Powrót

РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-30

Трудовий договір розривається:

 • за згодою сторін,
 • за заявою однієї із сторін з дотриманням періоду попередження (розірвання договору з попередженням),
 • за заявою однієї із сторін без дотримання періоду попередження (розірвання договору без попередження),
 • із закінченням часу, на який він був укладений.

 

Період попередження залежить від того, як довго Ви працюєте у свого роботодавця:

 • два тижні - якщо Ви працюєте менше шести місяців,
 • один місяць - при працевлаштуванні, яке триває не менше шести місяців, але менше трьох років,
 • три місяці - у разі працевлаштування не менше трьох років.

 

Якщо договір був укладений з Вами на випробувальний період, то попередження про розірвання договору може тривати:

 • три робочі дні - для договорів, укладених на період менше двох тижнів,
 • один тиждень - при укладенні договору на термін не менше двох тижнів, але менше трьох місяців,
 • два тижні - для договорів, укладених на період трьох місяців.

Трудовий договір також може бути розірваний за взаємною згодою сторін.

Період попередження про розірвання трудового договору охоплює тиждень або місяць, або ж багатократність згоди закінчується відповідно в суботу чи в останній день місяця.

 

Крім того, для договорів, які укладені на невизначений час, попередження про розірвання повинне містити:

 • зазначення причини, що обґрунтовує попередження,
 • роз'яснення про право працівника на оскарження у суді з розгляду трудових спорів.

Також можливе розірвання трудового договору без попередження, через Вашу вину.

 

Роботодавець має на це право в наступних випадках:

 • коли Ви, як працівник, порушили свої основні трудові обов'язки:
  • прийшли на роботу в стані алкогольного сп'яніння,
  • не виконали завдання,
  • покинули робоче місце без поважної причини,
  • порушили порядок на робочому місці,
  • незаконно привласнили майно;
 • в період дії договору вчинили правопорушення, яке робить неможливим подальше виконання Вами роботи на даній посаді;
 • зі своєї вини втратили права, які були необхідні для виконання роботи на займаній Вами посаді.

 

Роботодавець також має право розірвати трудовий договір без попередження не з вини працівника в наступних випадках:

 • Ви були нездатні виконувати роботу внаслідок хвороби:
  • більше трьох місяців - коли Ваше працевлаштування тривало менше шести місяців,
  • довше, ніж загальний період отримання на цій підставі заробітної плати і грошової допомоги, а також отримання реабілітаційних виплат за перші три місяці - якщо Ви були працевлаштовані не менше шести місяців, або якщо причиною Вашої непрацездатності були: нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання,
 • Ваша обґрунтована відсутність на роботі з інших причин, ніж ті, що раніше вказані, тривала більше одного місяця.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Згода сторін також повинна бути підтверджена у письмовій формі. Зазвичай такий документ складає роботодавець.

Вчинений злочин повинен бути очевидний або підтверджений правомочним вироком.