Назад

Zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej a zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2022-10-10

Jaki wpływ na prawo do zasiłku i okres jego wypłacania ma zawieszenie działalności gospodarczej, a jaki zamknięcie działalności? Odpowiadamy.

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nie może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Stanowi o tym ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w której czytamy, że bezrobotnym jest osoba, która m.in.:

„nie złożyła wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

 • zgłosiła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
 • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej” (art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. f).

 

Czytaj także: Dokumenty potrzebne do rejestracji

 

Z powyższego wynika, że w urzędzie pracy może zarejestrować się jako bezrobotna osoba, która albo nie prowadzi działalności gospodarczej, albo ją zawiesiła i zawieszenie trwa w momencie rejestracji.

Wznowienie działalności gospodarczej lub jej założenie sprawia, że osoba bezrobotna musi się wyrejestrować z urzędu pracy.

 

Prawo do zasiłku a działalność gospodarcza

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowią, że prawo do zasiłku przysługuje m.in. bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. (Co do zasady, składki na Fundusz Pracy, opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn).

 

Czytaj także: Warunki nabycia statusu osoby bezrobotnej

 

Z powyższego wynika, że jeżeli osoba prowadząca działalność gospodarczą skorzysta z możliwości opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach, musi liczyć się z tym, że tego okresu prowadzenia działalności nie zaliczy się do okresu (365 dni) uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych.

 

Od kiedy wypłata zasiłku?

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobie, która prowadziła działalność gospodarczą przez co najmniej 365 dni i odprowadzała w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (nie korzystała z preferencyjnego ZUSu) i przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy zamknęła działalność gospodarczą, zasiłek będzie przysługiwał od dnia rejestracji.

Inaczej wygląda sytuacja osoby, która, spełniając warunki przyznania prawa do zasiłku, przed rejestracją w urzędzie pracy zawiesiła działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 75 ust. 2 pkt 2 zasiłek będzie jej przysługiwał po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy. Świadczenie będzie też o ten okres (90 dni) skrócone. Oznacza to, że jeżeli osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą, przyznano prawo do zasiłku na 6 miesięcy, świadczenie będzie wypłacane po 90 dniach, przez 3 miesiące.

 

Szczegółowych informacji w zakresie przyznawania prawa do zasiłku udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem 19524.

 

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Środki na otwarcie działalności gospodarczej w 5 krokach [INFOGRAFIKA]
  Planujesz założyć działalność gospodarczą i potrzebujesz gotówki? Oto w jaki sposób możesz dostać bezzwrotne dofinansowanie z urzędu pracy.

 • Działalność nierejestrowa – nowy próg przychodów
  Działalność nierejestrowa, czyli nieewidencjonowana, to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Sprawdź, jaki przychód możesz osiągnąć z działalności nierejestrowej i jaki ma to wpływ na status osoby bezrobotnej.

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Plusy i minusy B2B [INFOGRAFIKA]
  Business to business (B2B) - sprawdź jakie plusy i minusy płyną z takiej współpracy.

 • Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych
  W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy