Powrót

Професійна підготовка дорослих

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Що таке професійна підготовка дорослих?

Професійна підготовка дорослих - це інструмент ринку праці, адресований безробітним і деяким особам, що шукають роботу. Метою професійної підготовки дорослих є придбання кваліфікації або професійних навичок, підтверджених документами (сертифікатами або свідоцтвами). Вона реалізується відповідно до програми, орієнтованої на придбання практичних навичок і засвоєння теоретичних знань, необхідних для виконання професійних завдань. Професійна підготовка дорослих здійснюється на підставі договору, укладеного між старостою і роботодавцем або між старостою, роботодавцем і навчальним закладом, внесеним в реєстр, який веде воєводський центр зайнятості.

Професійна підготовка дорослих проводиться у формі:

  • практичного професійного навчання дорослих - це отримання посвідчення підмайстра, свідоцтв, що підтверджують професійну кваліфікацію, або диплома, що підтверджує професійну кваліфікацію, після складання іспитів, що підтверджують усі кваліфікації, визначені в даній професії, особам, які мають: 
  • базову освіту або базову професійну освіту,
  • складений екстерном іспит в сфері вимог, вказаних в основній навчальній програмі загальної освіти або галузевого вузу I  ступеню,
  • середню освіту або середню професійну освіту;
  • привчання дорослих до роботи - це набуття вибраних навичок або професійних кваліфікацій, що підтверджені сертифікатом чи свідоцтвом.

Хто може бути спрямований на професійну підготовку дорослих?

Повятовий центр зайнятості може скерувати Вас на професійну підготовку дорослих, якщо Ви є особою, що шукає роботу, яка:

  • отримує соціальні виплати у зв'язку з гірничою відпусткою, або гірничу соціальну грошову допомогу, як визначено в окремих нормативних актах,
  • бере участь в заняттях в центрі соціальної інтеграції або в індивідуальній програмі інтеграції, про яку йдеться в положеннях про соціальну допомогу,
  • є солдатом запасу,
  • отримує виплати для перекваліфікації,
  • отримує виплати на навчання.

Як довго може тривати професійна підготовка дорослих?

Практичне професійне навчання дорослих триває від 6 до 12 місяців. Воно завершується іспитом, що підтверджує професійну кваліфікацію, який проводиться окружною екзаменаційною комісією, відповідно до положень про умови і методи оцінки, класифікування та просування учнів і слухачів, а також проведення тестів і іспитів в публічних школах, або іспитом на підмайстра, який проводиться екзаменаційними комісіями ремісничих палат відповідно до положень розділу 3b Закону про систему освіти або іспит на підмайстра з позитивним результатом, і отримує відповідно свідоцтво, що підтверджує професійну кваліфікацію, чи диплом, що підтверджує професійну кваліфікацію, або свідоцтво підмайстра.

Привчання дорослих до роботи триває від 3 до 6 місяців. Воно закінчується іспитом, проведеним екзаменаційною комісією ремісничої палати, навчальним закладом, внесеним в реєстр, який веде воєводський центр зайнятості, або іншою установою, вказаною старостою, яка уповноважена проводити іспити. Воно також може закінчуватися іспитом, що підтверджує професійну кваліфікацію, який проводиться окружною екзаменаційною комісією, якщо програма привчання до роботи включає вимоги, вказані в основній навчальній програмі професійного навчання.

Що потрібно зробити, щоб бути скерованим?

Слід звернутися у відповідний повятовий центр зайнятості і запитати про можливість участі в цій формі підтримки. Організація професійної підготовки дорослих залежить від того, чи є у повятовому центрі зайнятості кошти на цю ціль.

Чому варто скористатися професійною підготовкою?

Участь в професійній підготовці дорослих дозволить Вам отримати нову професію і професійну кваліфікацію.

Ви також отримуватимете стипендію у розмірі 120% грошової допомоги по безробіттю, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону (перевірте актуальні суми), за умови, що кількість годин професійної підготовки дорослих складає не менше 150 годин в місяць; у разі меншої кількості годин в місяць, розмір стипендії визначається пропорційно, але стипендія не може бути нижча 20% від грошової допомоги, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону.

Крім того, Ви матимете право на два вихідні дні за кожні 30 календарних днів професійної підготовки.

Корисна інформація

Тривалість проходження професійної підготовки дорослих не може перевищувати 8 годин в день і 40 годин в тиждень.

Учасник професійної підготовки дорослих, який зі своєї вини перервав програму цієї підготовки або не склав іспит, що підтверджує професійну кваліфікацію, іспит на підмайстра або перевіряючий іспит, зобов'язаний відшкодувати кошти на цю підготовку, витрачені з Фонду праці, за винятком ситуації, коли причиною переривання програми цієї підготовки або нескладання іспиту, що підтверджує професійну кваліфікацію, іспиту на підмайстра або перевіряючого іспиту, було працевлаштування, інша оплачувана робота або підприємницька діяльність.

Кошти на професійну підготовку дорослих включають:
1) відшкодування витрат, понесених на учасника професійної підготовки дорослих, необхідних для реалізації програми;
2) одноразову премію, що видається роботодавцеві;
3) оплату, що належить навчальному закладу за підготовку і реалізацію встановленої частини програми;
4) витрати на медичні і психологічні обстеження, спрямовані на визначення здатності брати участь в професійній підготовці дорослих;
5) витрати на іспити, що підтверджують професійну кваліфікацію, іспити на підмайстра або перевірочні іспити, які фінансуються з Фонду праці.

Учасник, який зі своєї вини перервав програму цієї підготовки, не склав іспит, що підтверджує професійну кваліфікацію, іспит на підмайстра або перевірочний іспит, може бути повторно зареєстрований в повятовому центрі зайнятості не раніше ніж через 6 місяців з дня переривання програми або нескладання іспиту.

Староста може фінансувати витрати на проїзд до місця проходження професійної підготовки дорослих, а у разі, коли професійна підготовка дорослих проходить не за місцем проживання, він також може компенсувати витрати на проживання.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 53a - 53m)

Розпорядження Міністра праці і соціальної політики від 14 квітня 2014 р. про професійну підготовку дорослих