Back

Wsparcie w karierze [WYWIAD]

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2023-10-06

Z Mateuszem Adaszczykiem, kierownikiem Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej, rozmawialiśmy m.in. o tym, czym zajmuje się Biuro Karier, na jakie wsparcie BK może liczyć student lub absolwent, dlaczego warto brać udział w targach pracy oraz dlaczego warto angażować się w działania ponadprogramowe w czasie studiów. Zachęcamy do lektury.

Czym zajmuje się Biuro Karier? Na co może liczyć student lub absolwent, który do Państwa przyjdzie?

Biuro Karier, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się karierami i wspieraniem karier, głównie studentów i absolwentów Politechniki Białostockiej. Największy nacisk kładziemy na to, aby mieli oni oferty pracy, staży, praktyk. Dbamy, poprzez utrzymywanie dobrych relacji z przedsiębiorcami z naszego regionu, by były to dobre i sprawdzone oferty.

Ponadto, pomagamy w aplikowaniu na konkretne stanowiska. Sprawdzamy dokumenty rekrutacyjne – CV, list motywacyjny. Staramy się wspierać osoby biorące udział w rekrutacji na każdym jej etapie.

Zajmujemy się również pomocą przy zakładaniu działalności gospodarczej. Może nie tyle samym procesem zakładania, bo jest on obecnie bardzo prosty, co pozyskiwaniem funduszy ze środków zewnętrznych. Pomagamy przy tworzeniu biznesplanu.

Pomoc oferujemy zarówno studentom i absolwentom naszej uczelni, jak i osobom nie związanym z Politechniką Białostocką, które oczekują od nas wsparcia.

 

Czyli nie weryfikujecie Państwo osób, które do Was przychodzą, pod kątem studentów lub absolwentów Politechniki Białostockiej. Z pomocy Biura Karier może skorzystać każdy?

Tak. Jesteśmy agencją zatrudnienia. Wspieramy nie tylko studentów lub absolwentów naszej uczelni – tych oczywiście obsługujemy najwięcej, ale każdą osobę, która potrzebuje naszej pomocy, w miarę naszych możliwości.

 

Jedną z form wsparcia oferowaną przez Biuro Karier jest doradztwo zawodowe. W czym pomaga doradca?

Pomoc doradcy zawodowego podzieliłbym na trzy części, trzy filary. Pierwszy z nich to sprawdzanie dokumentów potrzebnych do rekrutacji, a więc CV, listu motywacyjnego i innych. Drugi filar to poradnictwo zawodowe. To wsparcie jest skierowane do osób, które nie wiedzą co chcą dalej robić. Nie mają planu na przyszłość, pomimo ukończenia studiów. Trzeci filar dotyczy pośrednictwa pracy. Na tym etapie doradca wskazuje już konkretne oferty pracy, określoną ścieżkę zawodową, którą taka osoba mogłaby podążać po zweryfikowaniu jej kwalifikacji i umiejętności. 

 

Odbywa się to w ramach jednego spotkania czy może cyklu spotkań z doradcą?  

Na to potrzebnych jest wiele spotkań. W trakcie jednej wizyty nie jesteśmy w stanie udzielić pełnego wsparcia. Po pierwszym spotkaniu, na którym sprawdzane są dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz dokumenty rekrutacyjne, osoba, która do nas przychodzi czeka na informację zwrotną od doradcy, który ustala kolejne spotkanie. Dość często trafiają do nas osoby, które same złożyły CV do wielu firm, nie było odzewu i nie wiedzą co dalej. My w pierwszej kolejności sprawdzamy te dokumenty i planujemy kolejne kroki. Takich spotkań jest więc co najmniej kilka. Nie ma tu też reguły, bo są różne osoby. Jedne szybko odnajdują się na rynku pracy, inne nieco później. To bardzo indywidualna kwestia. 

 

Kolejnym działaniem Biura Karier jest organizacja Targów Pracy. Dlaczego warto przyjść na takie targi?

Standardowo, gdy aplikujemy na konkretne stanowisko, odpowiadamy na interesującą nas ofertę pracy, trafiamy na rozmowę kwalifikacyjną, na której sprawdzane są nasze dokumenty, umiejętności i kwalifikacje. Natomiast targi, to doskonały czas na rozmowę z potencjalnym pracodawcą. Można zadać pytania, wybadać na co w danej firmie zwraca się uwagę podczas procesu rekrutacyjnego, żeby jak najlepiej się do niego przygotować. Uważam, że takie kuluarowe rozmowy są bardzo cenne. Szczegóły, które można zobaczyć na targach, np. specyfika firmy, mogą okazać się bezcenne w trakcie późniejszej rozmowy kwalifikacyjnej. Może się nawet okazać, że na rozmowie kwalifikacyjnej trafimy na tę samą osobę, z którą rozmawialiśmy na targach.

 

Jakie zalety mają targi z perspektywy pracodawcy (wystawcy)?

Mogę – nie chwaląc się – powiedzieć, że Targi Pracy na Politechnice Białostockiej to największe targi pracy w naszym regionie. W ciągu jednego dnia przez stoiska targowe przewija się kilka tysięcy osób, w różnym wieku. To mówi samo za siebie. Po targach otrzymujemy informacje od wystawców, że w większości uczestnikami targów są ludzie świadomi, którzy wiedzą czego szukają, wiedzą jaka branża ich interesuje i zadają konkretne pytania. Oczywiście są też osoby, które szukają odpowiedniej ścieżki zawodowej i przedstawiciele firm, także im służą pomocą, radą. Tak więc z perspektywy pracodawców, tak licznego grona potencjalnych pracowników, a nawet osób, które zostawiają swoje CV, nie znajdą w innym miejscu w naszym regionie.

 

Kiedy odbędą się najbliższe targi pracy na Politechnice Białostockiej?

10 października (wtorek) 2023 r. Zaczynamy od 10 i kończymy o 15. Zakładamy, że weźmie w nich udział około osiemdziesięciu wystawców. Spodziewamy się tym samym rekordowej liczby firm. Jako że brakuje nam już przestrzeni wewnątrz budynku, specjalnie na ten cel przygotujemy namioty wystawiennicze. Służby mundurowe również będą miały wydzieloną specjalną strefę, by móc w jednym miejscu opowiedzieć o pracy w tych organizacjach i zachęcić młodych ludzi do wstąpienia w ich szeregi.   

 

Wiemy, ze statystyk prowadzonych przez urzędy pracy, że staże są bardzo popularną formą wsparcia, zwłaszcza dla młodych osób. Czy Biuro Karier pomaga w znalezieniu stażu dla studentów? Może pracodawcy sami zgłaszają takie staże?

Zacznę od końca. Pracodawcy najchętniej zatrudniliby specjalistę, wykwalifikowanego pracownika, który już dziś, od razu, zarabiałby pieniądze dla firmy. Na szczęście widzimy, że coraz więcej pracodawców chce brać udział w programach stażowych. Przede wszystkim, ze względu na to, że specjalistów brakuje. Pracodawcy wychodzą więc z założenia, że sami będą szkolić pracowników. I tu bardzo korzystnie wypada staż. Z ekonomicznego punktu widzenia, taniej jest przyjąć dziesięciu stażystów na pół roku, a później wybrać z nich dwóch najlepszych, których się zatrudni niż zatrudniać w ciemno absolwenta lub studenta, który trudno, by był od razu specjalistą i wykwalifikowanym pracownikiem. Widzimy, że zainteresowanie stażami jest coraz większe i coraz więcej firm się do nas zgłasza. Jako Biuro Karier chętnie pośredniczymy w kierowaniu na staże. Zdarza nam się również realizować projekty stażowe finansowane ze środków unijnych. W takich przypadkach jest to dla firmy czysty zysk. Korzysta na tym też nasza uczelnia, ponieważ studenci Politechniki Białostockiej mają dzięki temu miejsca, gdzie mogą odpłatnie odbywać staż i uczyć się zawodu.

 

Czy pracodawcy „polują” na najlepszych studentów? Czy Państwo w jakiś sposób w tym pośredniczycie?

Jak najbardziej „polują” i próbują wyłowić tych najlepszych. Wiemy, że sposobów jest kilka. Od różnego rodzaju konkursów, przez wspomniane już staże czy targi pracy. Zdarza nam się współpracować przy organizacji takich konkursów. Wiemy też, że konkursy odbywają się we współpracy z wydziałami Politechniki Białostockiej. Widzimy, że firmy bardzo chętnie angażują się w tego typu inicjatywy, starając się wyławiać najlepszych studentów.

 

Jakie działania może podjąć student, jeszcze w trakcie nauki, by po ukończeniu studiów znaleźć dobrą pracę?

Myślę, że ścieżek jest kilka. Wymienię te najważniejsze. Przede wszystkim uczestnictwo w kołach naukowych. Koła takie realizują naprawdę ciekawe projekty, zdarza się, że na skalę światową. Warto wspomnieć o ostatnich sukcesach naszych studentów z ekipy SumoMasters, która zdobyła mistrzostwo świata w zawodach robotów. Ponadto, przywołam przykład osób, które brały udział w budowie łazików marsjańskich i potem otrzymały oferty pracy z NASA, a to mówi samo za siebie.

Inną ścieżką, którą polecam zwłaszcza menadżerom, jest angażowanie się w samorząd uczelni czy Business Centre Club, jako koło biznesowe.

Warto również wspomnieć o organizacjach studenckich, które współpracują z zagranicznymi organizacjami. Zaangażowanie w działanie takiej organizacji także może przynieść profity w przyszłości.

Podsumowując, działalność na takich polach umożliwi stworzenie CV, które na pewno będzie się wyróżniać i przybliży absolwenta do wymarzonej pracy. Wiele osób mówi: „Ja dopiero kończę studia, jak mogę mieć doświadczenie zawodowe?” Otóż jest to możliwe, tylko trzeba chcieć poświęcić swój wolny czas, po wykładach i ćwiczeniach. Zapewniam, że swoje CV można „budować” już w trakcie studiów.

 

Jak skutecznie szukać pracy? Czyli, gdzie studenci, absolwenci powinni szukać pracodawców? Gdzie znaleźć sprawdzone oferty?

Od razu przychodzą mi do głowy targi pracy, czyli najbardziej sprawdzony sposób na weryfikację pracodawcy. Na takim wydarzeniu nikt nas nie oszuka. Mamy tu przecież oznaczone stoiska, przedstawicieli firm, często z działu HR. To idealne miejsce na sprawdzone oferty.

Jako Biuro Karier mamy oferty pracy, które weryfikujemy, także zapraszamy do nas i do rejestracji na naszej stronie. Dzięki niej studenci będą mieli dostęp do zweryfikowanych ofert.

Jest też wiele portali internetowych z ofertami pracy, jednak różne rzeczy tam trafiają i trzeba być bardziej uważnym.

 

Czy pomagacie Państwo w przygotowaniu dokumentów do rekrutacji? (CV, list motywacyjny)

Tak. Techniczne możliwości do stworzenia atrakcyjnego CV są obecnie ogromne. Dlatego warto poświęcić na to czas. Zachęcamy, by przyjść do nas. Jeden z naszych doradców sprawdzi dokumenty, rzuci na nie okiem z innej perspektywy, może podpowie, co można ulepszyć, uporządkować, co dopisać, co usunąć. Tak, aby z całej masy dokumentów, które spływają do pracodawców, nasze CV i list motywacyjny się wyróżniały. 

 

Które kierunki studiów na Politechnice Białostockiej obecnie cieszą się największą popularnością? Jakie kierunki gwarantują zdobycie etatu po studiach?

Zacznę od tego, że studia same w sobie nie gwarantują dobrej posady, czy nawet posady w ogóle. To nie jest cel studiów. Niemniej mogę wskazać kierunki, których absolwenci łatwo znajdują pracę. Od lat takim wiodącym kierunkiem jest informatyka, która na Politechnice Białostockiej stoi na wysokim poziomie. Ponadto, jest ogromne zapotrzebowanie na informatyków. I nie mówię tu tylko o naszym regionie czy Polsce, a o całym świecie. Zauważamy, że wiele firm informatycznych otwiera swoje siedziby w Białymstoku lub przenosi je do naszego miasta. To napędza rynek IT i dlatego absolwenci tego kierunku mają, jeżeli można tak powiedzieć, łatwiej.

Drugim niezmiennie ważnym kierunkiem studiów na naszej uczelni jest budownictwo. To branża, która od lat się nie zatrzymuje i oby się nie zatrzymała, bo napędza ona inne gałęzie przemysłu. Dzięki temu absolwenci budownictwa również mają dobre perspektywy na pracę.   

Ponadto, innym kierunkiem bardzo obleganym na Politechnice Białostockiej jest logistyka. Warto zwrócić uwagę na położenie Polski na świecie. Jako kraj tranzytowy potrzebujemy logistyków.

Podkreślę też jeszcze raz to, o czym mówiłem wcześniej, że to nie same studia, nie dyplom doprowadzą nas do wymarzonej pracy, a nasze zaangażowanie i doświadczenie, które zyskamy w trakcie nauki.  

 

Czy mają Państwo, jako Biuro Karier, informacje, jak radzą sobie na rynku pracy absolwenci Politechniki?

Tak. Przeprowadzamy odpowiednia badania, które mają na celu weryfikację losów naszych absolwentów. Mamy też dostęp do ekonomicznego badania losów absolwentów, które przeprowadzają Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z badań tych wynika, że do pół roku po ukończeniu studiów 92% absolwentów Politechniki Białostockiej pracuje - na umowie lub prowadząc własną działalność gospodarczą.   

 

Jak pracodawca może nawiązać współpracę z Biurem Karier? Jak taka współpraca wygląda?

To jest akurat bardzo proste. Wystarczy telefon do nas, jest on dostępny na naszej stronie: https://biurokarier.pb.edu.pl/kontakt, bądź rejestracja w naszym serwisie. My weryfikujemy firmę i kontaktujemy się z jej przedstawicielem. Najczęściej nasza współpraca zaczyna się od udziału w targach pracy.

 

Pomagacie też Państwo w założeniu działalności gospodarczej. Proszę trochę opowiedzieć, na czym taka pomoc polega?

Wszystko zależy od tego, czy osoba, która się do nas zgłosi chce skorzystać ze wsparcia na otwarcie działalności, czy po prostu chce wskazówek, jak to zrobić. Jeżeli chce jedynie otworzyć firmę, bez pisania biznesplanu, wsparcie jest bardzo proste, bo w dzisiejszych czasach otwarcie firmy, wpisanie jej do CEIDG, trwa 15 min. Niemniej, my staramy się wyjaśniać, uczulać przyszłego przedsiębiorcę na pewne niuanse, dopytujemy o szczegóły i zwracamy uwagę na ewentualne problemy. Najczęściej tłumaczymy zawiłości związane z kodami PKD – jak je wybrać, kiedy można je zmienić, dodać itp.

Jeżeli jednak osoba, która do nas przychodzi chce skorzystać ze wsparcia z urzędu pracy lub innych instytucji i wymaga to stworzenia biznesplanu, sytuacja jest bardziej skomplikowana. W takich przypadkach zarówno sam wniosek, jak i biznesplan są bardzo rozbudowane. Zaznaczam, że my nie uzupełniamy danych, nie wypełniamy wniosku za przyszłego przedsiębiorcę, ale wyjaśniamy, na czym polega takie wsparcie i na co należy zwrócić uwagę wypełniając wniosek i pisząc plan działalności. Zdajemy sobie sprawę, że taki wniosek, często na dwadzieścia lub więcej stron, potrafi przytłoczyć, dlatego my staramy się na spokojnie wytłumaczyć, o co chodzi w pytaniach i jak je rozumieć. Na koniec, już po wypełnieniu wniosku i stworzeniu biznesplanu, czytamy całość i przekazujemy ewentualne uwagi.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiał: Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

 

Mateusz Adaszczyk - kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami Politechniki Białostockiej (https://biurokarier.pb.edu.pl/) oraz Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. Zajmuje się głównie wsparciem studentów oraz absolwentów uczelni wyższych przy zakładaniu działalności gospodarczej czy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Posiada duże doświadczenie przy realizacji imprez masowych, które zdobył podczas koordynowania i organizacji Juwenaliów w Białymstoku, Międzynarodowego Zjazdu Absolwentów Politechniki Białostockiej, a także mniejszych wydarzeń, jak Zjazd Forum Uczelni Technicznych czy obozy adaptacyjne. Były przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej oraz były członek Rady Politechniki Białostockiej. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą w zakresie projektów i problemów wynikających z ich realizacji.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna inna praca zarobkowa
  Pojęcie nielegalnej pracy najczęściej kojarzy się z zatrudnianiem cudzoziemców. Dotyczy ono jednak wszystkich pracowników. Co dokładnie oznacza? Odpowiadamy.

 • Rozmowa o Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz wsparciu, które można w nich uzyskać [WYWIAD]
  „Przebieg spotkania z doradcą zawodowym zależy w dużej mierze od potrzeb klienta oraz woli i chęci dalszej pracy nad sobą. Doradca zawodowy pokieruje tą rozmową, zaproponuje wykonanie badań kompetencji, predyspozycji zawodowych (jeśli zajdzie taka potrzeba), badania dotyczące strategii radzenia sobie ze stresem lub test wypalenia zawodowego” – mówi Dorota Bujnowska, kierownik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku. Na jakie wsparcie CIiPKZ mogą liczyć osoby szukające pracy lub chcące zmienić ścieżkę zawodową? Jak umówić się na spotkanie z doradcą i jak się do niego przygotować? Zachęcamy do lektury poniższej rozmowy.

 • Zezwolenie jednolite - zmiana warunków pracy
  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (tzw. zezwolenie jednolite) legalizuje zarówno pobyt, jak i pracę cudzoziemca w Polsce. Jakie warunki zatrudnienia wskazuje się w decyzji wydanej do takiego zezwolenia? Które z nich można zmienić bez dodatkowych formalności, a które wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? Odpowiadamy.

 • Dokumentacja pracownicza a zlikwidowany zakład pracy
  Dokumenty potwierdzające zatrudnienie i okresy składkowe są bardzo ważne. Nie zawsze jednak o nich pamiętamy lub nawet zdarza nam się je zgubić. Co w sytuacji, gdy zakład pracy, w którym kiedyś pracowaliśmy został zlikwidowany, a my nie mamy świadectwa pracy lub zaświadczenia o okresach odprowadzanych składek. Gdzie szukać pomocy? Odpowiadamy.

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - wpis i decyzja
  Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi legalizuje pracę obcokrajowców z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w Polsce. Gdzie się je uzyskuje? Czy wydawane jest w formie decyzji? Odpowiadamy.

 • Komu przysługuje dodatek stażowy?
  Dodatek stażowy, nazywany również dodatkiem za wysługę lat, wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej, po przepracowaniu określonego czasu. Jaki staż pracy uprawnia do nabycia prawa do dodatku stażowego? Podpowiadamy.

 • Zaległe wynagrodzenie a status bezrobotnego
  Otrzymałeś zaległe wynagrodzenie lub premię? Sprawdź, czy ma to wpływ na status osoby bezrobotnej w urzędzie pracy!

 • Zagubione świadectwo pracy
  Nie masz świadectwa pracy? Sprawdź, kto może Ci pomóc!

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.