Назад

Chcesz zatrudnić pracownika? Sprawdź, jakie koszty poniesiesz

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-04-17

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę wiąże się z obowiązkiem wypłaty wynagrodzenia oraz opłacania części składek ZUS. Podpowiadamy, jakie koszty ponosi pracodawca, a które składki finansowane są przez pracownika.

Koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika to przede wszystkim wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne, które ma obowiązek opłacać.

 

Minimalne wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wysokość minimalnego wynagrodzenia określa dolną granicę wynagrodzenia, jakie powinien otrzymywać każdy pracownik zatrudniony w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi:

 • od 1 stycznia do 30 czerwca - 3490 zł brutto,
 • od 1 lipca do 31 grudnia - 3600 zł brutto.

 

Czytaj także: Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

 

Koszty pracodawcy

Łączny koszt zatrudnienia pracownika na etacie jest wyższy niż wypłacane mu wynagrodzenie. Koszty, jakie ponosi pracodawca za pracownika zarabiającego 3500 zł brutto wynoszą:

 • składka emerytalna - 9,76% x 3500 zł = 341,60 zł;
 • składka rentowa – 6,50% x 3500 zł = 227,50 zł;
 • składka na ubezpieczenie wypadkowe - 1,67% x 3500 zł = 58,45 zł;
 • składka na Fundusz Pracy - 2,45% x 3500 zł = 85,75 zł;
 • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 0,10% x 3500 zł = 3,50 zł.

Łączna wysokość składek poniesionych przez pracodawcę w tym przypadku wyniesie 716,80 zł, a łączny koszt zatrudnienia pracownika to 4216,80 zł.

 

Jakie wynagrodzenie netto otrzyma pracownik?

Część składek pokrywanych jest z wynagrodzenia pracownika. Osoba, której wynagrodzenie brutto wynosi 3500 zł, przy założeniu, że złożyła pracodawcy oświadczenie na formularzy PIT-2 uprawniające do zmniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek (czyli o kwotę 300 zł) oraz ma przychody z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania otrzyma „na rękę” 2715,92 zł. Wynika to z następujących czynników:

 • finansowana przez pracownika składka emerytalna – 9,76% x 3500 zł = 341,60 zł;
 • finansowana przez pracownika składka rentowa - 1,50% x 3500 zł = 52,50 zł;
 • finansowana przez pracownika składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% x 3500 zł = 85,75 zł.

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym przypadku będzie stanowiła kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o wysokość składki emerytalnej, rentowej i składki na ubezpieczenie chorobowe, tj. 3500 zł - 341,60 zł - 52,50 zł – 85,75 zł = 3020,15 zł.

 • składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania przez pracodawcę - 9% x 3020,15 zł = 271,81.

Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy w tym przypadku będzie stanowiła kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o wysokość składki emerytalnej, rentowej i składki na ubezpieczenie chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu (250 zł), tj. 3500 zł - 341,60 zł - 52,50 zł - 85,75 zł - 250 zł = 2770,15 zł.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku pracy wynoszą 250 zł miesięcznie, a więc za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł.

 • zaliczka na podatek dochodowy – 12% x 2770,15 zł – 300 zł = 32,42 zł.

 

Czytaj także: Roczny limit nadgodzin

 

Pamiętaj, że powyższe wyliczenia dotyczą pracowników powyżej 26. roku życia zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Inaczej będzie w przypadku pracowników poniżej 26. roku życia, gdzie nie nalicza się zaliczki na podatek, a jeśli dodatkowo są studentami – składki ZUS w ogóle nie są odprowadzane.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

www.biznes.gov.pl


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Zasady opłacania składek na Fundusz Pracy
  Dzięki środkom gromadzonym w Funduszu Pracy instytucje publiczne, w tym urzędy pracy, mogą realizować cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie są zasady opłacania składek na Fundusz Pracy? Co się dzieje w przypadku ich nieterminowego przekazywania? Wyjaśniamy.

 • Jakie składniki wynagrodzenia wliczają się do „trzynastki”?
  Pracownicy zatrudnieni w sferze budżetowej uprawnieni są do otrzymania trzynastej pensji, tzw. trzynastki. Pracownik nabywa prawo do trzynastki w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, a jeśli nie przepracował całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jakie elementy wynagrodzenia wliczają się do trzynastki? Podpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2024 r.
  Podobnie jak w 2023 r. pierwsza podwyżka minimalnego wynagrodzenia będzie miała miejsce w styczniu 2024 r., a druga w lipcu 2024 r. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r.

 • Czy premia wlicza się do minimalnego wynagrodzenia?
  Płaca minimalna to ustalone najniższe wynagrodzenie, jakie pracodawca musi wypłacić pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych. Czy pracodawca może uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Odpowiadamy.

 • Minimalne wynagrodzenie 2023
  1 stycznia każdego roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w przypadku umów cywilnoprawnych. Minimalne wynagrodzenie w 2023 roku wyjątkowo wzrasta dwukrotnie – 1 stycznia i 1 lipca. Sprawdź ile wynosi minimalne wynagrodzenie w 2023 r.

 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu – jaka jest różnica?
  Ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie chorobowe często są mylone lub używane zamiennie. To jednak zupełnie różne rodzaje ubezpieczeń. Podpowiadamy, jakie są różnice.

 • Masz zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Sprawdź, jak możesz sobie pomóc
  Układ ratalny z ZUS to jeden ze sposobów na wyjście z zadłużenia z powodu nieopłacania składek. Podpowiadamy, jak zawrzeć z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych układ ratalny w spłacaniu należności.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy