Informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej

 

Poniżej publikujemy linki do informacji nt. wsparcia przedsiębiorców, które realizowane jest przez powiatowe  oraz wojewódzkie urzędy pracy.

Wnioskowanie do Powiatowego Urzędu Pracy

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda)

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze)

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

 

Wnioskowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15g)

Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15g)

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art.15ga)

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg)

 

Inne przydatne linki

Dane kontaktowe do pracowników PUP i WUP udzielających informacji o wsparciu

Rządowy serwis o Tarczy Antykryzysowej

Informacje o Tarczy Antykryzyzsowej w serwisie MRPiPS

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS

 

Pytania i odpowiedzi

Zmiany w tarczy antykryzysowej. Pytania i odpowiedzi

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców – odpowiedzi na najważniejsze pytania

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – najważniejsze pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

 

Dodatek solidarnościowy

Jak otrzymać dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy w pytaniach i odpowiedziach

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.