Powrót

PUP Mława - Zmiany w przepisach dotyczących pracy i pobytu obywateli Ukrainy

Według najnowszej nowelizacji Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, pobyt obywateli Ukrainy został wydłużony do 30 września 2025 r.

Zmieniono warunki składania powiadomień o zatrudnieniu obywateli Ukrainy:

  • Czas na złożenie powiadomienia to 7 dni (nie 14 jak dotychczas).
  • Wymiar czasu pracy cudzoziemca nie może być niższy niż wskazany w powiadomieniu (a liczba godzin nie może być mniejsza niż wskazana w powiadomieniu).
  • Cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określona w powiadomieniu lub ustalonej według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonej w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.
  • Wysokość wynagrodzenia wskazana w powiadomieniu nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub stawka określona w powiadomieniu nie będzie niższa niż kwota określona według minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 oraz z 2023 r. poz. 1667).

Dodano przypadki, w których konieczne jest złożenie ponownego powiadomienia w terminie 7 dni od wystąpienia następujących okoliczności:

  • zmienił się rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy lub
  • zmieniło się stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, lub
  • zmniejszono wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określony w powiadomieniu, lub
  • obniżono miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia określoną w powiadomieniu.

Wieloosobowe stanowisko ds. cudzoziemców, Anna Borkowska kom. 789-044-820.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, 14.06.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.