Powrót

Стипендії для безробітних

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Якщо Ви безробітний і Вас скерували на стажування, професійну підготовку дорослих чи на навчання, або ж Ви продовжите освіту в середній школі для дорослих чи у вищому навчальному закладі в заочній формі, то Ви можете отримувати стипендію.

Стипендія у період проходження навчання становить:

  • 120% грошової допомоги по безробіттю, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону (перевірте актуальні суми), за умови, що кількість годин навчання становить щонайменше 150 годин в місяць; у разі меншої кількості годин навчання в місяць розмір стипендії визначається пропорційно, із застереженням, що стипендія не може бути нижча 20% від грошової допомоги, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1.

Особа, скерована старостою на навчання, у разі працевлаштування, зайняття іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю під час навчання, має право на завершення навчання без необхідності оплати його вартості. У такій ситуації скерована особа має право на стипендію у розмірі 20% від грошової допомоги, незалежно від кількості годин навчання, з дати початку працевлаштування, зайняття іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю до дати завершення навчання. Від цієї стипендії не вираховуються внески на соціальне страхування. За неповний місяць розмір стипендії визначається шляхом ділення суми належної стипендії на 30 і множення отриманої суми на кількість календарних днів, що припадають на період, за який належиться стипендія.

Стипендія у період продовження освіти становить:

  • 100% грошової допомоги по безробіттю, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону (перевірте актуальні суми), що виплачується впродовж 12 місяців (або до завершення навчання) з дати початку навчання (стипендія призначається за умови, що розмір доходу на одного члена сім'ї, в розумінні положень про соціальну допомогу, не перевищений; в дохід не входить сума стипендії);
  • 20% від грошової допомоги по безробіттю, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону (перевірте актуальні суми), у випадку осіб, які під час навчання працевлаштувалися, зайнялися іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю. За неповний місяць розмір стипендії визначається шляхом ділення суми належної стипендії на 30 і множення отриманої суми на кількість календарних днів, що припадають на період, за який належиться стипендія.

Стипендія у період стажування становить:

  • 120% від грошової допомоги по безробіттю, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону (перевірте актуальні суми).

Стипендія в період проходження професійної підготовки дорослих становить:

  • 120% від грошової допомоги по безробіттю, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону.

Корисна інформація

Періоди отримання стипендії входять в період роботи, необхідний для придбання або збереження трудових прав, а також в періоди відрахувань в розумінні положень про пенсію по інвалідності та пенсію по віку з Фонду соціального страхування.

Періоди отримання стипендії не входять в:

  • періоди, необхідні для придбання права, а також визначення розміру і тривалості періоду отримання грошової допомоги;
  • період працевлаштування, від якого залежить право на відпустку для відпочинку;
  • стаж роботи, вказаний в окремих нормативних актах, необхідний для виконання певних професій.

 

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 про сприяння працевлаштуванню та організаціям ринку праці (ст. 41, 53, 53g, 55,79)

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії