ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-28

При обговоренні питань, пов'язаних з працевлаштуванням іноземців на території Республіки Польща, з'являється багато термінів. Варто ознайомитися з їх значенням, щоб зрозуміти положення, представлені в розділі.

Карта поляка

Документ, що підтверджує приналежність до польської нації, на підставі якого можна, наприклад, влаштуватися на роботу без необхідності мати дозвіл на роботу.

Толерантне перебування

Статус, що надається в ситуації, коли відправлення іноземця може бути здійснене тільки в країну, де його життю і свободі загрожуватиме небезпека, або коли відправлення неможливе через причини, які не залежать від іноземця і органу, що виконує рішення.

Карта перебування

Документ, що підтверджує особу іноземця під час його перебування на території Республіки Польща і надає право, разом з проїзним документом, на багатократний перетин кордону без необхідності отримання візи.

ЄЕЗ

Європейська економічна зона, тобто територія, яка охоплює країни ЄС і Європейської асоціації вільної торгівлі, за винятком Швейцарії.

Статус біженця

Надається іноземцеві, який через обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідування в країні походження за ознакою раси, релігії, національності, політичних переконань або приналежності до певної соціальної групи не може або не хоче користуватися захистом цієї країни. Статус біженця також надається неповнолітнім дітям іноземця, які народилися на території Республіки Польща.

Додатковий захист

Статус, що надається іноземцям, які не відповідають умовам надання статусу біженця, у випадку, коли повернення в країну може наразити їх на страту, тортури, загрозу здоров'ю або життю.

Заявка про надання міжнародного захисту

Заявка про надання захисту Республікою Польща іноземцеві, який звертається щодо надання статусу біженця або за додатковим захистом.

Притулок

Іноземцеві, за його заявкою, може бути наданий притулок в Польщі, якщо це необхідно для надання йому захисту і якщо цього вимагають важливі інтереси Республіки Польща. Іноземцеві, який отримав притулок, видається дозвіл на поселення.

Виконання роботи іноземцем

Це означає працевлаштування, виконання іншої оплачуваної роботи, виконання функцій в правліннях юридичних осіб, які були внесені в реєстр підприємців, відповідно до положень про Державний судовий реєстр, або є фінансовими товариствами в організації, або ж управління справами командитного товариства чи командитно-акціонерного товариства генеральним партнером, або ж виконання функцій прокуриста.

Незаконне виконання роботи іноземцем

Це означає виконання роботи іноземцем, який не має права на виконання роботи в розумінні ст. 87 абз. 1 або не має відповідного дозволу на роботу, не звільнений на підставі особливих положень від обов'язку мати дозвіл на роботу, або підстава перебування якого не надає йому права на виконання роботи.

Доручення іноземцеві незаконного виконання роботи

Це означає доручення виконання роботи іноземцеві, який не має права на виконання роботи в Польщі або не має відповідного дозволу на роботу, не звільненому на підставі особливих положень від обов'язку мати дозвіл на роботу, або підстава перебування якого не дає йому право на виконання роботи, або який виконує роботу на інших умовах чи на іншій посаді, ніж визначено в дозволі на роботу, із застереженням ст. 88f абз. 1a-1c або ст. 88s абз. 1 і 2, або який виконує роботу на інших умовах чи на іншій посаді, ніж вказано в дозволі на тимчасове перебування, про який йдеться в ст. 114, 126, 127 або в ст. 142 абз. 3, із застереженням ст. 119 і ст. 135 абз. 3 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або який виконує роботу без укладення трудового договору або цивільно-правового договору в необхідній формі.

Виконання роботи по професії, що вимагає високої кваліфікації

Виконання роботи іноземцем, що має компетенцію, підтверджену вищою професійною кваліфікацією, який, незалежно від правових стосунків між сторонами, виконує роботу в інтересах або під керівництвом іншої особи за винагороду.

Вища професійна кваліфікація

Кваліфікація, отримана в рамках вищої освіти або щонайменше п'ятирічного професійного досвіду на рівні, порівнянному з кваліфікацією, отриманою в рамках вищої освіти, яка є необхідна для виконання роботи, вказаної в трудовому договорі або в пропозиції про роботу.

Дозвіл на тимчасове перебування і роботу

Надається, якщо метою перебування іноземця на території Республіки Польща є виконання роботи, а також дотримані умови, вказані в ст. 114 абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців.

Дозвіл на тимчасове перебування для виконання роботи по професії, що вимагає високої кваліфікації

Надається у випадку, коли метою перебування іноземця на території Республіки Польща є виконання роботи по професії, яка вимагає високої кваліфікації, а також дотримані разом умови, вказані в ст. 127 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців.

 

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 2)

Закон від 12 грудня 2003 р. про іноземців (ст. 3, ст. 114, ст 127)