Powrót

Права і обовязки особи, що шукає роботу

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Які обов'язки має особа, що шукає роботу?

Якщо Ви зареєстровані в повятовому центрі зайнятості в якості особи, що шукає роботу, то Вашими обов'язками є:

 • з'явитися в центр зайнятості щонайменше один раз в 90 днів для підтвердження своєї зацікавленості в допомозі, що визначена в законі,
 • повідомити центр зайнятості впродовж 7 днів про будь-які зміни у Вашій реєстраційній карті і заявах,
 • з'явитися в призначений термін, погоджений між особою, що шукає роботу, і центром зайнятості, а у разі нез'явлення в призначений термін повідомити про причину нез'явлення впродовж 7 днів,
 • розпочати індивідуальний план дій, передбачений для осіб, що шукають роботу, або пройти навчання, якщо такі форми допомоги будуть Вам запропоновані.

Які права має особа, що шукає роботу?

Як особа, яка має статус особи, що шукає роботу, Ви можете користуватися послугами ринку праці в наступних сферах:

 • посередництво при працевлаштуванні - здійснюється у формі індивідуальних контактів посередника при працевлаштуванні з безробітним або особою, що шукає роботу, ярмарків вакансій, які є колективними презентаціями пропозицій про роботу, що містять дані, які дозволяють ідентифікувати роботодавця, а також бірж праці, які дозволяють встановити прямий контакт між роботодавцем і кандидатами на роботу, відібраними посередником у працевлаштуванні;
 • професійна орієнтація, яка надається у формі:
  • індивідуальних консультацій, що полягають у безпосередньому контакті з кар'єрним консультантом, який застосовує процедури, що підтримують процес ухвалення рішення щодо професії безробітним або особою, що шукає роботу;
  • групових консультацій, що проводить кар'єрний консультант, в ході яких учасники занять мають можливість здійснити самооцінку і розвинути навички ухвалення рішень, пов'язаних з плануванням своєї професійної кар'єри.

Якщо у Вас є статус особи, що шукає роботу, і Ви:

 • знаходитеся в періоді повідомлення про припинення трудових або професійних відносин з причин, які стосуються робочого підприємства,
 • працюєте у роботодавця, який був оголошений банкрутом або знаходиться в стані ліквідації, за винятком ліквідації з метою приватизації,
 • отримуєте соціальні виплати у зв'язку з гірничою відпусткою, або гірничу соціальну грошову допомогу, як визначено в окремих нормативних актах,
 • берете участь в заняттях в центрі соціальної інтеграції або в індивідуальній програмі інтеграції, про які йдеться в положеннях про соціальну допомогу,
 • є солдатом запасу,
 • отримуєте виплати для перекваліфікації,
 • отримуєте виплати на навчання,
 • підлягаєте повному соціальному страхуванню фермерів на підставі положень про соціальне страхування фермерів, як член домогосподарства або подружній партнер фермера, якщо маєте намір влаштуватися на роботу, зайнятися іншою оплачуваною діяльністю або підприємницькою діяльністю поза сільським господарством,
 • є працівником, особою, яка виконує іншу оплачувану роботу або веде підприємницьку діяльність, перебуваєте у віці 45 років і старше та зацікавлені в допомозі в професійному розвитку,
 • є іноземцем, що має дозвіл на тимчасове перебування, видане у зв'язку з обставинами, про які йдеться в ст. 144, ст. 159 абз. 1, ст. 160, ст. 161, ст. 186 абз. 1 п. 1,  2, 4, 5 або ст. 187 закону про іноземців, або дозвіл на тимчасове перебування, про який йдеться в ст. 114 абз. 1, ст. 126  абз. 1, або візу, видану з метою виконання роботи в Республіці Польща,

то Ви можете:

 • скористатися послугами з навчання;
 • звертатися щодо фінансування витрат на іспити, які дозволяють отримати сертифікати, дипломи, атестати, визначені професійні кваліфікації або професійні звання, а також витрат на отримання ліцензій, необхідних для виконання тієї чи іншої професії;
 • подати заявку на отримання кредиту для фінансування витрат на навчання з метою працевлаштування або іншої оплачуваної роботи;
 • подати заявку на отримання фінансування з Фонду праці для покриття витрат на післядипломне навчання.

Ви не матимете права на отримання стипендії під час проходження навчання і післядипломного навчання.

Як особа, що шукає роботу, Ви маєте право на повернення витрат на проїзд до місця призначення і назад з метою проходження медичного або психологічного обстеження, якщо Ви були скеровані на таке обстеження Вашим центром зайнятості та їхали в такі місця.

Якщо у Вас є статус особи, що шукає роботу, і Ви:

 • отримуєте соціальні виплати у зв'язку з гірничою відпусткою, або гірничу соціальну грошову допомогу, як визначено в окремих нормативних актах,
 • берете участь в заняттях в центрі соціальної інтеграції або в індивідуальній програмі інтеграції, про які йдеться в положеннях про соціальну допомогу,
 • є солдатом запасу,
 • отримуєте виплати для перекваліфікації,
 • отримуєте виплати на навчання,

можете пройти професійну підготовку дорослих з метою отримання професійної кваліфікації або навичок, підтверджених, відповідно:

 • свідоцтвом - у разі професійної підготовки дорослих у формі практичного професійного навчання дорослих,
 • довідкою, яка підтверджує набуті навички - у разі  проходження професійної підготовки у формі привчання до роботи дорослих.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 33 абз. 4a-4b та ст. 43)

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії