyskać!

Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych na nowo definiuje działalność spółdzielni oraz wzmacnia pozycję jej pracowników – jak podaje MRPiPS. Wnosi także zmianę zasad udzielania wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej. Osoby zainteresowane tą ścieżką kariery zawodowej lub z nią już związane i chcące rozwijać swój biznes, mogą liczyć na większe wsparcie z urzędu pracy.

Środki na działalność

Nowelizacja wniesie zmiany nie tylko w wysokości dofinansowania, ale również rozszerzy grupę osób, które będą mogły uzyskać środki. Obecnie zarejestrowani bezrobotni, którzy chcą założyć spółdzielnię socjalną, mogą otrzymać jednorazowo środki w wysokości nieprzekraczającej 4-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej. Z kolei osoby chcące przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej mogą otrzymać środki z Funduszu Pracy w wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka. Projekt podwyższa wsparcie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia w obu przypadkach.

O wsparcie będą mogły ubiegać się nie tylko osoby bezrobotne, ale również poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.

Doposażenie stanowiska pracy

Obecnie spółdzielnie socjalne nie mogą ubiegać się w urzędzie pracy o wsparcie finansowe przy tworzeniu nowych miejsc pracy. Po zmianach będą mogły uzyskać do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia na doposażenie stanowiska pracy. W ramach refundacji spółdzielnia będzie musiała zatrudnić skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia.

Środki na finansowanie wynagrodzeń

Spółdzielnie socjalne będą mogły także ubiegać się o środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu w wieku do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia. Wsparcie będzie przyznawane na okres do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wysokość refundacji to minimalne wynagrodzenie na każde stanowisko.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw ( z dnia 7 marca 2017 r.)


Zobacz podobne artykuły:

Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.