TRENDY NA RYNKU PRACY

 

 Jak szybko i skutecznie znaleźć pracę?
 Tego dowiecie się z naszych artykułów. Warto przeczytać i być na bieżąco!

Назад

Jak zachować twarz w trakcie… Assessment Center?

Jak zachować twarz w trakcie… Assessment Center?

Odsłaniamy tajniki rekrutacji! Czym jest Assessment Center? Jak się do niego przygotować? – w tym artykule znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań!

Assessment Center - ośrodek oceny lub centrum oceny. Jest to jedna z metod rekrutacji, która polega na ocenie kompetencji kandydata do pracy poprzez obserwację jego zachowania w trakcie rozwiązywania specjalnie opracowanych zadań, dokonywaną przez zespół obiektywnych i kompetentnych sędziów. Proces ten pozwala zdobyć informacje na temat wiedzy, postaw i umiejętności uczestników procesu rekrutacyjnego.

Metoda AC uznawana jest za najbardziej skuteczną metodę trafnego przewidywania dopasowania osoby do przyszłego stanowiska pracy. Jej trafność określa się na 90 proc. Na czym oparty jest sukces? Na wielowymiarowości. Dzięki różnorodności: kryteriów – ocenie podlega cały zestaw kompetencji, opisanych za pomocą konkretnych zachowań; narzędzi - uczestnicy biorą udział w wielu zadaniach, ćwiczeniach i symulacjach; mnogość ocen - każda kompetencja jest obserwowana i oceniana w różnych zadaniach oraz obserwatorów - każdego uczestnika obserwuje jednocześnie kilku asesorów.

Przebieg Assessment Center

Sesja AC trwa dość długo – nawet cały dzień, a niekiedy nawet kilka dni i prowadzona jest w grupie. Optymalna liczba uczestników, to sześć do ośmiu kandydatów. Na początku spotkania z reguły następuje przedstawienie harmonogramu. Zadania występujące podczas sesji mogą być różne, np. testy merytoryczne i psychologiczne, case studies (analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego, przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski), dyskusja grupowa, zadania symulacyjne związane z utożsamianiem się z daną rolą, działaniem w określonych realiach. Pojawia się również tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna.

Podczas ćwiczenia - jednego kandydata ocenia przynajmniej dwóch obserwatorów. Praca asesora polega na obserwowaniu zachowań kandydata.

Jak przygotować się do AC

Nie ma gotowego arkusza odpowiedzi w przypadku tego „egzaminu”. Przystępując do AC należy skupić się na tym, żeby wypaść jak najlepiej, ale nie odgrywać kogoś, kim się nie jest. Należy po prostu pokazać swoje kompetencje. Nadmierna koncentracja na prezentacji siebie w jak najlepszym świetle może skutkować brakiem koncentracji na właściwym obiekcie, a co za tym idzie, pominięciem informacji istotnych dla danego zadania, co w konsekwencji przynosi negatywne skutki - złe rozwiązanie. Dlatego najważniejsze to skupić się na wykonywanym zadaniu.

Asesor przy ocenie kandydata bierze pod uwagę takie kryteria, jak: organizacja i planowanie, podejmowanie decyzji, umiejętności komunikowania się, inicjatywność, zdolności analityczne, odporność na stres, elastyczność zachowania, oryginalność, potencjał ogólny.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Assessment_center

Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj również:

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie jego publikacji


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.