Powrót

ПРАКТИКА ВИПУСКНИКІВ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Практика має на меті допомогти випускникам отримати досвід і придбати практичні вміння, необхідні для виконання роботи. Вона відбувається на підставі договору, укладеного між практикантом і суб'єктом, який приймає його на практику.

Хто може проходити практику для випускників?

Ви можете проходити практику для випускників, якщо закінчили щонайменше гімназію або восьмирічну початкову школу і на день початку практики не маєте повних 30 років.

Як довго може тривати практика для випускників?

Договір про практику для випускників не може бути укладений на період, що перевищує три місяці. Якщо цей самий роботодавець укладе з Вами наступний договір, то він може тривати разом тільки впродовж згаданого періоду.

Чому варто користуватися практикою для випускників?

Проходячи практику для випускників на принципах, визначених в Законі про практику для випускників, Ви отримуєте професійний досвід і при цьому можете бути зареєстровані як безробітна особа в повятовому центрі зайнятості.

Корисна інформація

розмір місячних виплат на підставі практики для випускників не може перевищувати двократну мінімальну заробітну плату за роботу брутто (перевірте актуальні суми), якщо Ви маєте право на грошову виплату, то ви його не втратите, йдучи на практику, за умови, що отримувана Вами оплата за практику не перевищить половину мінімальної заробітної плати (перевірте актуальні суми),договір про практику не може стосуватися роботи, яка є особливо небезпечною
якщо практику Ви проходите безкоштовно, то договір можете розірвати письмово у будь-який час, якщо за оплату - то договір може бути розірваний після попередження за 7 днів,
проходячи практику, Ви не підлягаєте соціальному і медичному страхуванню у роботодавця,
проходження практики є обґрунтованою причиною неявки у термін, визначений повятовим центром зайнятості, для прийняття пропозиції відповідної роботи або іншої форми допомоги, пропонованої центром, або для іншої мети, що випливає із закону, в тому числі для підтвердження готовності до виконання роботи (Ви повинні тільки представити відповідному повятовому центру зайнятості договір про практику для випускників),
роботодавець, в якого Ви проходите практику, зобов'язаний на Ваше прохання надати письмово довідку про виконувану роботу і про вміння, набуті під час проходження практики,
роботодавець, який прийме Вас на практику, забезпечує - на принципах, що стосуються працівників, - безпечні і гігієнічні умови проходження практики, в тому числі відповідні засоби індивідуального захисту згідно потребам.

Не є перешкодою для придбання та володіння статусом безробітного проходження практики для випускників на принципах, визначених в Законі про практику для випускників, якщо Ви представите центру зайнятості договір про практику для випускників.

Юридична підстава
 Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організаціям ринку праці (ст. 2 абз. 2 п. 2, ст. 33 абз. 3a, ст. 75 абз.1 п. 7)

 Закон від 17 липня 2009 р. про практику для випускників

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії


wortal publicznych służb zatrudnienia