Powrót

Права і обовязки безробітного

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Які обов'язки є у Вас у якості безробітного?

Якщо Ви безробітний і зареєстровані в повятовому центрі зайнятості, то у Ваші обов'язки входить:

 • явка у відповідний повятовий центр зайнятості у встановлені терміни для прийняття пропозиції відповідної роботи, іншої форми допомоги, пропонованої центром зайнятості, або для будь-якої іншої мети, передбаченої законом і визначеної центром зайнятості, у тому числі для підтвердження своєї готовності розпочати працевлаштування, при цьому у разі безробітного, який є боржником по аліментах, встановлений термін не може перевищувати 90 днів;
 • прийняття пропозиції відповідної роботи або іншої форми допомоги, пропонованої центром (наприклад, навчання, стажування);
 • повідомлення повятового центру зайнятості впродовж 7 днів про обґрунтовану причину нез'явлення у вказаний день; обґрунтуванням відсутності може бути медичне звільнення, довідка від роботодавця про проходження співбесіди;
 • участь в навчанні, стажуванні, професійній підготовці дорослих або в інших формах допомоги, передбачених законом, складання кваліфікаційного іспиту, іспиту на звання підмайстра або перевіряючого іспиту, реалізація індивідуального плану дій;
 • проходження медичних або психологічних обстежень для визначення придатності до роботи;
 • повідомлення повятового центру зайнятості впродовж 7 днів про працевлаштування, розпочинання іншої оплачуваної роботи (договір доручення, договір підряду), незалежно від розміру заробітної плати, про подання заявки про внесення в реєстр підприємницької діяльності, а також про виникнення інших обставин, що спричиняють втрату статусу безробітного або втрату права на грошову допомогу - неповідомлення такого факту підлягає покаранню у вигляді штрафу;
 • повідомлення відповідного повятового центру зайнятості про кожну зміну місця прописки або перебування, а також з'явлення в повятовий центр зайнятості, відповідний з огляду на нове місце проживання, впродовж 14 днів з дня зміни місця прописки;
 • надання в повятовий центр зайнятості довідки про непрацездатність в результаті хвороби, на бланку, який встановлений окремими положеннями;
 • повідомлення повятового центру зайнятості про участь в навчанні без скерування старости, фінансованому з публічних коштів ЄС і держави, організованому іншим суб'єктом, не центром, впродовж 7 днів до початку навчання;
 • повідомлення центру про перебування за кордоном або про іншу ситуацію, яка спричиняє неготовність до працевлаштування (цей період в цілому не може перевищувати 10 днів впродовж одного календарного року);
 • подання або відправлення в центр письмової заяви про доходи, під загрозою кримінальної відповідальності, а також інших документів, необхідних для встановлення права на виплати, передбачені законом, впродовж 7 днів після отримання доходу;
 • повернення суми невідповідно отриманої виплати (грошової допомоги, стипендії) разом з авансом на податок на прибуток з фізичних осіб та внеском на медичне страхування, впродовж 14 днів з дня вручення рішення;
 • негайне повернення кредиту разом зі встановленими законом відсотками у разі його використання не за призначенням;
 • повернення суми на фінансування післядипломного навчання, якщо воно було перерване з вини безробітного;
 • повернення витрат на навчання, якщо воно не було завершене з вини безробітного, за винятком ситуацій, коли причиною незавершення навчання було працевлаштування, зайняття іншою оплачуваною діяльністю або підприємництвом;
 • повернення витрат на професійну підготовку дорослих, за винятком випадку, коли причиною перерви у програмі професійної підготовки дорослих або нездачі кваліфікаційного іспиту, іспиту на отримання звання підмайстра або перевірочного іспиту стало працевлаштування, розпочинання іншої оплачуваної роботи або підприємницької діяльності.

Які права має безробітний?

Як безробітний Ви маєте право на:

 • реєстрацію у відповідному повятовому центрі зайнятості при пред'явленні необхідних документів;
 • безкоштовне користування послугами ринку праці, такими як: посередництво при працевлаштуванні на території країни і за її межами, професійна орієнтація та участь в заняттях клубу праці і в інших активаційних семінарах, що організовуються в повятових та воєводських центрах зайнятості;
 • переміщення терміну візиту максимум на 10 календарних днів впродовж року, в рамках так званої неготовності;
 • звернення щодо участі в навчаннях, які фінансуються із коштів Фонду праці, а також користування іншими формами та інструментами підтримки, такими як: стажування, ваучери, професійна підготовка дорослих, разові кошти або кредит на відкриття власної підприємницької діяльності, суспільно корисна праця, грант на телепрацю, кредит на навчання, фінансування витрат на іспити і ліцензії, активаційні виплати,
 • подання заявки на громадські роботи, інтервенційні роботи,
 • звернення щодо інших видів фінансової підтримки, таких як: стипендія для продовження освіти, дофінансування післядипломного навчання, відшкодування витрат по догляду за дитиною до 7 років, повернення витрат на проїзд і проживання, активаційна надбавка, якщо Ви відповідаєте визначеним умовам;
 • медичне страхування.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організаціям ринку праці

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії