Powrót

Синя карта

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-28

Що таке Синя карта?

Це спеціальний дозвіл на перебування, призначений для кваліфікованих працівників, які в Польщі влаштовуються на роботу, що вимагає високої кваліфікації. Для його отримання потрібний договір про роботу і відповідно високий заробіток, а також документально підтверджена кваліфікація іноземця. Дозвіл можна отримати на період до трьох років. Він надається на період, який перевищує на три місяці планований період працевлаштування, але не більше, ніж на три роки.

Дозвіл видається для працевлаштування у конкретного роботодавця на конкретних умовах. Зміна умов працевлаштування впродовж двох років з моменту отримання дозволу вимагає повідомлення центру, який його видав. Повідомлення повинно бути зроблене впродовж 15 днів. При зміні роботодавця потрібний новий дозвіл. У іноземця є 15 робочих днів з моменту закінчення роботи у попереднього роботодавця для повідомлення воєводського центру, а також 30 днів для подання документів, які підтверджують роботу у нового роботодавця. Невиконання цих зобов'язань може призвести до відміни дозволу.

При поданні заявки на отримання Синьої карти ЄС іноземець надає:

  • трудовий договір на період щонайменше одного року (також признаються договори доручення або договори підряду),
  • кваліфікації і документи, необхідні для виконання роботи, у разі регульованих професій,
  • документи, що підтверджують наявність вищої професійної кваліфікації,
  • медичне страхування в розумінні положень про загальне медичне страхування, або підтвердження того, що страхувальник покриває витрати на лікування на території Польщі,
  • згода на виконання роботи, зайняття визначеної посади або розпочинання підприємницької діяльності, якщо це необхідно.

Розмір заробітку, що вимагається, становить щонайменше 150 відсотків від середньої заробітної плати в Польщі в році, який передує поданню заявки на отримання дозволу.

Роботодавець також повинен провести тестування  ринку праці, окрім випадку, коли:

  • професія, яку виконує іноземець, входить в список професій та видів робіт, які воєвода звільняє від тестування ринку праці;
  • іноземець безпосередньо перед поданням заявки мав дозвіл на перебування і роботу або дозвіл на перебування для виконання роботи по професії, яка вимагає високої кваліфікації, у того ж роботодавця і на тій же посаді;
  • іноземець вже був легально працевлаштований в Польщі впродовж 2 років на підставі дозволу на тимчасове перебування для виконання роботи по професії, яка вимагає високої кваліфікації;
  • для професії, яку виконує іноземець, існують передумови для видачі дозволу, незалежно від умов, про які йдеться в ст. 88c закону про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (список професій визначає відповідний Міністр з питань праці);
  • іноземець виконує умови для звільнення від обов'язку мати дозвіл на роботу, які вказані в окремих положеннях.

Положення допускають, що іноземець може двічі бути тимчасово безробітним, під час наявності у нього дозволу. Проте період безробіття не може перевищувати трьох місяців.

 

Юридична підстава

Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців (ст. 127-139)

Закон від 17 грудня 2021 року про внесення змін до закону про іноземців та до деяких інших законів