Powrót

Відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-22

Чим є відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця?

Відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця - це фінансова допомога, що надається повятовим центром зайнятості у зв'язку із створенням або адаптацією робочого місця і працевлаштуванням на це робоче місце скерованого безробітного або особи, що шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштування або не виконує іншу оплачувану діяльність опікуна особи з обмеженими можливостями.

 

Хто може отримати відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця?

Звертатися щодо відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця може:

 • суб'єкт, що здійснює підприємницьку діяльність,
 • непублічний дитячий садок і непублічна школа, про які йдеться в положеннях Закону від 14 грудня 2016 р. Закон про освіту,
 • фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без правоздатності, яка проживає або має місцезнаходження на території Республіки Польща, є власником сільського господарства в розумінні Закону від 15 листопада 1984 р. про сільськогосподарський податок (З.В. з 2013 р. № 1381, поз. 969 з пізн. зм.), або що веде спеціальний відділ сільськогосподарського виробництва, про який йдеться в Законі від 26 липня 1991 р. про податок на прибуток від фізичних осіб (З.В. з 2012 р., ст. 361 з пізн. зм.) чи в Законі від 15 лютого 1992 р. про податок на прибуток від юридичних осіб (З.В. 2014 р., поз. 851 з пізн. зм.), яка працевлаштовує впродовж останніх шести місяців, кожного місяця, принаймні, одного працівника на повний об'єм робочого часу,
 • ясла або дитячий клуб, створені і керовані фізичними особами, юридичними особами і організаційними одиницями без правоздатності, про котрих йдеться в положеннях про догляд за дітьми до 3 років,
 • суб'єкт, що здійснює підприємницьку діяльність, яка полягає в наданні реабілітаційних послуг,
 • соціальний кооператив.

Якщо Ви звертаєтеся за такою допомогою в якості суб'єкта, дитячого садка або школи, то можете її отримати, коли виконаєте усі наступні умови:

 • Ви здійснюєте підприємницьку діяльність, в розумінні положень про свободу підприємницької діяльності, впродовж періоду не менше шести місяців, які безпосередньо передують даті подання заявки (вказаний період підприємницької діяльності не включає період призупинення підприємницької діяльності), або ж Ви здійснюєте діяльність (у разі дитячого садка і школи) на підставі Закону від 7 вересня 1991 р. про систему освіти, впродовж періоду шести місяців, які безпосередньо передують даті подання заявки,
 • Ви не зменшували об'єм робочого часу працівника і не припиняли трудові відносини з працівником шляхом виконаного Вами попередження чи за взаємною згодою сторін з причин, що не пов'язані з працівником, впродовж шести місяців, які безпосередньо передують даті подання заявки, а також з дати подання заявки до отримання відшкодування,
 • на дату подання заявки у Вас немає заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам, по сплаті належних внесків на соціальне і медичне страхування, по виплатах до Фонду праці, Фонду гарантованих виплат працівникам, Державного фонду реабілітації осіб з обмеженими можливостями, Фонду пенсійного забезпечення і інших державних зборів, а також у Вас немає вчасно несплачених цивільно-правових зобов'язань,
 • Ви не були засуджені за злочини проти економічного обороту в період двох років до дати подання заявки,
 • Ви подали повну і правильно оформлену заявку.

Якщо Ви звертаєтеся за такою допомогою в якості сільськогосподарського виробника, то можете її отримати, коли виконаєте усі наступні умови:

 • Ви не зменшували об'єм робочого часу працівника і не припиняли трудові відносини з працівником шляхом виконаного Вами попередження чи за взаємною згодою сторін з причин, що не пов'язані з працівником, впродовж шести місяців, які безпосередньо передують даті подання заявки, а також з дати подання заявки до отримання відшкодування,
 • на дату подання заявки у Вас немає заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам, по сплаті належних внесків на соціальне і медичне страхування, по виплатах до Фонду праці, Фонду гарантованих виплат працівникам, Державного фонду реабілітації осіб з обмеженими можливостями, Фонду пенсійного забезпечення і інших державних зборів, а також у Вас немає вчасно несплачених цивільно-правових зобов'язань,
 • Ви не були засуджені за злочини проти економічного обороту в період двох років до дати подання заявки,
 • Ви володієте сільським господарством в розумінні положень про сільськогосподарський податок або керуєте спеціальним відділом сільськогосподарського виробництва в розумінні положень про податок на доходи від фізичних осіб або положень про податок на доходи від юридичних осіб впродовж періоду щонайменше шести місяців до дати подання заявки,
 • Ви наймали хоча б одного працівника на основі трудових стосунків на повний об'єм робочого часу, в кожному місяці впродовж останніх шести місяців до дати подання заявки,
 • Ви подали повну і правильно оформлену заявку.

Якщо Ви звертаєтеся за такою допомогою в якості ясел, дитячого клубу або суб'єкта, що надає реабілітаційні послуги, то можете її отримати, коли виконаєте усі наступні умови:

 • на дату подання заявки у Вас немає заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам, по сплаті належних внесків на соціальне і медичне страхування, по виплатах до Фонду праці, Фонду гарантованих виплат працівникам, Державного фонду реабілітації осіб з обмеженими можливостями, Фонду пенсійного забезпечення і інших державних зборів, а також у Вас немає вчасно несплачених цивільно-правових зобов'язань,
 • Ви не були засуджені за злочини проти економічного обороту в період двох років до дати подання заявки,
 • Ви не зменшували об'єм робочого часу працівника і не припиняли трудові відносини з працівником шляхом виконаного Вами попередження чи за взаємною згодою сторін з причин, що не пов'язані з працівником, впродовж шести місяців, які безпосередньо передують даті подання заявки, а також з дати подання заявки до отримання відшкодування.

 

Впродовж якого терміну Ви маєте право на відшкодування?

Ви отримаєте відшкодування, якщо зобов'яжетеся працевлаштувати на додатково доустаткованому або оснащеному робочому місці:

 • скерованого безробітного на повний об'єм робочого часу,
 • особу, що шукає роботу, яка не перебуває у стані працевлаштованої або не займається іншою оплачуваною діяльністю опікуна особи з обмеженими можливостями щонайменше на половину об'єму робочого часу.

Якщо Ви подаєте заявку як ясла, дитячий клуб або суб'єкт, що надає реабілітаційні послуги, то Ви повинні працевлаштувати скерованого безробітного, опікуна або випускника, що шукає роботу, щонайменше на половину об'єму робочого часу.  

Необхідний період працевлаштування і збереження створених робочих місць становить щонайменше 24 місяці.

 

Що потрібно зробити, щоб отримати відшкодування витрат на оснащення робочого місця?

Якщо Ви хочете отримати відшкодування, Вам необхідно подати відповідну заявку в повятовий центр зайнятості, що відповідає Вашому місцю перебування або місцю виконання роботи скерованим безробітним, опікуном або випускником, що шукає роботу.

 

Пам'ятайте!

Заявка про відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця повинна бути подана до того, як Ви працевлаштуєте безробітного. Тільки після позитивного розгляду заявки  центром зайнятості, підписання з центром зайнятості договору, в якому визначені умови відшкодування та здійснення всіх покупок, можна працевлаштовувати безробітного.

 

Чому варто звернутися за відшкодуванням витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця?

Повятовий центр зайнятості відшкодує Вам витрати на додаткове устаткування або оснащення робочого місця в розмірі, вказаному в договорі, що не перевищує 6-кратного розміру середньої заробітної плати (перевірте актуальні суми).

 

Корисна інформація

Підписуючи договір про відшкодування витрат на на додаткове устаткування або оснащення робочого місця, Ви зобов'язуєтесь:

 • працевлаштувати на доустатковане або оснащене робоче місце, на повний об'єм робочого часу, скерованого безробітного на термін 24 місяці,
 • працевлаштувати на доустатковане або оснащене робоче місце особу, що шукає роботу, яка не перебуває у стані працевлаштованої або не займається іншою оплачуваною діяльністю опікуна особи з обмеженими можливостями щонайменше на половину об'єму робочого часу, на термін 24 місяці,
 • працевлаштувати на доустатковане або оснащене робоче місце скерованого безробітного, опікуна або випускника, щонайменше на половину об'єму робочого часу, на термін 24 місяці (якщо Ви подаєте заявку як ясла, дитячий клуб або суб'єкт, що надає реабілітаційні послуги),
 • зберігати впродовж 24 місяців робоче місце, створене у зв'язку з наданим відшкодуванням,
 • повернути отримані кошти з відсотками, про які йдеться в ст. 46 абз. 2 закону про сприяння зайнятості і організації ринку праці, в розмірі, пропорційному періоду незайнятості на створених робочих місцях скерованих безробітних або опікунів, у разі невиконання умов працевлаштування і збереження робочих місць,
 • повернути отримані кошти з відсотками, про які йдеться в ст. 46 абз. 2 закону про сприяння зайнятості і організації ринку праці, у разі порушення інших умов договору,
 • повернути еквівалент вирахуваного або поверненого, відповідно до Закону від 11 березня 2004 р. про податок на товари і послуги (З.В. з 2017 р., поз. 1221), нарахованого податку, що стосується придбаних товарів і послуг у рамках наданого відшкодування, в термін:
  • вказаний в договорі про відшкодування, але не більше 90 днів з дати подання податкової декларації, що стосується податку на товари і послуги, в якій вказано суму податку, нарахованого на цій підставі, - у разі, якщо за результатами декларації за цей розрахунковий період виникає сума податку, що підлягає сплаті у податковій інстанції, або сума для перенесення на наступний розрахунковий період,
  • 30 днів з дати здійснення податковою інстанцією повернення податку - у разі, коли в податковій декларації, що стосується податку на товари і послуги, в якій була показана сума податку, нарахованого на цій підставі, за даний розрахунковий період виникає сума, що підлягає поверненню.

Ви отримаєте відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця після:

 • представлення розрахунку і документального підтвердження витрат, понесених в період з дати укладення договору до дати працевлаштування скерованого безробітного або опікуна,
 • працевлаштування на цьому робочому місці скерованого безробітного або опікуна, а також виконання інших умов, що містяться в договорі, укладеному з центром зайнятості.

Отримані кошти Ви зможете використати, зокрема, на: придбання основних засобів, приладів, машин, включаючи засоби, необхідні для забезпечення відповідності робочого місця положенням безпеки та гігієни праці, а також ергономічним вимогам.

 

Варто знати

Перед поданням заявки на відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця ознайомтеся з регламентом звернення щодо отримання цієї форми підтримки, який діє у вибраному центрі зайнятості. Внутрішні регламенти можуть містити додаткові умови, які необхідно виконати при поданні заявки на вибрану форму підтримки, часто вони також визначають максимальну суму відшкодування. 

 

Юридична підстава

 Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 46)

 Розпорядження Міністра сім'ї, праці і соціальної політики від 14 липня 2017 р. про відшкодування з Фонду праці витрат на устаткування або переобладнання робочого місця та надання грошової допомоги на розпочинання підприємницької діяльності

 Розпорядження Міністра розвитку, праці і технології від 18 січня 2021 р., яке змінює розпорядження про відшкодування з Фонду праці витрат на устаткування або переобладнання робочого місця та надання грошової допомоги на розпочинання підприємницької діяльності


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.