Powrót

PUP Brzeg - Ogłoszenie o rozpoczęciu realizacji projektu

Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że rozpoczął realizację projektu ze środków Unii Europejskiej pn. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Brzegu (II).

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, w tym zwłaszcza: kobiet, osób w wieku 18-29 lat, osób z niepełnosprawnościami, osób w wieku 50 lat i więcej, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, którym do powrotu na rynek pracy niezbędne są formy pomocy przewidziane do realizacji w ramach Działania 5.1 FEO 2021-2027.
 
Kto może skorzystać z projektu?
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 638 osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza:

 • kobiety
 • osoby w wieku 18-29 lat ( udział takiej osoby w projekcie jest poprzedzony oceną umiejętności cyfrowych oraz  w razie potrzeby uzupełnieniem poziomu kompetencji)
 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach

Realizowane zadania:

 • Staże – 492  osoby ( w 2024 - 249 osób, w 2025 – 243 osoby),
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 116 osób (w 2024- 58 osób, w 2025 – 58 osób),
 • Doposażenie i/lub wyposażenie stanowiska pracy  - 30 osób ( w 2024- 15 osób, w 2025- 15 osób).

 
Wartość  projektu:

11 809 007,00 zł, w tym:

 • 10 037 655,95 zł pochodzi ze środków europejskich (85%)
 • 1 771 351,05 zł stanowi wkład krajowy (15%)

 
Okres realizacji projektu: 1.01.2024 r. do 31.12.2025 r.

Zakładane efekty: Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu-  350 osób.

Aktualne nabory: Nabór wniosków na staż

 

Więcej informacji znajduje się na stronie urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, 10.07.2024 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.