Powrót

Ваучери для безробітних у віці до 30 років

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Якщо Ви безробітний і не досягли 30 років, то староста може надати Вам підтримку у вигляді ваучерів.

Ваучер на навчання

Ваучер на навчання - це гарантія того, що Вас скерують на вказане Вами навчання і покриють витрати, здійснені у зв'язку з проходженням навчання.

У рамках ваучера на навчання, у розмірі до 100% середньої заробітної плати (перевірте актуальні суми), фінансуватимуться витрати на:

 • одне або кілька навчань, включаючи витрати на курс професійної кваліфікації;
 • необхідні медичні або психологічні обстеження;
 • проїзд на навчання, в розмірі:
  • до 150 зл. - у разі навчання тривалістю до 150 годин,
  • від 150 зл. до 200 зл. - у разі навчання тривалістю більше 150 годин;
 • проживання, якщо зайняття відбуваються поза місцем проживання, в розмірі:
  • до 550 зл. - у разі навчання тривалістю менше 75 годин,
  • понад 550 зл. до 1 100 зл. - у разі навчання тривалістю від 75 годин до 150 годин,
  • понад 1 100 зл. до 1 500 зл. - у разі навчання тривалістю понад 150 годин.

Призначення і реалізація ваучера на навчання ґрунтується на індивідуальному плані дій, а також на вірогідності Вашого працевлаштування, отримання іншої оплачуваної роботи або розпочинання підприємницької діяльності.

Якщо вартість навчання перевищує суму, вказану у ваучері, то безробітний самостійно покриває витрати, що перевищують вказаний ліміт.

Ваучер на стажування

Ваучер на стажування - це гарантія того, що Ви будете скеровані на стажування у вибраного Вами роботодавця на період 6 місяців, за умови, що роботодавець зобов'язується працевлаштувати Вас після закінчення стажування на наступні 6 місяців.

У рамках ваучера на стажування будуть фінансуватися:

 • витрати на проїзд до місця проходження стажування і назад - до суми 663,90 зл. - виплата безробітному у вигляді щомісячних платежів;
 • витрати на необхідні медичні або психологічні обстеження - оплата на рахунок того, хто обстежує.

Роботодавець, який працевлаштує безробітного на заявлений період, що становить 6 місяців, отримає премію у розмірі 1 659,20 зл. Премія виплачується за заявкою роботодавця.

Призначення ваучера на стажування відбувається на підставі індивідуального плану дій, і до нього застосовуються ті ж положення закону, що і для стажування.

Ваучер на працевлаштування

Призначення ваучера на працевлаштування для безробітного відбувається на підставі індивідуального плану дій і є гарантією для майбутнього роботодавця щодо відшкодування з боку центру зайнятості частини витрат на заробітну плату та внески на соціальне страхування.

Реалізація ваучера на працевлаштування відбувається на підставі договору, укладеного між старостою і роботодавцем, в рамках якого:

 • роботодавець зобов'язаний працевлаштувати безробітного впродовж періоду, що становить 18 місяців;
 • староста відшкодовує роботодавцеві частину витрат на заробітну плату і внески соціального страхування за період 12 місяців, у розмірі 100 відсотків від суми грошової допомоги.

Крім того, роботодавець зобов'язаний підтримувати працевлаштування впродовж 6 місяців після завершення відшкодування.

Ваучер на проживання

Староста може призначити Вам ваучер на проживання у зв'язку з влаштуванням на роботу, іншу оплачувану діяльність або у зв'язку з розпочинанням підприємницької діяльності поза місцем Вашого теперішнього проживання, якщо:

 • за здійснення такої діяльності Ви отримуватимете заробітну плату або дохід в розмірі не менше мінімальної заробітної плати брутто в місяць, а також підлягатимете соціальному страхуванню на цій підставі;
 • відстань від Вашого теперішнього місця проживання до місцевості, де Ви мешкатимете у зв'язку з працевлаштуванням, іншою оплачуваною діяльністю або здійсненням підприємницької діяльності, становить не менше 80 км або час в дорозі до цієї місцевості і назад перевищує загалом щонайменше 3 годин в день;
 • Ви будете продовжувати працювати, займатися іншою оплачуваною діяльністю або вести підприємницьку діяльність впродовж періоду не менше 6 місяців.   

Вам буде призначений ваучер на проживання у розмірі, який вказаний в договорі, але не більше 200% від середньої заробітної плати.

Якщо Ви отримаєте ваучер на проживання, то Ви зобов'язані:

 • не пізніше 30 днів з дня отримання ваучера надати в повятовий центр зайнятості документ, що підтверджує початок працевлаштування, іншої оплачуваної роботи або підприємницької діяльності, а також заяву про виконання умови щодо відстані між місцем теперішнього проживання і місцем виконання роботи
 • впродовж 7 днів, відповідно з дня втрати працевлаштування, іншої оплачуваної роботи або припинення підприємницької діяльності та з дня влаштування на нову роботу, іншу оплачувану діяльність або розпочинання нової підприємницької діяльності, представити в повятовий центр зайнятості заяву про втрату працевлаштування, іншої оплачуваної роботи або припинення підприємницької діяльності та влаштування на нову роботу, іншу оплачувану діяльність або розпочинання нової підприємницької діяльності, а також заяву про збереження умови відстань від місця теперішнього проживання до місця виконання роботи;
 • до 8 місяців з дати отримання ваучера на проживання документально підтвердити, що Ви працевлаштовані, маєте іншу оплачувану роботу або ведете підприємницьку діяльність впродовж періоду, що становить 6 місяців.

У разі невиконання цих зобов'язань, сума ваучера повинна бути відшкодована впродовж 30 днів з моменту вручення повістки від старости.

Корисна інформація

Термін дії ваучерів встановлює староста.

Юридична підстава
Закон про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 66k-66n)