Назад

Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-17

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia oraz opłacania części składek ZUS. Podpowiadamy, jakie koszty ponosi pracodawca, a które składki finansowane są przez pracownika.

Koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika to przede wszystkim wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne, które ma obowiązek opłacać.

 

Minimalne wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określa dolną granicę wynagrodzenia, jakie powinien otrzymywać każdy pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca - 3490 zł brutto,
 • od 1 lipca do 31 grudnia - 3600 zł brutto.

 

Czytaj także: Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

Koszty pracodawcy

Łączny koszt zatrudnienia pracownika na etacie jest wyższy niż wypłacane mu wynagrodzenie. Koszty, jakie ponosi pracodawca za pracownika zarabiającego 3500 zł brutto wynoszą:

 • składka emerytalna - 9,76% x 3500 zł = 341,60 zł;
 • składka rentowa – 6,50% x 3500 zł = 227,50 zł;
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% x 3500 zł = 58,45 zł;
 • składka na Fundusz Pracy - 2,45% x 3500 zł = 85,75 zł;
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10% x 3500 zł = 3,50 zł.

Łączna wysokość składek poniesionych przez pracodawcę w tym przypadku wyniesie 716,80 zł, a łączny koszt zatrudnienia pracownika to 4216,80 zł.

 

Jakie wynagrodzenie netto otrzyma pracownik?

Część składek pokrywanych jest z wynagrodzenia pracownika. Osoba, której wynagrodzenie brutto wynosi 3500 zł, przy założeniu, że złożyła pracodawcy oświadczenie na formularzy PIT-2 uprawniające do zmniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (czyli o kwotę 300 zł) oraz ma przychody z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania otrzyma „na rękę” 2715,92 zł. Wynika to z następujących czynników:

 • finansowana przez pracownika składka emerytalna – 9,76% x 3500 zł = 341,60 zł;
 • finansowana przez pracownika składka rentowa - 1,50% x 3500 zł = 52,50 zł;
 • finansowana przez pracownika składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% x 3500 zł = 85,75 zł.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym przypadku będzie stanowiła kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o wysokość składki emerytalnej, rentowej i składki na ubezpieczenie chorobowe, tj. 3500 zł - 341,60 zł - 52,50 zł – 85,75 zł = 3020,15 zł.

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania przez pracodawcę - 9% x 3020,15 zł = 271,81.

Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w tym przypadku będzie stanowiła kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o wysokość składki emerytalnej, rentowej i składki na ubezpieczenie chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu (250 zł), tj. 3500 zł - 341,60 zł - 52,50 zł - 85,75 zł - 250 zł = 2770,15 zł.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy wynoszą 250 zł miesięcznie, a więc za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł.

 • zaliczka na podatek dochodowy – 12% x 2770,15 zł – 300 zł = 32,42 zł.

 

Czytaj także: Roczny limit nadgodzin

 

Pamiętaj, że powyższe wyliczenia dotyczą pracowników powyżej 26. roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inaczej będzie w przypadku pracowników poniżej 26. roku życia, gdzie nie nalicza się zaliczki na podatek, a jeśli dodatkowo są studentami – składki ZUS w ogóle nie są odprowadzane.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

www.biznes.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Minimalne wynagrodzenie 2023
  1 stycznia każdego roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyjątkowo wzrasta dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca. Sprawdź ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc
  Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Jakim składkom podlega osoba bezrobotna?
  Rejestrujesz się w urzędzie pracy? Sprawdź, jakim składkom będziesz podlegać.

 • Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.

 • Brak wynagrodzenia a rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  Czy niewypłacanie pracownikowi wynagrodzenia na czas może być powodem rozwiązania umowy przez pracownika bez wypowiedzenia? Na co zwrócić uwagę i jakie przepisy Kodeksu pracy mają w tym przypadku zastosowanie? Odpowiadamy.

 • Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracodawca nie może więc bez zgody pracownika dokonywać jakichkolwiek potrąceń z wypłaty. Wyjątek stanowią sytuacje przewidziane w przepisach, np. świadczenia alimentacyjne. Pozostałe, bezpodstawne potrącenia są wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym karą grzywny do 30 tys. zł.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy