Powrót

ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І ТРУДОВИХ СТОСУНКІВ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-30

Принципи трудового законодавства:

  • право на роботу,
  • свобода встановлення трудових стосунків і оплати,
  • повага гідності і прав особистості працівника,
  • рівність працівників,
  • заборона дискримінації,
  • винагорода за працю (право на справедливу заробітну плату),
  • захист прав працівників,
  • право працівників і роботодавців створювати професійні організації і вступати в них,
  • робітнича партисипація.

 

Що таке робочі стосунки?

Робочі стосунки - це правові відносини, в яких Ви, як працівник, зобов'язані особисто та відповідно до вказівок роботодавця виконувати роботу певного виду і на певній посаді, а роботодавець зобов'язаний створити умови, що дозволяють Вам виконувати цю роботу, а також своєчасно виплачувати Вам заробітну плату та інші виплати.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Трудове законодавство також має свої принципи. Ви повинні знати їх, щоб мати можливість відстоювати свої права, незалежно від того, працівник Ви, чи роботодавець.