Powrót

ВСТАНОВЛЕННЯ ТРУДОВИХ СТОСУНКІВ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-30

Що спричиняє встановлення трудових стосунків між працівником і роботодавцем?

Встановлення трудових стосунків між працівником і роботодавцем спричиняє:

 • трудовий договір;
 • призначення - таким шляхом встановлюються трудові стосунки з деякими працівниками на державній службі, наприклад, в армії, в службі охорони здоров'я. Як працівник, працевлаштований на підставі призначення, Ви можете у будь-який час бути усунені із займаної посади. Усунення з посади прирівнюється до розірвання трудового договору;
 • вибір - таким шляхом встановлюються трудові стосунки тоді, коли в результаті вибору виникає зобов'язання виконувати роботу в якості працівника. Це стосується, наприклад, штатних членів керівних органів громадських організацій, членів правління кооперативів і фінансових компаній, в яких, відповідно до чинного законодавства або статуту, для заміщення керівних посад вимагається акт обрання;
 • призначення - таким шляхом встановлюються трудові стосунки певних категорій державних службовців, наприклад, прокурорів, поліцейських, військовослужбовців на професійній службі, суддів, чиновників державного управління. Призначення є одностороннім актом державного органу. Для встановлення трудових стосунків потрібна Ваша згода у формі прийняття призначення;
 • кооперативний трудовий договір - це джерело трудових стосунків між кооперативом і Вами, як його членом.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Існують різні способи встановлення трудових стосунків. Все залежить від того, до якої групи працівників Ви належите.

 

ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКА І РОБОТОДАВЦЯ

Основні обов'язки роботодавця:

 • ознайомити працівників, які розпочинають роботу, із сферою їх обов'язків, способом виконання роботи та їхніми основними правами,
 • правильно організувати роботу,
 • забезпечити безпечні і гігієнічні умови праці, а також систематичне навчання працівників в цій сфері,
 • своєчасно і правильно виплачувати заробітну плату,
 • полегшувати працівникам підвищення їхньої професійної кваліфікації,
 • створювати молодим працівникам умови, що сприяють адаптації до належного виконання роботи;
 • задовольняти соціальні потреби працівників у рамках наявних ресурсів,
 • застосовувати справедливі та об'єктивні критерії для оцінки працівників,
 • вести та зберігати у паперовому або електронному вигляді документацію, пов'язану з трудовими стосунками, а також особові справ працівників,
 • впливати на формування принципів соціального співіснування на робочому підприємстві.

Основні обов'язки працівника:

 • добросовісно і старанно виконувати роботу,
 • застосовувати рекомендації начальства,
 • дотримуватися робочого часу,
 • дотримуватися регламенту роботи, правил з БГП та протипожежної безпеки,
 • піклуватися про благо робочого підприємства, захищати його майно і не розголошувати інформацію, яка може завдати збитків роботодавцеві,
 • дотримуватися конфіденційності, як це визначено в окремих нормативних актах,
 • дотримуватися правил соціального співіснування.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Окрім прав, у Вас також є обов'язки, і Ви повинні їх виконувати.