Powrót

Коли Ви втрачаєте статус особи, що шукає роботу?

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Коли ви втратите статус шукача роботи?

Статус особи, що шукає роботу, Ви втрачаєте якщо:

  • не будете зберігати контакт з повятовим центром зайнятості щонайменше один раз в 90 днів для підтвердження своєї зацікавленості в допомозі, що визначена в законі;
  • не з'явитеся в повятовий центр зайнятості в призначений час і не повідомите впродовж семи днів обґрунтовану причину нез'явлення;
  • не розпочнете професійну підготовку дорослих чи не розпочнете індивідуальний план дій, або перервете індивідуальний план дій, навчання, післядипломне навчання, участь в спеціальній програмі, не складете іспит, який дозволяє отримати сертифікати, дипломи, атестати, визначені професійні кваліфікації чи професійні звання, а також не отримаєте ліцензії, необхідні для виконання даної професії, витрати на які були покриті з Фонду праці за заявкою особи, що шукає роботу;
  • подасте заявку про відмову від допомоги, яка визначена в законі і надається повятовим центром зайнятості (Ви будете позбавлені статусу з дати подання заявки);
  • отримували в Республіці Польща, на підставі принципів, вказаних в положеннях про координацію систем соціального забезпечення держав, грошову допомогу по безробіттю, призначену в іншій членській державі Європейського Союзу або в державі, вказаній в статті 1 абз. 3 п. 2 букв. b і c, а також покинули територію Республіки Польща або були позбавлені грошової допомоги відповідною установою тієї держави (Ви будете позбавлені статусу з дати, коли сталася подія).

На який термін Ви можете втратити статус особи, що шукає роботу?

Статус особи, що шукає роботу, Ви втратите на 120 днів відповідно:

  • після закінчення 90 днів з моменту останнього контакту з повятовим центром зайнятості;
  • з дати Вашого нез'явлення;
  • з дня, що слідує за днем невиконання або припинення виконання індивідуального плану дій, навчання, післядипломного навчання, участі в спеціальній програмі, нескладання іспиту, витрати на який фінансуються Фондом праці, або не розпочинання професійної підготовки дорослих.

Статус особи, що шукає роботу, Ви втратите на 6 місяців, якщо:

  • зі своєї вини перервете програму професійної підготовки дорослих або не складете кваліфікаційний іспит, іспит на звання підмайстра або перевірочний іспит.

Як Ви можете знову отримати статус особи, що шукає роботу?

Ви можете знову отримати статус особи, що шукає роботу, після закінчення згаданого 120-денного періоду, в результаті повторної реєстрації, якщо виконаєте необхідні умови.

Корисна інформація

Заявку про відмову від допомоги, передбаченої законом, яка надається центром зайнятості, Ви не зможете подати після скерування Вас для реалізації індивідуального плану дій, навчання, післядипломного навчання, а також для участі в професійній підготовці дорослих або в спеціальній програмі.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 33)

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії