Powrót

Стажування

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-22

Що таке стажування?

Стажування - це придбання безробітним практичних навичок для виконання роботи, шляхом виконання завдань на робочому місці, без встановлення трудових стосунків між роботодавцем і скерованим на стажування безробітним (відбувається на підставі договору, укладеного між Вами і старостою).

 

Хто може прийняти безробітного на стажування?

Безробітний може бути скерований на стажування до роботодавця, сільськогосподарського виробничого кооперативу або повнолітньої фізичної особи, яка проживає та веде особисто і за власний рахунок на території Республіки Польща діяльність в сфері рослинництва або тваринництва, включаючи садівництво, городництво, бджільництво і рибальство, у фермерському господарстві, яке знаходиться в її власності та займає площу орних земель понад 2 га у перерахунку, або веде спеціальний відділ сільськогосподарського виробництва, про який йдеться в Законі від 20 грудня 1990 р. про соціальне страхування фермерів.

 

Скільки часу може тривати стажування?

Староста може скерувати безробітного на проходження стажування впродовж періоду, що не перевищує 6 місяців, а якщо безробітний не досяг 30 років - на період до 12 місяців.

 

Що потрібно зробити, щоб прийняти безробітного на стажування?

Почати слід з подання заявки про організацію стажування у відповідний повятовий центр зайнятості.
Впродовж 30 днів після подання заявки Ви отримаєте зворотню інформацію від старости про затвердження або відхилення Вашої заявки (відмова завжди повинна бути обґрунтована).

Якщо ваша заявка розглянута позитивно, то Ви підписуєте зі старостою договір, в якому міститься інформація про програму, відповідно до якої здійснюватиметься стажування.

В договорі, зокрема, вказуються:

 • дані особи, скерованої на стажування,
 • дані опікуна безробітного,
 • дата початку і закінчення стажування,
 • Ваше зобов'язання забезпечити належне проведення стажування, відповідно до погодженої програми.
   

Корисна інформація

При поданні заявки Ви можете вказати ім'я та прізвище безробітного, якого хочете взяти на стажування.


Ви, як організатор стажування:

 • знайомите стажиста з програмою стажування, з його обов'язками та правами,
 • надаєте стажистові такий профілактичний медичний захист, як і своїм працівникам,
 • навчаєте стажиста в сфері безпеки та гігієни праці, протипожежної безпеки, а також знайомите його з регламентом праці,
 • забезпечуєте стажиста, відповідно до правил, передбачених для працівників, робочим одягом і взуттям, необхідними засобами захисту і гігієни,
 • зобов'язані негайно (не пізніше ніж впродовж семи днів) повідомити старосту, якщо стажування було перерване, про кожний день відсутності стажиста без поважної причини, а також про усі інші події, що мають суттєве відношення до виконання програми,
 • на прохання безробітного, який стажується, зобов'язані надати йому два вихідні дні за кожні 30 календарних днів стажування (за останній місяць Ви зобов'язані надати два вихідні дні до закінчення стажування); варто також пам'ятати, що оскільки стажування не є формою зайнятості згідно з Трудовим кодексом, безробітний під час стажування не має права на неоплачувану чи спеціальну відпустку, 
 • після закінчення стажування зобов'язані видати стажистові письмовий висновок, в якому міститься інформація про виконані ним завдання та про практичні навички, набуті під час стажування. Староста видасть стажистові посвідчення про проходження стажування,
 • Ви не уповноважені виплачувати стажистові яку-небудь винагороду, додаткові виплати, премії і т.п.

Стажист повинен скласти звіт про хід стажування.

Опікун стажиста дає йому вказівки і надає допомогу у виконанні поставлених завдань, а також завіряє своїм підписом звіт, складений стажистом.

Староста, за Вашою заявкою, може позбавити стажиста можливості завершити програму, якщо:

 • він більше одного дня буде відсутній без поважної причини, або
 • він порушує регламент праці, наприклад, приходить на роботу в стані алкогольного сп'яніння, або
 • його відсутність з поважної причини робить неможливим виконання програми стажування.

Староста, за заявкою стажиста або з центру зайнятості, може розірвати з Вами договір про проходження стажування, якщо Ви не виконуєте програму стажування або не дотримуєтеся умов її проходження, звичайно, заслухавши попередньо організатора стажування. 

 

Пам'ятайте!

Якщо Ви припускаєте, що під час організації стажування необхідно буде відправити стажиста у відрядження або залучити його до позмінної роботи, то Вам слід повідомити про це до підписання договору з центром зайнятості. В протилежному випадку, після підписання договору, відправлення стажиста у відрядження або залучення його до позмінної роботи вважатиметься порушенням договору.

 

Чому варто приймати безробітних на стажування?

 • Ви отримуєте працівника, з яким не встановлюєте трудові відносини, - нагляд за проходженням стажування скерованої особи здійснює староста,
 • Ви наймаєте працівника, якому не платите заробітну плату, - під час стажування безробітний має право на стипендію, що виплачується старостою.

 

Варто знати

Перед поданням заявки на організацію стажування ознайомтеся з регламентом звернення щодо отримання цієї форми підтримки, який діє у вибраному центрі зайнятості. Внутрішні регламенти можуть додатково визначати умови звернення щодо отримання вибраної форми підтримки (вони можуть, наприклад, містити вимогу зобов'язатися працевлаштувати безробітного після закінчення стажування), а також вони часто визначають максимальну тривалість стажування.

 

Юридична підстава

 Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 2 абз. 2 п. 5 і 34, ст. 49, 53)

 Розпорядження Міністра праці і соціальної політики від 20 серпня 2009 р. про особливі умови проходження стажування безробітними


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.