Powrót

ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОВЯЗАНІ З БАТЬКІВСТВОМ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-30

Якщо Ви є вагітною працівницею, то Ви маєте особливі права:

 • роботодавець не може залучати Вас до понаднормової роботи, роботи в нічний час, делегувати Вас за межі Вашого постійного місця роботи без Вашої згоди або працевлаштовувати в системі переривчастого робочого часу,
 • роботодавець зобов'язаний на період Вашої вагітності змінити Ваш розклад робочого часу, щоб Ви могли виконувати роботу не в нічну пору, перевести Вас на іншу роботу, яка виконується не в нічну пору, а якщо це неможливо, то звільнити Вас на необхідний час від обов'язку працювати.

Після народження дитини Ви маєте право на декретну відпустку.

 

Декретна відпустка може тривати:

 • 20 тижнів - одна дитина при одних пологах,
 • 31 тиждень - двоє дітей при одних пологах,
 • 33 тижні - троє дітей при одних пологах,
 • 35 тижнів - четверо дітей при одних пологах,
 • 37 тижнів - п'ятеро і більше дітей при одних пологах.

Щонайменше шість тижнів декретної відпустки може припадати до передбачуваної дати пологів.

Ваш роботодавець не може повідомити Вас про розірвання або розірвати трудовий договір під час Вашої вагітності, а також під час декретної відпустки чи відпустки по догляду за дитиною, якщо тільки немає причин, які обґрунтовують розірвання договору без попередження з Вашої вини, та якщо профспілкова організація компанії, що представляє Вас, дала згоду на розірвання договору. Це положення не застосовується, якщо Ви працевлаштовані на пробний період, що не перевищує одного місяця.

Якщо трудовий договір був укладений з Вами на визначений час або на пробний період, який перевищує один місяць, а термін його дії закінчується після третього місяця Вашої вагітності, то такий договір буде продовжений до дати пологів. Це положення не застосовується, якщо договір був укладений з Вами на визначений час для заміщення працівника під час його обґрунтованої відсутності на роботі.

Ваш роботодавець може розірвати з Вами трудовий договір з попередженням у період вагітності, декретної відпустки або відпустки по догляду за дитиною, тільки у тому випадку, якщо роботодавець був оголошений банкрутом або ліквідований. Якщо Ви є працівницею, яка годує дитину грудьми, то Ви маєте право на дві півгодинні перерви для годування, які зараховуються в робочий час.

Якщо Ви годує грудьми більше ніж одну дитину, то Ви маєте право на дві перерви в роботі, по 45 хвилин кожна. Перерви на годування грудьми, за Вашою заявкою, можуть надаватися разом. Якщо Ви працюєте менше чотирьох годин в день, то Ви не маєте права на перерви для годування грудьми. Якщо Ваш робочий час не перевищує шести годин у день, то Вам надається одна перерва для годування грудьми.

Якщо Ви після пологів скористалися декретною відпусткою тривалістю не менше 14 тижнів, то Ви маєте право відмовитися від частини відпустки, що залишилася, і повернутися на роботу у випадку, коли:

 • частина декретної відпустки, що залишилася, буде використана працівником - батьком або іншим членом найближчої сім'ї, який буде виховувати дитину;
 • впродовж періоду, що відповідає частині декретної відпустки, яка залишилася, особистий догляд за дитиною здійснюватиме застрахована особа - батько дитини або інший член найближчої сім'ї, який для догляду за дитиною припинив свою оплачувану діяльність.

Якщо Ви є працівником, який доглядає за дитиною у віці до чотирьох років, то Ваш роботодавець не може залучати Вас до понаднормової роботи без Вашої згоди, поки дитина не досягне цього віку. Роботодавець також повинен отримати Ваш дозвіл на роботу в нічну пору, на роботу в переривчастій системі робочого часу, а також на відрядження поза постійним місцем роботи.

Як працівник, який виховує принаймні одну дитину у віці до 14 років, Ви маєте право впродовж календарного року на звільнення від роботи на 16 годин або на два дні, із збереженням права на заробітну плату. Про спосіб використання звільнення в даному календарному році вирішує працівник у першій заявці.

 

Відпустка на умовах декретної відпустки

Працівник, який взяв дитину на виховання і звернувся до суду по опіці із заявкою про порушення справи щодо усиновлення, або який взяв дитину на виховання в прийомну сім'ю, за винятком професійної прийомної сім'ї, яка не є з дитиною ріднею, має право на відпустку на умовах декретної відпустки у розмірі:

 • 20 тижнів - у разі прийняття однієї дитини,
 • 31 тижня - у разі одночасного прийняття двох дітей,
 • 33 тижнів - у разі одночасного прийняття трьох дітей,
 • 35 тижнів - у разі одночасного прийняття чотирьох дітей,
 • 37 тижнів - у разі одночасного прийняття п'ятьох і більше дітей,

але не довше, ніж до досягнення дитиною семирічного віку та у разі дитини, щодо якої було прийнято рішення відкласти обов'язкове навчання в школі, не довше, ніж до досягнення нею десятирічного віку.

Вищезгаданий працівник, про якого йдеться вище, який прийняв дитину до 7 років, або дитину, щодо якої було прийнято рішення відкласти обов'язкове навчання в школі, не довше, ніж до досягнення нею 10-річного віку, має право на 9 тижнів відпустки на умовах декретної відпустки.

 

Відпустка по догляду за дитиною

Відразу після використання декретної відпустки або відпустки на умовах декретної відпустки, Ви маєте право на відпустку по догляду за дитиною:

 • 32 тижні - у разі народження однієї дитини при одних пологах;
 • 34 тижні - у разі багатоплідних пологів;
 • 29 тижнів - у разі прийняття дитини у віці 7 років та у разі дитини, щодо якої було прийнято рішення відкласти обов'язкове навчання в школі, не довше, ніж до досягнення нею 10-річного віку.

Відпустка по догляду за дитиною надається одноразово або не більше ніж 4 частинами, які безпосередньо припадають одна за другою, в розмірі, кратному тижневі, не пізніше ніж до кінця календарного року, в якому дитині виповнюється 6 років. Заявка повинна бути подана не менше ніж за 21 день до початку відпустки.

16 тижнів відпустки по догляду за дитиною можуть бути взяті в термін, який не слідує безпосередньо за попередньою частиною цієї відпустки. Кількість частин відпустки, використаних в такому порядку, зменшує кількість частин належної відпустки для виховання.

Відпустка по догляду за дитиною може бути взята обома батьками дитини одночасно; загальний розмір взятої відпустки не може перевищувати вищезгаданий розмір.

Працівник може поєднувати відпустку по догляду за дитиною з роботою у роботодавця, який надає відпустку, у розмірі, що не перевищує половини повного об'єму робочого часу. В цьому випадку розмір відпустки збільшується пропорційно об'єму робочого часу, відпрацьованому працівником під час використання відпустки або її частини, але не більше ніж до:

 • 64 тижні - у разі народження однієї дитини при одних пологах;
 • 68 тижні - у разі багатоплідних пологів.

Виплати під час декретної відпустки, відпустки на умовах декретної відпустки і відпустки по догляду за дитиною.

Місячна грошова декретна допомога за період декретної відпустки, відпустки на умовах декретної відпустки становить 100 відсотків від бази розміру грошової допомоги.

Місячна грошова декретна допомога на період відпустки по догляду за дитиною становить:

 • 100 відсотків від бази розміру грошової допомоги за період до:
  • 6 тижні - у разі народження однієї дитини при одних пологах;
  • 8 тижні - у разі багатоплідних пологів;
  • 3 тижнів - у разі прийняття дитини у віці 7 років та у разі дитини, щодо якої було прийнято рішення відкласти обов'язкове навчання в школі, не довше, ніж до досягнення нею 10-річного віку.
 • 60 відсотків від бази розміру грошової допомоги за решта тижнів.

Місячна грошова декретна допомога у випадку:

 • застрахованої працівниці, яка не пізніше, ніж за 21 день після пологів подасть заявку на відпустку по догляду за дитиною відразу після декретної відпустки;
 • застрахованої, яка не є працівницею і подасть заявку на отримання грошової декретної допомоги впродовж 21 дня після дати пологів;
 • застрахованого, який є працівником і який подасть заявку на декретну відпустку не пізніше за 21 день після прийняття дитини на виховання;
 • застрахованого, який не є працівником і який подасть заявку на виплату грошової декретної допомоги впродовж 21 дня після прийняття дитини на виховання, становить 80 відсотків від бази розміру грошової допомоги.

 

Батьківська відпустка

Як працівник - батько, що виховує дитину, Ви маєте право на батьківську відпустку тривалістю два тижні.

Батьківську відпустку Ви можете взяти у будь-який час, у тому числі і в той час, коли працівниця (матір дитини) знаходиться в декретній відпустці або відпустці по догляду за дитиною. Єдиним обмеженням буде вік дитини. Ви можете взяти батьківську відпустку до досягнення дитиною віку 24 місяців.

Батьківська відпустка надається за Вашою письмовою заявкою, поданою не менше ніж за сім днів до початку такої відпустки. Роботодавець зобов'язаний розглянути таку заявку.

Батьківська відпустка може бути взята одноразово або двома частинами, не коротшими за один тиждень. При наданні батьківської відпустки тиждень відпустки прирівнюється до семи календарних днів.

На період батьківської відпустки Ви маєте право на декретну грошову допомогу на умовах, передбачених положеннями Закону про грошові виплати із коштів соціального страхування у разі хвороби та материнства.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Трудове законодавство передбачає захист праці жінок і ряд прав, пов'язаних з батьківством. Варто знати про них і їх використовувати.