Powrót

РЕЄСТР

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-29

Робота ясел і дитячого клубу вимагає внесення в реєстр ясел і дитячих клубів. Реєстр ведеться війтом, бургомістром або президентом міста, відповідним з огляду на місце ведення діяльності, з використанням телеінформаційної системи.

Які документи необхідно надати для внесення в реєстр?

Реєстрація здійснюється на підставі заявки про внесення в реєстр, поданої суб'єктом, який має намір вести ясла або дитячий клуб.

Заявка містить: 

  • у разі юридичної особи або організаційної одиниці без юридичної здатності - номер або індекс, що ідентифікує суб'єкт у відповідному публічному реєстрі та підтверджує статус суб'єкта,
  • номер ІПН (NIP) та номер в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб господарюючих суб'єктів (REGON), якщо заявникові були присвоєні ці номери
  • рішення, що підтверджує виконання вимог протипожежної безпеки (відповідно, рішення, що підтверджує виконання санітарних і локальних вимог)
  • у разі фізичних осіб - довідка про відсутність судимості за умисні злочини,
  • заява про наявність законного права на приміщення, в якому працюватимуть ясла або дитячий клуб
  • у разі фізичних осіб - номер у Всезагальній електронній системі персонального обліку населення (PESEL),
  • інформація про години роботи ясел або дитячого клубу,
  • адреса електронної пошти і номер телефону ясел або дитячого клубу,
  • інформація про те, чи пристосовані ясла або дитячий клуб до потреб дітей з обмеженими можливостями або дітей, що вимагають особливої опіки,
  • розмір оплати за ясла або дитячий клуб.

 

Чи підлягає оплаті подання заявки про внесення в реєстр?

Внесення в реєстр підлягає оплаті, яка є власним доходом гміни. Її розмір не може перевищувати 1000 злотих.

За внесення змін до реєстру і виключення з реєстру оплата не береться.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Інформація про будь-які зміни даних в реєстрі повинна бути повідомлена впродовж 14 днів з моменту їх виникнення.