Powrót

PUP Maków Mazowiecki - Projekt FEM 2023-2024

Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim realizuje projekt pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie makowskim (I)".

Okres realizacji projektu: 1.07.2023 r. - 31.12.2024 r.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia i działań aktywizacyjnych dla 282 osób (150 kobiet, 132 mężczyzn) zarejestrowanych jako bezrobotne, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Grupa docelowa: osoby zarejestrowane w tutejszym Urzędzie jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z wykształceniem odpowiadającym poziomowi ISCED 3 i niższym,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • kobiety.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
 • szkolenia,
 • staże,
 • bony na zasiedlenie.

Wartość projektu wynosi 5.119.906,43 zł (w tym: kwota w części EFS+ - 4.351.920,45 zł).

 
Kontakt:
ul. Przasnyska 77B, 06-200 Maków Mazowiecki, tel.: 297172782, adres e-mail: wama@praca.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim zajmujący się poszczególnymi formami wsparcia:

 • jednorazowe środki – pokój nr 7, tel.: 297177209,
 • wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pokój nr 17, tel.: 297177213
 • szkolenia – pokój nr 24, tel.: 297177213
 • staże  - pokój nr 8, tel.: 297177216
 • bony na zasiedlenie – pokój nr 5, tel.: 297177218

oraz koordynator projektu - pokój nr 18, tel.: 297177214.

 
Informacje o terminach naboru do projektu będą umieszczane na stronie internetowej PUP – makowmazowiecki.praca.gov.pl oraz na profilu w mediach społecznościowych

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim, 14.06.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.