Powrót

PUP Brzeg - Program "Mieszkanie dla absolwenta"

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje o trwającej inicjatywie „Mieszkanie dla absolwenta" będącej częścią programu mieszkaniowego z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!". Program realizowany jest przez samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do jego realizacji.

Celem programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnościami – program oferuje dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego nawet na okres 5 lat (60 miesięcy).

Dofinansowanie może otrzymać osoba która:

  • Posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku narządu słuchu, również w stopniu umiarkowanym),
  • Posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponad podstawowej (wszystkie typy) lub szkoły wyższej, uzyskany w ciągu ostatnich 36 miesięcy (poprzedzających datę złożenia wniosku) lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  • Złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje danej osobie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej,
  • Złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

 
Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz od rodzaju niepełnosprawności absolwenta.

Maksymalne kwartalne wartości kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania są publikowane przez PFRON, pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należ składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ . Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej. Sam program realizowany jest bezterminowo a wnioski można składać w trybie ciągłym.

Więcej o programie i aktualnych jego warunkach można znaleźć na stronie PFRON-u: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, 11.07.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.