Powrót

ФЕРМЕРИ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Особи, які володіють сільськогосподарською нерухомістю, також можуть зареєструватися в повятовому центрі зайнятості та користуватися визначеними формами підтримки. Вид отриманого статусу залежить від величини нерухомості.

Якщо Ви є власником або самостійним чи залежним утримувачем сільськогосподарської нерухомості площею, яка не перевищує 2 гектари у перерахунку, або ж Ви є одним з подружжя, домочадцем, який не підлягає пенсійному страхуванню: по інвалідності чи по віку на підставі постійної роботи в сільському господарстві з площею угідь, яка не перевищує 2 гектари у перерахунку, то Ви можете зареєструватися як безробітна особа.

Статус безробітної особи дає Вам можливість користуватися послугами та формами підтримки, які доступні в центрі. Якщо Ви відповідаєте умовам для придбання права на грошову допомогу, то вона також буде Вам призначена.

В разі, коли Ваше сільське господарство перевищує 1 гектар у перерахунку, то Ви підлягаєте соціальному забезпеченню фермерів по закону, а фігуруючи в реєстрі безробітних осіб, Ви будете зобов'язані робити внески до KRUS. Під час одержання грошової допомоги для безробітних осіб Ви будете звільнені від цього обов'язку.

Що з особами, нерухомість яких перевищує 2 гектари у перерахунку?

Власники сільськогосподарської нерухомості, яка перевищує 2 гектари у перерахунку, не можуть реєструватися у центрі зайнятості як безробітні особи та користуватися формами підтримки, але їм надаються інші грошові виплати.

Якщо Ви підлягаєте соціальному забезпеченню фермерів, а робочі взаємини були розірвані з причин, які стосуються закладу роботи, і Ви не отримуєте право на грошову допомогу, то Вам надається:

  • покриття внесків на соціальне страхування фермерів у період перших чотирьох кварталів після розірвання робочих або службових взаємин;
  • стипендія у період проходження навчання;
  • відшкодування на підставі страхування від наслідків нещасних випадків, що виникли у зв'язку із проходженням навчання, на принципах, передбачених для безробітних.

Президент міста або староста може також:

  • профінансувати витрати на навчання з метою початку працевлаштування або не сільськогосподарської діяльності поза сільським господарством;
  • одноразово надати кошти для початку не сільськогосподарської діяльності або на придбання землі, не виключаючи виробничу діяльність чи діяльність з надання послуг, що пов'язана із сільським господарством.

Грошові виплати Вам надаватимуться, якщо в період 18 місяців, які передують даті подання заявки, Ви працювали і отримували на цій підставі щонайменше мінімальну заробітну плату, від якої відраховувалися внески на соціальне забезпечення і Фонд праці впродовж 365 днів, і Ви були звільнені з причин, що стосуються закладу роботи, а податок з сільського господарства чи спеціального відділу не перевищує суму сільськогосподарського податку з 5 га у перерахунку або, в перерахунку на 1 члена домашнього господарства, який не має постійних не сільськогосподарських джерел доходу, не перевищує суму сільськогосподарського податку з 1 га у перерахунку.

Реєстрація в центрі уповноважує Вас також користуватися послугами центру професійної активізації. До сфери дії центру належить забезпечення послуг ринку праці, якими є: посередництво роботи, професійне консультування, а також організація навчання.

Юридична підстава:

 Закон від 20 квітня 2004 про сприяння працевлаштуванню та організаціям ринку праці (ст. 2, 62)

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії


wortal publicznych służb zatrudnienia