Powrót

Втрата статусу безробітного

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Коли Ви втрачаєте статус безробітного?

Ви втрачаєте статус безробітного, якщо:

 • працевлаштуєтеся, розпочнете іншу оплачувану роботу або ведення несільскогосподарської підприємницької діяльності (важлива дата фактичного розпочинання підприємницької діяльності, вказана в заявці про внесення в реєстр економічної діяльності, а не дата внесення в реєстр);
 • отримаєте з Фонду праці або з Державного фонду реабілітації осіб з обмеженими можливостями (PFRON) кошти або кредит для розпочинання підприємницької діяльності або для розпочинання діяльності у формі соціального кооперативу;
 • розпочнете реалізацію індивідуальної програми соціальної зайнятості або підпишете соціальний контракт;
 • відмовитеся без поважної причини від пропозиції відповідної роботи або іншої форми допомоги з боку повятового центру зайнятості, а також проходити медичні або психологічні обстеження, спрямовані на визначення працездатності;
 • відмовитеся без обґрунтованої причини брати участь в заходах у рамках програми Активації та інтеграції, яка реалізується повятовим центром зайнятості, іншими організаціями за його дорученням або осередком соціальної допомоги;
 • не з'явитеся в повятовий центр зайнятості в призначений час і не повідомите впродовж 7 днів про поважну причину нез'явлення;
 • будете непрацездатні в результаті хвороби або перебування в реабілітаційному закладі впродовж безперервного періоду в 90 днів (враховується також кожна подальша перерва між періодами непрацездатності, яка становить менше 30 календарних днів);
 • не повідомите повятовий центр зайнятості, відповідний з огляду на Ваше нове місце проживання, впродовж 14 днів після зміни місця проживання;
 • не пред'явите довідку про непрацездатність внаслідок хвороби або догляду за хворим членом сім'ї (форма ZUS ZLA);
 • не пред'явите довідку про проходження лікування у реабілітаційному закладі;
 • зі своєї вини перервете стажування, навчання, виконання суспільно корисної праці, реалізацію індивідуального плану дій або іншу форму допомоги;
 • зі своєї вини перервете програму професійного навчання дорослих і не складете кваліфікаційний іспит, іспит на звання підмайстра або перевірочний іспит;
 • зі своєї вини перервете участь в заходах у рамках програми Активації та інтеграції, яка реалізується повятовим центром зайнятості, іншими організаціями за його дорученням або осередком соціальної допомоги;
 • самостійно подасте заявку про виключення з реєстру повятового центру зайнятості;
 • будете перебувати за кордоном або в ситуації, через яку не зможете працевлаштуватися більше ніж 10 днів загалом впродовж одного календарного року.

З якого моменту і на який термін Ви можете втратити статус безробітного?

Статус безробітного Ви втратите з наступного дня після:

 • отримання коштів на розпочинання підприємницької діяльності,
 • розпочинання реалізації індивідуальної програми соціальної зайнятості або підписання соціального контракту;
 • дати скерування на навчання, професійну підготовку для дорослих, стажування або суспільно корисну працю, які Ви не розпочнете.

Якщо Ви без поважних причин відмовитеся прийняти пропозицію відповідної роботи, участі в діях у рамках програми Активації та інтеграції або будь-яку іншу форму допомоги від повятового центру зайнятості, або ж відмовитеся пройти медичне чи психологічне обстеження, спрямоване на встановлення Вашої працездатності, або ж не захочете брати участь у будь-якій іншій формі допомоги, що вказана в законі, то Ви втратите статус безробітного у день відмови на період:

 • 120 днів у разі першої відмови,
 • 180 днів у разі другої відмови,
 • 270 днів у разі третьої і кожної подальшої відмови.

Якщо зі своєї вини Ви перервете навчання, стажування, виконання суспільно корисної роботи, участь в заходах у рамках програми Активації та інтеграції або іншу форму допомоги, вказану в законі, то Ви втратите статус безробітного в день переривання на період:

 • 120 днів у разі першого переривання форми допомоги,
 • 180 днів у разі другого переривання форми допомоги,
 • 270 днів у разі третього і кожного подальшого переривання форми допомоги,

Якщо після скерування Ви не розпочнете навчання, професійну підготовку для дорослих, стажування, виконання суспільно корисної роботи або іншу форму допомоги, вказану в законі, то Ви втратите статус безробітного на наступний день після дня скерування на період:

 • 120 днів у разі першого не розпочинання форми допомоги,
 • 180 днів у разі другого не розпочинання форми допомоги,
 • 270 днів у разі третього і кожного подальшого не розпочинання форми допомоги.

Якщо Ви не з'явитеся в повятовий центр зайнятості в призначений термін і не повідомите впродовж 7 днів про поважну причину нез'явлення, то Ви втратите статус безробітного з дня нез'явлення на період;

 • 120 днів у разі першого нез'явлення,
 • 180 днів у разі другого нез'явлення,
 • 270 днів у разі третього і кожного подальшого нез'явлення.

Якщо Ви з власної вини перервете професійну підготовку дорослих або не складете іспит, то Ви втратите статус безробітного на 6 місяців.

Якщо Ви будете непрацездатні в результаті хвороби або перебування в реабілітаційному закладі впродовж безперервного періоду в 90 днів (враховується також кожна подальша перерва між періодами непрацездатності, яка становить менше 30 календарних днів), то Вас позбавлять статусу безробітного після закінчення останнього дня вказаного 90-денного періоду.

Як Ви можете знову стати безробітним?

Ви зможете знову отримати статус безробітного після закінчення вищезгаданого періоду, в результаті повторної реєстрації, якщо виконаєте необхідні умови.

Додаткова інформація

Якщо Ви вагітна, то Ви не будете позбавлена статусу безробітного через непрацездатність, що пов'язана з вагітністю, яка триває безперервно впродовж 90 днів, за винятком випадків, коли Ви сама подасте заяву про позбавлення статусу безробітного.

Староста також не може позбавити статусу безробітного:

 • матір дитини;
 • батька дитини у разі смерті матері дитини, відмови матері від дитини або відмови матері від права на одержання грошової допомоги по вагітності і пологах чи утримання за період, визначений положеннями Трудового кодексу як період декретної відпустки, відпустки на умовах декретної відпустки або відпустки по догляду за дитиною;
 • безробітного після усиновлення дитини;
 • безробітного після прийняття дитини на виховання,

унаслідок відсутності здатності і готовності до працевлаштування, викликаної доглядом за цією дитиною в період, за який належалась би декретна грошова допомога під час декретної відпустки, відпустки на умовах декретної відпустки, додаткової декретної відпустки, додаткової відпустки на умовах декретної відпустки і відпустки по догляду за дитиною, за винятком випадку подання заявки на позбавлення цього статусу самим безробітним.

Ви не будете позбавлені статусу безробітного, якщо отримаєте запис в Державному судовому реєстрі як засновник соціального кооперативу після дати реєстрації в центрі зайнятості, у зв'язку з позитивним розглядом Вашої заявки про призначення коштів на створення соціального кооперативу, до наступного дня після отримання коштів.

Для визначення періоду, на який знімається статус безробітного, усі відмови, не розпочинання і переривання форм активації враховуються разом.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 33, 53h)

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії