Powrót

Стрес на роботі - стандарти роботодавців

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-12-22

Умови праці та правила, яких повинні дотримуватися роботодавці та працівники, регулюються трудовим правом. Однак, крім регламенту, роботодавці можуть застосовувати додаткові стандарти, які підвищують комфортність роботи та знижують рівень стресу серед працівників. Ось 24 правила, яких слід дотримуватися під час ведення бізнесу.

Надмірні обов'язки, погана атмосфера на роботі, погане ставлення, відсутність в фірмі особи, з якою можна було б поговорити про професійні проблеми. Це лише деякі фактори, які викликають стрес на робочому місці. В даний час цьому питанню приділяється все більше уваги. Головним чином тому, що постійний високий рівень стресу призводить до багатьох захворювань і недуг, у тому числі до професійного вигорання.

 

Магдалена Казьмерчик, психолог, пояснює:

"Стрес — це фізіологічна реакція організму на подразник, який мобілізує нас до дії. З'являється стан збудження, кров починає циркулювати швидше, дихання прискорюється, що покликане дозволити людині впоратися із загрозою. Однак поведінка втечі або боротьби, якою ми наділені еволюційно і яка дозволила нам вижити, не відповідає реаліям 21 століття. Стресори, які ми відчуваємо зараз, також часто є результатом нашого способу мислення та інтерпретації ситуацій і подій. Їх також набагато більше, і часто не маємо можливості або не дозволяємо собі відпочити, відновитися і знижуємо рівень збудження організму. Стрес сам по собі не являється злим, але його занадто високий рівень протягом тривалого часу може викликати як соматичні, так і емоційні проблеми, як наслідок може призвести до професійного вигорання".

 

Стандарти управління

Національна інспекція праці, яка контролює  дотримання положень законодавства про працю, підготувала перелік із 24 стандартів управління. Їх використання, безсумнівно, покращить атмосферу на робочому місці, підвищить ініціативнівсть працівників і знизить рівень стресу. Ось перелік:

 

Стандарт 1

Покажіть, що ви серйозно сприймаєте питання стресу на роботі. Переконайтесь, що кожен у вашій фірмі має належні знання про стрес в праці та розуміє, що розпізнавання та усунення його причин є корисним для всіх вас. Створення здорового робочого середовища без стресу вимагає співпраці.

Стандарт 2

Переконайтесь, що до працівників відносяться як до партнерів, від яких ви та ваші помічники вимагаєте виконання вимог і зобов’язань перед ними. Трудове законодавство регульоване правом .

Стандарт 3

Самостійно або за допомогою  уповноважених осіб дбайте про безпечні та гігієнічні умови праці на підприємстві. Переконайтесь, що ваші робочі місця мають належне освітлення, температуру, обладнання, робоче місце та відсутність шуму, вологи чи запахів. При необхідності забезпечте працівників засобами індивідуального захисту.

Стандарт 4

Робіть постійний моніторинг і систематично збирайте інформацію про умови праці, в тому числі психосоціальні, на вашому підприємстві. Періодично проводьте оцінювання з працівниками або їх представниками. Якщо необхідно, негайно внесіть зміни в результаті оцінювання.

Стандарт 5

Переконайтесь, що обов’язки окремих працівників чітко визначені та не суперечать одна одній. Всі працівники повинні бути повністю поінформовані про свої завдання та обов'язки. Постійно з’ясовуйте сумніви співробітників.

Стандарт 6

Будьте відкритими, не бійтесь голосу співробітників. Забезпечте працівникам або їх представникам можливість висловити власні ідеї, думки та зауваження щодо організації роботи та пропозиції щодо покращення роботи відділу або всієї фірми. Використовуйте ці ідеї. Якщо ви не можете цього зробити, поясніть співробітникам причини своїх рішень. Подбайте про те, щоб на вашому підприємстві був двосторонній зв’язок між співробітниками, їх керівництвом і вами.

Стандарт 7

Піклуйтесь, щоб кількість і якість роботи відповідали знанням, досвіду та фізичним, інтелектуальним і емоційним можливостям кожного працівника. Підбирайте працівників відповідно до їхніх обов’язків, спостерігайте за ними в процесі виконання роботи, запитуйте про їхні потреби, якщо необхідно запевни відповідне навчання.

Стандарт 8

Очікуйте виконання роботи відповідно до робочого часу. Слідкуйте за тим, щоб понаднормова робота відбувалась лише в обґрунтованих випадках і щоб працівники ніколи не працювали понаднормово вище встановленого законодавством виміру. Переконайтесь, щоб співробітники вашої фірми мають таку можливість і користуються правом на відпочинок.

Стандарт 9

Спільно з представниками працівників розробіть чіткі критерії оцінювання роботи, нагородження та кар’єрного росту працівників. Переконайтесь, що ці критерії відомі та однаково застосовуються до всіх працівників і членів керівництва.

Стандарт 10

Заохочуйте людей, які керують співробітниками, ставити цілі, яких працівники повинні досягти. Співробітники також повинні мати певну довіру. Там, де це можливо, залиште рішення щодо планування, реалізації, темпу виконання і вирішення завдання працівникам.

Стандарт 11

Замість конкуренції заохочуйте працівників до співпраці. Якщо це можливо, замість окремих посад створіть групи між співробітниками, які працюють над завданням від початку до кінця.

Стандарт 12

Переконайтесь, що працівники точно знають, на яку підтримку вони можуть розраховувати з вашої та керівництва сторони. Винагороджуйте співробітників і осіб, які відповідають за них, за допомогу коллегам.

Стандарт 13

Піклуйтесь, щоб інструкції надавались працівникам у точній формі. Переконайтесь, що співробітники знають, що від них очікується в будь-який момент часу. Надайте співробітникам можливість розвіяти сумніви щодо покладених на них завдань.

Стандарт 14

Слідкуйте за тим, щоб співробітники регулярно були поінформувані  про результати своєї роботи, як негативні, так і позитивні. Заохочуйте осіб, які керують працівниками, цінувати відданість працівників роботі. Винагороджуйте співробітників за їх відданість.

Стандарт 15

Переконайтесь, що проблеми та причини помилок, способи їх вирішення, виправлення та уникнення в майбутньому обговорюються спокійно, об’єктивно та із зацікавленими особами у вашій фірмі.

Стандарт 16

Дайте всім зрозуміти, що зміни на підприємстві неминучі. Щоб уникнути додаткової напруги та непорозумінь, завчасно повідомляйте співробітників про плановані зміни, терміни та причини їх впровадження. Надайте співробітникам можливість проконсультуватися та представити власні пропозиції з цього приводу. Включіть ці пропозиції, якщо можливо.

Стандарт 17

Вирізняйте  індивідуальні здібності або схильності працівників до виконання конкретних завдань. Намагайтеся враховувати їх при плануванні своєї роботи і використовувати в діяльності фірми. Заохочуйте працівників та їхніх керівників розвивати ці навички. Допоможіть їм, якщо зможете.

Стандарт 18

Дайте своїм співробітникам можливість спілкуватись на роботі.

Стандарт 19

Встановіть спосіб вирішення конфліктів на роботі. Переконайтесь, що всі працівники знають, як вирішувати конфлікти у вашому закладі. При необхідності підвищуйте компетентність співробітників у цій сфері. Призначте відповідних людей і повідомте співробітникам, до кого вони можуть звернутися за допомогою чи порадою.

Стандарт 20

Переконайтесь, що всі працівники та керівництво ретельно проінформовані про недопустиму поведінку в праці і способи реагування на неї у вашому закладі. Переконайтесь, що всі співробітники знають, як і кому можна повідомити про таку поведінку та які можуть бути наслідки.  Робіть наслідки для осіб, які порушують правила, незалежно від їх стажу та посади, яку вони займають.

Стандарт 21

Якщо є можливість, надайте індивідуальну допомогу співробітникам і керівництву. Залежно від потреб керуйте осіб на підвищення кваліфікації, у відпустку через хворобу, звільняйте їх від роботи певного виду або тимчасово переводьте за їх згодою на іншу посаду. Спробуйте створити можливість запровадження гнучкого робочого часу, наприклад, для працівників, які доглядають за маленькими дітьми або людьми з обмеженими можливостями. Прислухайтеся до індивідуальних прохань працівників з цього приводу.

Стандарт 22

Переконайтесь, що особи, які керують працівниками, усвідомлюють, що їхнє ставлення до інших і їх спосіб управління, впливає на рівень стресу ні підприємстві. При необхідності дайте можливість таким особам підвищити свою кваліфікацію в даній сфері. Доручайте обов’ язки керувати іншими лише особам з відповідними схильностями, навичками та професійним досвідом.

Стандарт 23

Пам’ятайте, що те, як ви ставитесь до співробітників і вирішуєте проблеми на роботі, може бути зразком для наслідування для працівників. Пам’ятайте про розуміння, доброту та підтримку, коли це необхідно.

Стандарт 24

Якщо ви піклуєтесь про створення здорового та вільного від стресу робочого середовища, також повинні подбати про власне здоров’я. Не забувайте про себе, свої права та потреби на роботі. Пам’ятайте, що ви не тільки керівник, але й людина, як і всі інші.

 

Стрес називають чумою або хворобою 21 століття. Тому варто подбати про те, щоб мінімізувати його рівень на робочому місці і таким чином уникнути захворювань і недуг, не тільки професійних.

 

 

Wojciech Napora (Зелена лінія 19524, Інформаційний центр служби зайнятості)

Джерело:

Національна інспекція праці.

Zielona Linia - З психологом про боротьбу зі стресом (частина 2) [ІНТЕРВ'Ю].


wortal publicznych służb zatrudnienia