Назад

Urlop wychowawczy a zasiłek dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2021-11-03

Urlop wychowawczy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jednak w odróżnieniu od np. urlopu macierzyńskiego jest on bezpłatny. Jak zatem okres przebywania na urlopie wychowawczym traktują urzędy pracy przy przyznawaniu prawa do zasiłku? Odpowiadamy.

Przepisów dotyczących przyznawania prawa do zasiłku należy szukać w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W art. 71 ust. 1 czytamy m.in., że prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu jeżeli: w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni.

Z tego zapisu można wywnioskować, że osobie, która rejestruje się w urzędzie pracy po urlopie wychowawczym zasiłek nie będzie przysługiwał. Jednak w ust. 2 tego samego artykułu czytamy, że do wymienionego wyżej okresu 365 dni, zalicza się również okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Ponadto, okresy przebywania na urlopie wychowawczym wliczają się bezwzględnie do okresu, od którego zależy przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Oznacza to, że nie ma znaczenia wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymywała osoba rejestrująca się w urzędzie pracy przed pójściem na urlop wychowawczy. Nie ma również znaczenia wymiar czasu pracy.

 

Urlop wychowawczy - przydatne informacje

 • Prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ma pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, czy to na pełnym, czy na niepełnym etacie (chodzi o tzw. ogólny staż pracy, a nie okres zatrudnienia u danego pracodawcy).
 • Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy.
 • Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.
 • Urlop może być wykorzystany najwyżej w 5 częściach.
 • Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego.
 • Okres urlopu wychowawczego, w dniu jego zakończenia, wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (Art. 1865 Kodeksu pracy).
 • Urlop wychowawczy liczy się „do emerytury”, ponieważ jest okresem składkowym. ZUS finansuje składki rentowe, emerytalne i zdrowotne.
 • W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (Art. 1862 Kodeksu pracy).

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy – „Prawo pracy”.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Brak wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  Czy niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na czas może być powodem rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia? Na co zwrócić uwagę i jakie przepisy Kodeksu pracy mają w tym przypadku zastosowanie? Odpowiadamy.

 • Obowiązki pracodawcy w czasie upałów
  Okres wakacyjny kojarzy się ze słoneczną, upalną pogodą. O ile oczekujemy wysokiej temperatury podczas planowanego urlopu, o tyle upalna pogoda może być bardzo uciążliwa, a wręcz niebezpieczna podczas wykonywania pracy. Podpowiadamy, jakie obowiązki ma pracodawca względem pracowników wykonujących pracę podczas upałów.

 • Urlop szkoleniowy. Kiedy możesz z niego skorzystać?
  Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Podpowiadamy, jaki jest wymiar urlopu szkoleniowego oraz kto może z niego skorzystać.

 • Urlop wychowawczy a własna działalność gospodarcza
  Jesteś przedsiębiorcą i nie chcesz jeszcze wracać do obowiązków po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? Sprawdź, co możesz zrobić, aby nie zamykać działalności gospodarczej.

 • Bieg okresu wypowiedzenia [INFOGRAFIKA]
  Czy wiesz, jak liczyć bieg okresu wypowiedzenia? Podpowiadamy!

 • Zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych
  Otrzymałeś od urzędu pracy decyzję o nienależnie pobranym zasiłku dla bezrobotnych? Zastanawiasz się, co mogło być przyczyną? Wyjaśniamy, w jakich sytuacjach bezrobotny zostaje wezwany do zwrotu pobranego świadczenia, o jaką kwotę upomina się urząd i w jakim terminie powinien nastąpić zwrot pobranych środków.

 • Uprawnienia pracownika-rodzica dziecka niepełnosprawnego
  Pracownik opiekujący się dzieckiem niepełnosprawnym może wnioskować o elastyczne formy zatrudnienia, jeśli nie naruszają one organizacji pracy. Podpowiadamy, z jakich ułatwień mogą skorzystać rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz jakich formalności należy dopełnić.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy