Powrót

Гнучкі форми зайнятості для батьків дітей до 8 років

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2023-06-16

Співробітники, які виховують дітей віком до 8 років, можуть скористатися гнучким графіком роботи. Що розуміється під цим терміном і хто і коли може скористатися такими правами? Ми пропонуємо.

Поняття «гнучка організація праці» було визначено в положеннях Директиви 2019/1158 (баланс між роботою та особистим життям) і означає здатність працівника коригувати свою організацію роботи за допомогою, напр. шляхом використання дистанційної роботи, гнучкого графіка роботи або скорочення робочого часу. До квітня 2023 року права, що випливають з КЗпП, що дозволяють суміщати професійні обов’язки з сімейним життям, стосувалися переважно батьків дітей віком до 4 років. Зараз більшість цих прав поширюється на працівника-батька дитини. до 8 років.

 

Види гнучких форм зайнятості

Будь-який працівник, який виховує дитину віком до 8 років, може претендувати на гнучкий графік роботи. Однак, якщо обидва батьки мають право, вони повинні вирішити, хто з них буде ним користуватися. Тому новим положенням не можуть одночасно користуватися батько та мати дитини.

Згідно з положеннями, батьки в рамках гнучкої організації роботи можуть скористатися:

  • віддалена робота,
  • система перерваного робочого часу,
  • система скороченого робочого тижня,
  • система роботи у вихідні дні,
  • мобільна система роботи,
  • індивідуальний графік роботи,
  • система скороченого робочого часу.

 

Віддалена робота

Що стосується дистанційної роботи, то після внесення змін до КЗпП у нормативних актах з’явилися дві норми, на підставі яких працівники можуть претендувати на дистанційну роботу. В ст. 188(1) та ст. 67(19) КЗпП.

Відповідно до ст. 67 (19) абз. 6, роботодавець зобов’язаний розглянути звернення працівника, який виховує дитину віком до 4 років, щодо виконання дистанційної роботи, крім випадків, коли це неможливо через організацію праці або вид роботи, яку виконує працівник. Про причину відмови у прийнятті заяви роботодавець повідомляє працівника в паперовій або електронній формі протягом 7 робочих днів з дня подання працівником заяви. Крім того, відповідно до ст. 67 (22) абз. 2, роботодавець не може подати обов’язкову вимогу про припинення дистанційної роботи та відновлення попередніх умов праці цього працівника, крім випадків, коли подальша дистанційна робота неможлива через організацію праці або вид роботи, яку виконує працівник. Батьки дитини віком до 8 років можуть претендувати на дистанційну роботу відповідно до ст. 188(1) Кодексу законів про працю в рамках гнучкого режиму робочого часу. Заява подається працівником не менш як за 21 день до планованого початку використання гнучкої організації праці.

 

Система переривчастого робочого часу

Система перерваного робочого часу - це система, за якої встановленим графіком роботи передбачено більше однієї перерви на день. Така перерва може тривати до 5 годин. Він не включається в робочий час. За працівником зберігається винагорода, яка відповідає винагороді за час простою.

 

Система скороченого робочого тижня

При системі скороченого робочого тижня працівник може виконувати роботу менше 5 днів на тиждень із збільшенням нормованої щоденної тривалості робочого часу до 12 годин (у розрахунковий період не більше місяця).

 

Графік роботи у вихідні дні

При системі роботи у вихідні дні працівник працює лише у п’ятницю, суботу, неділю та святкові дні. Можливе збільшення тривалості робочого дня до 12 годин (у розрахунковий період не більше одного місяця).

 

Гнучкий графік роботи

Гнучкий робочий час регламентується ст. 140(1) КЗпП. Відповідно до нього за письмовою заявою працівника може застосовуватися графік робочого часу, який передбачає різний час початку роботи в дні, які відповідно до цього графіка є робочими для працівників, або інтервал часу, в якому працівник приймає рішення про час початку роботи в день, який згідно з цим графіком є ​​робочим для працівника.

 

Індивідуальний графік роботи

Індивідуальний графік робочого часу регламентується ст. 142 КЗпП, згідно з якою за письмовою заявою працівника роботодавець може встановити індивідуальний графік його робочого часу в межах системи праці, на якій охоплений працівник.

 

Система скороченого робочого часу

Система скороченого робочого часу полягає у скороченні робочого часу до погодженої з роботодавцем тривалості. Однак слід пам'ятати, що скорочення штатної зайнятості означає отримання меншої заробітної плати.

 

Katarzyna Sędziak (Зелена лінія 19524, Інформаційний центр служби зайнятості)

Джерело:

Закон від 26 червня 1974 р. - КЗпП.

Закон від 9 березня 2023 року про внесення змін до Закону про працю та деякі інші акти.


wortal publicznych służb zatrudnienia