Powrót

Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-05-08

W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

W art. 73 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że okres pobierania zasiłku (180 dni, 365 dni lub okres wydłużony ze względu na urodzenie dziecka) ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

 

Staż lub szkolenie

Zgodnie z powyższym przepisem osobie bezrobotnej, która np. podejmie staż lub szkolenie w czasie, gdy pobiera zasiłek, skróci się okres pobierania tego świadczenia o miesiące odbywania stażu (pobiera się wówczas stypendium stażowe) lub szkolenia (pobiera się wówczas stypendium szkoleniowe). Warto dodać, że dotyczy to jedynie staży i szkoleń, na które osoba bezrobotna jest kierowana przez powiatowy urząd pracy.   

Jeżeli osoba bezrobotna z prawem do zasiłku odbywa staż lub szkolenie (pobiera z tego tytułu stypendium) organizowane przez inny podmiot niż urząd pracy może zachować status bezrobotnego i świadczenie (zasiłek, który w takim przypadku nie ulega skróceniu). Warto pamiętać jednak o zdolności i gotowości do podjęcia pracy, którą, w takim przypadku, bada urząd pracy.

W sytuacji gdy osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku podejmie staż lub szkolenie organizowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, utraci status bezrobotnego. Wynika to z obowiązku ubezpieczenia społecznego, który pojawia się z tego tytułu. 

 

Czytaj także: Jakim składkom podlega osoba bezrobotna?

 

Prace interwencyjne

W art. 73 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że okres pobierania zasiłku ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Warto w tym momencie przytoczyć wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy, które nie stanowią źródła prawa, ale pozwalają lepiej zrozumieć sens tego zapisu.

„Z tego przepisu (dotyczącego skrócenia zasiłku o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych) nie wynika wprost, że pomniejszenie zasiłku powinno obejmować cały okres zatrudnienia wynikający z umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a PUP. Za dopuszczalne należy zatem uznawać, że zasiłek zostaje pomniejszony tylko o okres prac interwencyjnych sensu stricte, a zatem okres, w którym pracodawca uzyskuje refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Za taką interpretacją przemawia ratio legis („sens ustawy”) przepisu art. 73 ust. 4 ww. ustawy. Chodziło tutaj bowiem o uzyskanie takiego efektu, w którym okres pobierania zasiłku jest zastępowany przez okres, w którym zamiast tego zasiłku środki Funduszu Pracy są przekazywane pracodawcy jako refundacja wynagrodzenia skierowanego pracownika. Wątpliwym zatem jest, aby pomniejszać okres przysługiwania zasiłku o okres, w którym pracodawca refundacji już nie uzyskuje. Nie następuje tutaj zatem „zdublowanie” pomocy z Funduszu Pracy, co było podstawą wprowadzenia do art. 73 ust. 4 wskazanego na wstępie skrócenia okresu zasiłkowego.”

 

Czytaj także: Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej

 

Szczegółowych informacji na temat prawa do zasiłku dla bezrobotnych udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefony 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 365 dni - komu przysługuje?
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, po spełnieniu warunków, co do zasady przysługuje na 180 lub 365 dni. Kto może liczyć na zasiłek przez rok? Odpowiadamy.

 • Urlop wychowawczy, renta z tytułu niezdolności do pracy a zasiłek dla bezrobotnych
  Zasiłek dla bezrobotnych - co do zasady - przysługuje osobom, które w trakcie rejestracji w urzędzie pracy udokumentują odpowiedni okres pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jak zatem w świetle przepisów o zasiłku dla bezrobotnych, wygląda kwestia przebywania na urlopie wychowawczym lub pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Terminy wpływające na zasiłek dla bezrobotnych [INFOGRAFIKA]
  Jeśli planujesz rejestrację w urzędzie pracy i zastanawiasz się, czy zostanie Ci przyznany zasiłek dla bezrobotnych, zwrócić szczególną uwagę na poniższe terminy.

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy