Powrót

ТИМЧАСОВА РОБОТА

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-30

Тимчасовий працівник працевлаштовується агентством тимчасової зайнятості і виконує завдання для роботодавця-користувача. Найбільш поширеною формою працевлаштування є трудовий договір на визначений час. У особливих випадках, якщо тимчасова робота не має ознак трудових стосунків, укладаються цивільно-правові договори.

Що повинен містити договір тимчасового працівника?

Трудовий договір з тимчасовим працівником повинен бути укладений у письмовій формі. Якщо договір не укладений у письмовій формі, то агентство тимчасової зайнятості повинно підтвердити тимчасовому працівникові у письмовій формі умови укладеного трудового договору не пізніше, ніж на другий день виконання тимчасової роботи.

Трудовий договір, укладений між агентством тимчасової зайнятості і тимчасовим працівником повинен:

 • визначати сторони договору
 • і дату укладення договору,
 • вказувати роботодавця-користувача
 • і погоджений період виконання для нього тимчасової роботи,
 • а також умови зайнятості тимчасового працівника в період виконання роботи для роботодавця-користувача, зокрема:
  • вид роботи, який буде доручений тимчасовому працівникові,
  • об'єм робочого часу тимчасового працівника,
  • місце виконання тимчасової роботи,
  • винагороду за роботу, а також термін і спосіб виплати цієї винагороди агентством тимчасової зайнятості.

Максимальний час виконання тимчасової роботи для одного роботодавця-користувача не може перевищувати загалом 18 місяців за період, що охоплює 36 послідовних місяців. 

 

Які роботи може виконувати тимчасовий працівник, а які є недопустимі?

Завдання, що доручаються тимчасовому працівникові, повинні носити сезонний, періодичний або разовий характер. Виконання доручених обов'язків не було б можливе працівниками, які працевлаштовані у роботодавця-користувача. Доручена робота повинна належати до обов'язків відсутнього працівника.

 

Тимчасовому працівникові не може бути доручене виконання роботи, яка є:

 • особливо небезпечною в розумінні положень, виданих на підставі ст. 23715 Трудового кодексу;
 • на робочому місці, на якому працевлаштований працівник, який бере участь у страйку;
 • того ж виду, що і робота, виконувана працівником, з яким були розірвані трудові стосунки з причин, не пов'язаних з працівниками, впродовж останніх 3 місяців, що передують передбачуваному терміну розпочинання виконання тимчасової роботи тимчасовим працівником, якщо така робота мала би виконуватися у будь-якому організаційному підрозділі роботодавця-користувача, розташованому в гміні, де знаходиться або знаходився організаційний підрозділ, в якому був працевлаштований звільнений працівник;
 • вимогою озброєння працівника-охоронця  бойовою вогнепальною зброєю або предметами, призначеними для знерухомлення людей за допомогою електричного струму, володіння якими потребує дозволу.

 

Відпустка для відпочинку тимчасового працівника

Тимчасовий працівник має право на відпустку для відпочинку у розмірі двох днів за кожний місяць, впродовж якого він знаходиться у розпорядженні одного роботодавця-користувача або декількох роботодавців-користувачів. Відпустка надається в дні, які були б для нього робочими. 

Якщо тимчасовий працівник не використає свою відпустку для відпочинку в період виконання тимчасової роботи, то агентство тимчасової зайнятості повинно виплатити йому грошовий еквівалент. Допускається також можливість невиплати еквівалента у випадку продовження роботи.

 

Тимчасова робота і вагітність

У стосунку до тимчасової працівниці, яка має в сукупності не менше 2-місячний період скерування на виконання тимчасової роботи на підставі трудового договору, застосовується положення Трудового кодексу про обов'язок продовжити договір до дати пологів.

Вказаний 2-місячний період також включає період або періоди скерування на виконання тимчасової роботи, що припадають на період, який охоплює 36 послідовних місяців, що передують укладанню трудового договору. 

 

Право на розірвання тимчасового договору

У трудовому договорі сторони можуть передбачити можливість дострокового розірвання договору будь-якою із сторін:

 • за триденним попередженням, якщо трудовий договір був укладений на період не більше 2 тижнів;
 • за однотижневим попередженням, якщо трудовий договір був укладений на період більше 2 тижнів;

Довідка з місця роботи видається агентством тимчасової зайнятості. У довідці з місця роботи, виданій тимчасовому працівникові, вказуються відомості про кожного роботодавця-користувача, у якого працівник виконував тимчасову роботу за трудовим договором, а також періоди виконання такої роботи.

Пам'ятайте! Як тимчасовий працівник, в період виконання роботи, Ви не можете трактуватися з меншою повагою в плані умов праці та інших умов працевлаштування, ніж працівники, зайняті у цього роботодавця-користувача на тій же або на аналогічній посаді.

 

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії

Юридична підстава: 

Закон від 9 липня 2003 р. про працевлаштування тимчасових працівників

Закон від 26 червня 1974 р. Трудовий кодекс