Powrót

Skrócony okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-05-08

W przepisach czytamy, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek. Jak rozumieć ten zapis? Wyjaśniamy.

W art. 73 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że okres pobierania zasiłku (180 dni, 365 dni lub okres wydłużony ze względu na urodzenie dziecka) ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

 

Staż lub szkolenie

Zgodnie z powyższym przepisem osobie bezrobotnej, która np. podejmie staż lub szkolenie w czasie, gdy pobiera zasiłek, skróci się okres pobierania tego świadczenia o miesiące odbywania stażu (pobiera się wówczas stypendium stażowe) lub szkolenia (pobiera się wówczas stypendium szkoleniowe). Warto dodać, że dotyczy to jedynie staży i szkoleń, na które osoba bezrobotna jest kierowana przez powiatowy urząd pracy.   

Jeżeli osoba bezrobotna z prawem do zasiłku odbywa staż lub szkolenie (pobiera z tego tytułu stypendium) organizowane przez inny podmiot niż urząd pracy może zachować status bezrobotnego i świadczenie (zasiłek, który w takim przypadku nie ulega skróceniu). Warto pamiętać jednak o zdolności i gotowości do podjęcia pracy, którą, w takim przypadku, bada urząd pracy.

W sytuacji gdy osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku podejmie staż lub szkolenie organizowane przez podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, utraci status bezrobotnego. Wynika to z obowiązku ubezpieczenia społecznego, który pojawia się z tego tytułu. 

 

Czytaj także: Jakim składkom podlega osoba bezrobotna?

 

Prace interwencyjne

W art. 73 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czytamy, że okres pobierania zasiłku ulega skróceniu m.in. o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Warto w tym momencie przytoczyć wyjaśnienia Departamentu Rynku Pracy, które nie stanowią źródła prawa, ale pozwalają lepiej zrozumieć sens tego zapisu.

„Z tego przepisu (dotyczącego skrócenia zasiłku o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych) nie wynika wprost, że pomniejszenie zasiłku powinno obejmować cały okres zatrudnienia wynikający z umowy zawartej pomiędzy pracodawcą a PUP. Za dopuszczalne należy zatem uznawać, że zasiłek zostaje pomniejszony tylko o okres prac interwencyjnych sensu stricte, a zatem okres, w którym pracodawca uzyskuje refundację wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne. Za taką interpretacją przemawia ratio legis („sens ustawy”) przepisu art. 73 ust. 4 ww. ustawy. Chodziło tutaj bowiem o uzyskanie takiego efektu, w którym okres pobierania zasiłku jest zastępowany przez okres, w którym zamiast tego zasiłku środki Funduszu Pracy są przekazywane pracodawcy jako refundacja wynagrodzenia skierowanego pracownika. Wątpliwym zatem jest, aby pomniejszać okres przysługiwania zasiłku o okres, w którym pracodawca refundacji już nie uzyskuje. Nie następuje tutaj zatem „zdublowanie” pomocy z Funduszu Pracy, co było podstawą wprowadzenia do art. 73 ust. 4 wskazanego na wstępie skrócenia okresu zasiłkowego.”

 

Czytaj także: Odmowa podjęcia pracy a status osoby bezrobotnej

 

Szczegółowych informacji na temat prawa do zasiłku dla bezrobotnych udzielają konsultanci Zielonej Linii pod numerem telefony 19524.

 

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dodatek aktywizacyjny a urlop bezpłatny
  Dodatek aktywizacyjny przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Czy świadczenie to będzie naliczane również w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym? Odpowiadamy.

 • Zwolnienie dyscyplinarne a zasiłek dla bezrobotnych
  Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie bezrobotnej, która spełnia określone warunki i zarejestruje się w urzędzie pracy. Czy sposób rozwiązania umowy ma wpływ na przyznanie świadczenia? Jak to wygląda w przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (tzw. zwolnienie dyscyplinarne)? Odpowiadamy.

 • Zasiłek dla bezrobotnych a świadczenie rodzicielskie
  Czy można pobierać jednocześnie zasiłek dla bezrobotnych i świadczenie rodzicielskie? Sprawdź, kiedy te świadczenia można łączyć!

 • Co wpływa na wysokość zasiłku dla bezrobotnych?
  Suma okresów uprawniających do zasiłku dla bezrobotnych wpływa na wysokość tego zasiłku. Sprawdź, jakie to okresy.

 • Ponowna rejestracja a prawo do zasiłku
  Jak wygląda sytuacja osoby zarejestrowanej w urzędzie pracy jako bezrobotna z prawem do zasiłku, gdy wyrejestruje się z urzędu pracy na krócej niż 365 dni i potem ponownie zarejestruje? Co z zasiłkiem? Odpowiadamy.

 • Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych?
  Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna nie zawsze wiąże się z otrzymaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, potocznie zwanego kuroniówką. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych należy spełnić określone warunki. Jakie to warunki i jaka jest wysokość „kuroniówki” w 2023 roku? Podpowiadamy.

 • Jaką rolę pełni Fundusz Pracy?
  Fundusz Pracy (FP) jest państwowym funduszem, w ramach którego gromadzone są środki na cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia. Jakie to cele i jakie znaczenie ma Fundusz Pracy? Sprawdź!

 • Prowadziłeś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy otrzymasz zasiłek dla bezrobotnych
  Nie każdy były przedsiębiorca otrzyma zasiłek dla bezrobotnych po zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać prawo do zasiłku? Jaki wpływ na zasiłek ma zamknięcie lub zawieszenie działalności? Odpowiadamy.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.

  Pokaż/ukryj panel komentarzy