Назад

Zmiana warunków zatrudnienia na wniosek pracownika

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-11-29

Pracownicy mają prawo do wnioskowania do pracodawcy o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony. Kiedy takie prawo przysługuje i jakie obowiązki wobec tego ma pracodawca? Podpowiadamy.

Zgodnie z art. 293 Kodeksu pracy pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy może raz w roku kalendarzowym wystąpić do pracodawcy z wnioskiem, złożonym w postaci papierowej lub elektronicznej, o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Co dokładnie to oznacza?

 

Czytaj także: Praca zdalna – przydatne informacje dla pracowników i pracodawców

 

Kto może wystąpić z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy?

Wniosek taki – w postaci papierowej lub elektronicznej – może złożyć raz w roku kalendarzowym pracownik zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. Nie dotyczy to pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na okres próbny.

Do okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy wlicza się pracownikowi również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w drodze przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy wlicza się także w przypadku, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym pracodawcy poprzednio zatrudniającego pracownika.

 

O co może wnioskować pracownik?

Wniosek pracownika może dotyczyć zarówno zmiany rodzaju umowy na umowę najbardziej stabilną – na czas nieokreślony – jak też zmiany innych warunków zatrudnienia, wśród których ustawa wyróżnia zmianę z niepełnego na pełny wymiar czasu pracy.

 

Czytaj także: Nowość w Kodeksie pracy! Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

 

Jakie obowiązki ma pracodawca?

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi odpowiedzi na wniosek (w postaci papierowej lub elektronicznej), nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego otrzymania.

Art. 293 § 2 Kodeksu pracy wskazuje przy tym, że pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględnić wniosek pracownika. Jakkolwiek nie jest to zobowiązanie do jego uwzględnienia i odmowa jak najbardziej jest możliwa po ocenie dokonanej przez pracodawcę, to jednak negatywne rozpatrzenie wniosku pracodawca musi uzasadnić. Przy ocenie wniosku pracownika pracodawca bierze pod uwagę potrzeby własne i pracownika.

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu
  Równe traktowanie pracowników jest podstawową zasadą prawa pracy. Kodeks pracy zakazuje wszelkiej dyskryminacji w zatrudnieniu. Podpowiadamy, jakie są przesłanki dyskryminacji oraz kiedy pracownik ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

 • Przerwy w pracy
  Od czego zależy długość i ilość przerw w pracy? Czy czas odpoczynku zawsze wlicza się do wymiaru czasu pracy? Kto może skorzystać z dodatkowej przerwy? Odpowiadamy.

 • Praca zdalna – czy pracodawca musi wyrazić na nią zgodę?
  O możliwość wykonywania pracy zdalnie musi zawnioskować pracownik oraz otrzymać zgodę pracodawcy. W jakich przypadkach pracodawca może nie wyrazić zgody i odrzucić wniosek pracownika? Sprawdź!

 • Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia
  Urlop wypoczynkowy udzielany jest na wniosek pracownika, jednak nie zawsze pracodawca ma obowiązek taki wniosek uwzględnić. Wyjątkową sytuacją jest okres wypowiedzenia pracownika. Co stanowi Kodeks pracy? Podpowiadamy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jest jednym ze sposobów na doprowadzenie do ustania stosunku pracy, czyli pożegnania się z pracownikiem lub pracodawcą. O czym należy pamiętać składając wypowiedzenie? Jaki ma ono wpływ na zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

 • Rozwiązanie umowy o pracę – porozumienie stron
  Ustanie stosunku pracy następuje w drodze jego rozwiązania lub wygaśnięcia. Jednym z rodzajów rozwiązania umowy o pracę (ustania stosunku pracy) jest porozumienie stron. Co warto o nim wiedzieć? Czy można cofnąć zgodę na rozwiązanie umowy w taki sposób? Co z zasiłkiem dla bezrobotnych po rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron? Odpowiadamy.

 • Dni pracodawców 2023
  2023 jest Europejskim Rokiem Umiejętności. W związku z tym, w dniach 23-27 października 2023 r., obchodzony będzie Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych, w ramach którego w Polsce odbędą się w tym czasie Dni Pracodawców, organizowane przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.

 • Zwolnienie na czas badań związanych z ciążą
  Kobiety w ciąży są szczególnie chronione w miejscu pracy. Wśród przywilejów, z jakich mogą korzystać, znajduje się możliwość wykonania badań związanych z ciążą w czasie pracy. Jakie warunki muszą być spełnione, aby takie zwolnienie zostało udzielone przez pracodawcę? Podpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy