Informacje dotyczące Tarczy Antykryzysowej

 

Poniżej publikujemy linki do informacji nt. wsparcia przedsiębiorców, które realizowane jest przez powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy.

Wnioskowanie do Powiatowego Urzędu Pracy

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) - Nabór zakończony

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda) - Nabór zakończony

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc) - Nabór zakończony

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) - Nabór zakończony

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze) - Nabór zakończony

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2) - Nabór zakończony

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (art.15zze4) - Nabór zakończony

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (rozp. rozdział 3) - Nabór zakończony

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw - Sklepiki szkolne (15zze4a) - Nabór zakończony

Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw dla przeważającej działalności oznaczonej kodem PKD 56.30.Z, 93.29.A lub 93.29.Z (rozp. rozdział 3) - Nabór trwa do 15.04.2022 r.

 

Wnioskowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15g) - Nabór zakończony

Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15g)

Dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracowników, którzy wykonują czynności zawodowe dotyczące zabytku lub infrastruktury z nim związanej (art.15ga) - Nabór zakończony

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg) - Nabór zakończony

Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na podstawie art.15gg

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga) - Nabór zakończony

Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art.15gga)

Wsparcie na ochronę miejsc pracy z FGŚP dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną - Sklepiki szkolne (15gga1) - Nabór zakończony

 

Inne przydatne linki

Praca.gov.pl - Usługi elektroniczne Publicznych Służb Zatrudnienia

Dane kontaktowe do pracowników PUP i WUP udzielających informacji o wsparciu

Rządowy serwis o Tarczy Antykryzysowej

Informacje o Tarczy Antykryzyzsowej w serwisie MRPiPS

 

Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS

Tarcza 5.0 - branża turystyczna, estradowa i wystawiennicza

Tarcza 6.0 branżowa – jakie wsparcie można otrzymać z ZUS?

Tarcza 7.0 branżowa

Tarcza 8.0 branżowa - zmiany od 28 lutego 2021 r.

Tarcza 9.0 branżowa - zmiany od 4 maja 2021 r.

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.