• 23.06.2017

  PUP Nowy Sącz - Wsparcie dla osób 50+

  Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu informuje, że aktualnie posiada środki finansowe dla osób w wieku powyżej 50. roku życia w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (III)" (RPO WM) na realizację następujących programów:

 • 22.06.2017

  MUP Kielce - Nabór wniosków na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

  Miejski Urząd Pracy w Kielcach ogłasza nabór wniosków na refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

 • 20.06.2017

  PUP Poznań - Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki

  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych i w związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki ubezpieczenia społecznego zatrudnionych bezrobotnych do 30. r.ż.

 • 19.06.2017

  UP Gdańsk - Dotacja czy refundacja?

  W Gdańskim Urzędzie Pracy ruszyły nabory wniosków o przyznanie środków na założenie własnej działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

 • 19.06.2017

  PUP Rzeszów - Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

  W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego na 25 stanowisk pracy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.