Powrót

Відшкодування витрат на оснащення робочого місця, створеного для особи з обмеженими можливостями

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Яке є відшкодування витрат на оснащення робочого місця, створеного для особи з обмеженими можливостями?

Роботодавець, який працевлаштовує особу з обмеженими можливостями, може звернутися щодо відшкодування витрат на оснащення робочого місця, створеного для цієї особи.

Хто може отримати відшкодування витрат?

Ви можете звернутися щодо відшкодування витрат, якщо Ви обладнали робоче місце для особи з обмеженими можливостями, яка зареєстрована в повятовому центрі зайнятості як безробітний або особа, що шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштованої.

Коли Ви можете звертатися щодо відшкодування витрат на оснащення робочого місця, створеного для особи з обмеженими можливостями?

Ви можете звертатися щодо відшкодування коштів, якщо:

 • укладете як роботодавець договір зі старостою, в якому будуть прописані умови та розмір відшкодування,
 • здійсните витрати на адаптацію робочого місця,
 • отримаєте видану за запитом старости позитивну оцінку від Державної інспекції праці про адаптацію обладнаного робочого місця до потреб, обумовлених особливими можливостями особи, яка працевлаштована на цьому робочому місці, або про виконання умов безпеки і гігієни праці на робочому місці чи в приміщеннях робочого підприємства.
 • впродовж періоду, який становить щонайменше 36 місяців, Ви підтримуєте трудову діяльність особи з обмеженими можливостями, для якої було обладнано робоче місце.

Якою є максимальна сума підтримки?

Якщо Ви виконуєте вищезгадані умови і подасте заявку, то можете претендувати на додаткове фінансування до 15-кратного розміру середньої заробітної плати за кожне обладнане робоче місце (без урахування ПДВ і акцизного збору). Перевірте актуальні суми.

Що потрібно зробити, щоб отримати додаткове фінансування?

Якщо Ви хочете отримати додаткове фінансування, то Вам слід подати старості заявку, зразок якої вказаний в Повідомленні Міністра праці і соціальної політики від 12 грудня 2014 р. про оголошення цілісного тексту розпорядження Міністра праці і соціальної політики про відшкодування витрат на оснащення робочого місця особи з обмеженими можливостями

Коли Ви не маєте права на додаткове фінансування?

Вам не будуть відшкодовані витрати на оснащення робочого місця для працівника з обмеженими можливостями, якщо:

 • Ви працевлаштуєте працівника з обмеженими можливостями на оснащене робоче місце на термін менше 36 місяців, а впродовж трьох місяців не працевлаштуєте на його місце іншого працівника з обмеженими можливостями, який зареєстрований в повятовому центрі зайнятості як безробітний або особа, що шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштованої,
 • Ви не отримаєте позитивну оцінку від Державної інспекції праці про адаптацію обладнаного робочого місця або про виконання умов безпеки і гігієни праці на робочому місці чи в приміщеннях робочого підприємства.

Корисна інформація

Відшкодування охоплює:

 • документально підтверджені витрати на придбання устаткування для оснащення робочого місця, на якому особа з обмеженими можливостями виконуватиме роботу;
 • суму, яка не підлягає вирахуванню:
  • податок на товари і послуги,
  • акцизні збори,
 • пов'язані з предметами оподаткування, що вказані в п. 1.

Не підлягають відшкодуванню витрати, здійснені до дати укладення договору із старостою.

Придбання устаткування, на яке поширюється відшкодування, підтверджується документально:

 • рахунком-фактурою,
 • рахунком,
 • підтвердженням оплати.

Виробництво устаткування, яке охоплюється відшкодуванням, документується шляхом представлення технічної оцінки експерта разом з його розцінками.

Працедавець, який є старостою або мером міста з правами повіту, подає заяву на ім'я голови правління Державного фонду реабілітації осіб з обмеженими можливостями за посередництва відділення Фонду, відповідного місцю знаходження цього роботодавця.

У разі позитивного розгляду заявки староста повідомляє Вас про це, викликаючи Вас на переговори про умови договору. Переговори повинні бути завершені впродовж 14 днів з моменту виклику.

Відшкодування може бути надане в якості допомоги "de minimis", що відповідає умовам, визначеним в розпорядженні Комісії (ЄС) № 1407/2013 від 18.12.2013 р. про застосування ст. 107 і 108 Трактату про функціонування Європейського Союзу до допомоги "de minimis" (З.В. ЄС L 352 від 24.12.2013, стор. 1) або в розпорядженні № 1408/2013 від 18.12.2013 р. про застосування ст. 107 і 108 Трактату про функціонування Європейського Союзу до допомоги "de minimis" в сільськогосподарському секторі (З.В. ЄС L 352 від 24.12.2013, стор. 9) або у відповідних нормативних актах ЄС, що стосуються допомоги "de minimis" в секторі рибальства і аквакультури.

До заявки про надання такої допомоги повинні бути долучені довідки про допомогу "de minimis", яка була отримана в період, що охоплює поточний календарний рік і два попередні календарні роки, а також інформація про іншу допомогу, яка стосується тих же кваліфікованих витрат. Заявка на отримання допомоги "de minimis" повинна також супроводжуватися довідкою про надання допомоги "de minimis" в сільському господарстві або рибальстві.

Роботодавець, що користається відшкодуванням, зобов'язаний зберігати документацію, що дозволяє перевірити відповідність наданої допомоги положенням розпорядження, впродовж 10 років з моменту надання допомоги.

Якщо період працевлаштування особи з обмеженими можливостями буде коротший 36 місяців, то роботодавець зобов'язаний повернути Фонду, за посередництвом старости, кошти в розмірі, рівному 1/36 від загальної суми відшкодування за кожний місяць, якого бракуватиме до закінчення періоду в 36 місяців, але в розмірі не менше 1/6 від цієї суми. Роботодавець зобов'язаний відшкодувати їх впродовж трьох місяців з дня припинення трудових відносин з особою з обмеженими можливостями.

Роботодавець не відшкодовує кошти, якщо впродовж трьох місяців з дня припинення трудових відносин з особою з обмеженими можливостями він працевлаштує іншу особу з обмеженими можливостями, зареєстровану в повятовому центрі зайнятості в якості безробітного або особи, яка шукає роботу і не перебуває в стані працевлаштування. Перерва, що виникла по цій причині, не зараховується в необхідний 36-місячний період працевлаштування.

Юридична підстава

Закон від 27 серпня 1997 р. про професійну і соціальну реабілітацію та працевлаштування осіб з обмеженими можливостями

Повідомленні Міністра праці і соціальної політики від 12 грудня 2014 р. про оголошення цілісного тексту розпорядження Міністра праці і соціальної політики про відшкодування витрат на оснащення робочого місця особи з обмеженими можливостями

Розпорядження Міністра праці і соціальної політики від 17 червня 2014 року про внесення змін у розпорядження про відшкодування витрат на оснащення робочого місця особи з обмеженими можливостями

 


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.