Powrót

СПОСОБИ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-29

Трудовий договір розривається:

 • за згодою сторін,
 • за заявою однієї із сторін з дотриманням періоду попередження (розірвання договору з попередженням),
 • за заявою однієї із сторін без дотримання періоду попередження (розірвання договору без попередження),
 • із закінченням часу, на який він був укладений.

Період попередження залежить від того, як довго Ви працюєте у свого роботодавця:

 • два тижні - якщо Ви працюєте менше шести місяців,
 • один місяць - при працевлаштуванні, яке триває не менше шести місяців, але менше трьох років,
 • три місяці - у разі працевлаштування не менше трьох років.

Якщо договір був укладений на випробувальний період, то попередження про розірвання договору може тривати:

 • три робочі дні - для договорів, укладених на період менше двох тижнів,
 • один тиждень - при укладенні договору на термін не менше двох тижнів, але менше трьох місяців,
 • два тижні - для договорів, укладених на період трьох місяців.

Трудовий договір також може бути розірваний за взаємною згодою сторін.
Період попередження про розірвання трудового договору охоплює тиждень або місяць, або ж багатократність згоди закінчується відповідно в суботу чи в останній день місяця.

Крім того, для договорів, які укладені на невизначений час, попередження про розірвання повинне містити:

 • зазначення причини, що обґрунтовує попередження,
 • роз'яснення про право працівника на оскарження у суді з розгляду трудових спорів.
   

Також можливе розірвання трудового договору без попередження, через вину працівника. Роботодавець має на це право в наступних випадках:

 • працівник порушив свої основні трудові обов'язки:
  •  з'явився на роботі в стані алкогольного сп'яніння,
  •  не виконав завдання,
  •  покинув робоче місце без поважної причини,
  •  порушив порядок на робочому місці,
  •  незаконно привласнив майно,
 • працівник вчинив правопорушення в період дії договору, яке робить неможливим виконання роботи на даній посаді,
 • працівник зі своєї вини втратив права, які були необхідні для виконання роботи на займаній посаді.

Роботодавець може розірвати трудовий договір без попередження в наступних випадках:

 • працівник був нездатний виконувати роботу внаслідок хвороби:
  •  більше трьох місяців - коли він пропрацював у даного роботодавця менше шести місяців,
  •  довше, ніж загальний період отримання на цій підставі заробітної плати і грошової допомоги, а також отримання реабілітаційної виплати впродовж перших трьох місяців - якщо працівник працював у роботодавця не менше шести місяців, або ж непрацездатність була викликана нещасним випадком під час роботи, або якщо її причиною є професійне захворювання,
 • працівник був відсутній на роботі більше одного місяця з інших причин, ніж ті, що попередньо вказані.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Згода сторін також повинна бути підтверджена у письмовій формі! Зазвичай такий документ складає роботодавець.
Вчинений злочин повинен бути очевидний або підтверджений правомочним вироком!