Powrót

БЛАКИТНА КАРТА ЄС ТА ЗМІНА УМОВ ПРАЦІ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-12-22

Блакитна карта ЄС - це дозвіл на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації. Йдеться про іноземця, метою перебування якого в Польщі є виконання роботи за такою професією. Що робити іноземцю, який проживає та працює в Польщі за таким дозволом, якщо він хоче змінити роботодавця чи інші умови праці? ми відповідаємо.

Для початку варто пояснити, що таке професія, що вимагає високої кваліфікації. Це професія, яка вимагає від іноземця повної вищої освіти або щонайменше 5 років професійного досвіду на рівні, відповідному рівню кваліфікації, отриманої в результаті завершення навчання у ВНЗ (Вищому навчальному закладі), яка необхідна для виконання цієї роботи.

Крім того, розмір мінімальної річної валової заробітної плати, необхідної для надання такого дозволу, не може бути нижчим ніж еквівалент 150% розміру середньої заробітної плати в національній економіці за рік, що передує поданню заяви.

 

Закон про іноземців

Положення щодо дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, містяться, насамперед, у Законі про іноземців (розділ 3, статті 127-138).

У ст. 137 вищезазначеного закону бачимо, що в рішенні про надання іноземцю такого дозволу зазначається строк його дії та зазначаються:

1) суб'єкт, у якого іноземець працюватиме;

2) посада, на яку буде працевлаштовано іноземця;

3) оплата праці;

4) мінімальна тривалість роботи та вид договору, за яким іноземець має виконувати роботу.

Якщо іноземець працює за таким дозволом і дані, які містяться в дозволі, не змінились під час дії дозволу, йому не потрібно нічого робити. Лише після закінчення терміну дії дозволу, а саме не пізніше останнього дня законного перебування на території Республіки Польща, він повинен подати заяву на інший дозвіл, якщо бажає продовжити своє перебування в Польщі.

Інша ситуація, коли змінюються умови, зазначені в дозволі. Перш за все, відповідно до ст. 134 Закону про іноземців, іноземець, який проживає на території Республіки Польща на підставі такого дозволу, повинен протягом 15 робочих днів письмово повідомити воєводу, який надав дозвіл, про втрату роботи.

У разі внесення інших змін до даних, що містяться у дозволі на тимчасове проживання, з метою виконання роботи за професією, яка потребує високої кваліфікації, велике значення має період, протягом якого іноземець перебуває на цьому дозволі.

 

Період перших 2 років перебування та умови працевлаштування

 Коли мова йде про зміну умов праці, зазначених у дозволі іноземця, який перебуває там менше 2 років, слід згадати дві статті Закону про іноземців. У ст. 134 с. 2 читаємо, що якщо протягом перших 2 років перебування іноземця на території Республіки Польща на підставі дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, умови праці, зазначені в дозволі щодо мінімального робочого часу та виду договору, за яким іноземець має виконувати роботу змінюються, іноземець протягом 15 робочих днів повідомляє про цю зміну воєводу, який надав дозвіл.

Таким чином, у разі зміни мінімального робочого часу або виду трудового договору іноземцю достатньо повідомити про це воєводу, який видав дозвіл.

Однак, якщо іноземець має розпочати роботу в іншого роботодавця або на іншій посаді або за нижчу виплату, ніж зазначено у дозволі, він повинен подати заяву про зміну дозволу. Про це читаємо в ст. 135 с. 2 Закону про іноземців:

«Протягом перших 2 років перебування іноземця на території Республіки Польща на підставі дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації:

1) іноземець не може розпочати роботу в іншій організації, ніж зазначена у дозволі,

2) іноземець не може змінити посаду, на якій він працює,

3) іноземцю не може виплачуватися заробітна плата, нижча від зазначеної у дозволі

– без зміни цього дозволу ».

Зміна дозволу не вимагається у разі зміни найменування або організаційно-правової форми особи, яка доручає роботу іноземцю, а також у разі передачі робочого місця або його частини іншій особі.

 

Термін перебування понад 2 роки та умови працевлаштування

Іноземець, який перебував на підставі дозволу на тимчасове проживання більше двох років з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, може змінити інші умови виконання роботи (зазначені у дозволі), лише повідомивши про це воєводу, який видав дозвіл. І тому (відповідно до статті 134(3) Закону про іноземців), якщо відбулася зміна посади, виплати на нижчу або зміна мінімального робочого часу та виду договору, за яким іноземець виконує роботи, іноземець протягом 15 робочих днів повідомляє про цю зміну воєводу.

У разі зміни роботодавця (суб’єкта, який доручає роботу), іноземець, який перебуває на підставі такого дозволу більше 2 років, повинен подати заяву про зміну дозволу. Відповідно до ст. 135 Закону про іноземців такий дозвіл може бути в будь-який час змінений на прохання іноземця воєводою за місцем поточного проживання іноземця, якщо іноземець має намір розпочати роботу в іншій організації, ніж зазначена в дозволі.

Якщо іноземець перебуває більше 2 років на підставі дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації, її зміна також не вимагається у разі зміни назви або організаційно-правової форми особи, яка довірила іноземцю виконання роботи, а також у разі прийняття робочого місця або його частини іншою особою.

 

Wojciech Napora (Зелена лінія 19524, Інформаційний центр служби зайнятості)

Джерело:

Закон про іноземців від 12 грудня 2013 року.


wortal publicznych służb zatrudnienia