Powrót

Хто має право на вихідну допомогу?

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-12-22

Про вихідну допомогу в КЗпП (Кодекс законів про працю) не прочитаємо в Трудовому кодексі. Правила її надання описані в Законі про особливі правила припинення трудових відносин з працівниками з причин, які не торкаються працівників. Хто, згідно з цим документом, має право на вихідну допомогу, т. зв економічну допомогу?

З точки зору вихідної допомоги, ключові положення Закону про особливі правила припинення трудових відносин з працівниками з причин, що не торкаються працівників, містяться в статтях: 1, 8 і 10.

 У статті 8(1) вищезазначеного акту говориться:

«Працівник у зв’язку з припиненням трудових відносин в рамках груповго звільнення має право на вихідну допомогу у розмірі:

1) місячної заробітної плати, якщо працівник відпрацював у даного роботодавця менше 2 років;

2) двомісячної заробітної плати, якщо працівник має стаж роботи у даного роботодавця від 2 до 8 років;

3) тримісячної заробітної плати, якщо працівник має стаж роботи у даного роботодавця понад 8 років».

 

Крім того, стаття 8 Закону про особливі правила припинення трудових відносин з працівниками через обставини, що не торкаються працівника передбачає, серед іншого, що:

- При визначенні стажу роботи враховується положення, що міститься в КЗпП у ст. 36 § 11, тобто:

до періоду роботи у даного роботодавця включається також період роботи у попереднього роботодавця, якщо зміна роботодавця відбулася на умовах, встановлених ст. 231 (у разі передачі підприємства або його частини іншому роботодавцю), а також в інших випадках, коли згідно з окремими положеннями новий роботодавець є правонаступником у трудових відносинах, встановлених роботодавцем, у якого раніше працював працівник.

 

- Вихідна допомога визначається відповідно до правил, що застосовуються до розрахунку грошового еквівалента відпустки.

- Розмір вихідної допомоги не може перевищувати 15-кратного розміру мінімальної оплати праці, визначеної на підставі окремих нормативно-правових актів, що діють на день припинення трудових відносин.

 

Групове звільнення

 У ст.8 вищезазначеного закону мова йде про групове звільнення. Що це означає? Відповідь міститься в ст. 1 закону, де зазначено:

"1. Положення Закону застосовуються, якщо роботодавцю, який має не менше 20 працівників, необхідно припинити трудові відносини з причин, які не торкаються працівників, шляхом попередження про це роботодавцем, а також за згодою сторін, якщо в терміні не більше 30 днів звільнення включає не менше:

1) 10 працівників, якщо у роботодавця працює менше 100 працівників,

2) 10% працівників, якщо у роботодавця працює не менше 100, але менше 300 працівників,

3) 30 працівників, якщо у роботодавця працює не менше 300 і більше працівників

зазначеного в  подальшому як "групове звільнення".

2. Лічби, що стосуються працівників, зазначених у абз. 1, охоплюють працівників, з якими в рамках групово звільнення трудові відносини припиняються з ініціативи роботодавця за угодою сторін, якщо це стосується не менше 5 працівників.

 

Вихідна допомога в рамках індивідуального звільнення?

Хоч вихідна допомога найчастіше пов’язана з припиненням договору у випадку «групового звільнення» (як вище зазначалось), працівник також може мати право на неї в разі індивідуального звільнення(стаття 10 вищезгаданого Закону).

У роз’ясненнях Національної Інспекції праці читаємо, що:

  • Отримання права на вихідну допомогу залежить від спільного виконання трьох умов, а саме:

- по-перше, на момент подання працівником заяви про розірвання трудового договору, підписання спільної заяви про розірвання договору роботодавець повинен мати у штаті понад 20 працівників,

- по-друге, трудовий договір має бути розірваний за угодою сторін або через звільнення роботодавцем,

- по-третє, єдиною причиною розірвання договору має бути причина, не пов’язана з працівником (наприклад, економічна та фінансова або організаційно-структурна причина, така як ліквідація робочого місця, реструктуризація робочого місця, банкрутство або ліквідація роботодавця) . Таким чином, право на вихідну допомогу не буде надано працівнику, сторона якого є причиною розірвання трудового договору (наприклад, неефективність у роботі, невиконання вказівок роботодавця або втрата дозволу на виконання роботи)».

 

Детальну інформацію про вихідну допомогу надає Національна інспекція праці. 

 

Wojciech Napora (Зелена лінія 19524, Інформаційний центр служби зайнятості)

Джерело:

Закон від 13 березня 2003 року про особливі правила припинення трудових відносин з працівниками з причин, що не торкаються працівників.

Закон від 26 червня 1974 р. КЗпП.

Національна інспекція праці.


wortal publicznych służb zatrudnienia