Powrót

Посередництво при працевлаштуванні

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

У чому полягає посередництво у працевлаштуванні?

Посередництво при працевлаштування полягає в:

 • наданні допомоги безробітним і особам, що шукають роботу, в пошуку відповідного працевлаштування, а роботодавцям - в пошуку працівників з бажаною професійною кваліфікацією;
 • пошуку пропозицій про роботу;
 • поширенні пропозицій про роботу, у тому числі шляхом розміщення цих пропозицій у інтернет-базі пропозицій про роботу, доступ до якої надається відповідним міністром з питань праці;
 • наданні роботодавцям інформації про кандидатів на роботу, у зв'язку із заявленою пропозицією про роботу;
 • інформуванні безробітних і осіб, що шукають роботу, а також роботодавців про поточну ситуацію та очікувані зміни на місцевому ринку праці;
 • ініціюванні і організації контактів між безробітними і особами, що шукають роботу, та роботодавцями;
 • співпраці повятових центрів зайнятості в сфері обміну інформацією про можливості отримання працевлаштування і навчання на території їх діяльності;
 • інформуванні безробітних про їх права і обов'язки.

Воєводські центри зайнятості можуть здійснювати діяльність в сфері посередництва при працевлаштуванні тільки в масштабах понад повятами та в співпраці з відповідними повятовими центрами зайнятості.

Посередництво при працевлаштуванні, пов'язане з вільним переміщенням працівників по території Європейського Союзу, Європейської економічної зони або країн, що не є учасниками договору про Європейську економічну зону, які можуть користуватися свободою переміщення осіб на підставі договорів, укладених цими країнами з Європейською спільнотою та її членськими державами, може надаватися у рамках мережі EURES .

Опираючись на які принципи, діє посередництво при працевлаштуванні?

Посередництво при працевлаштуванні, реалізоване повятовими і воєводськими центрами зайнятості, здійснюється безкоштовно, відповідно до принципів:

 • доступності послуг посередництва при працевлаштуванні для осіб, що шукають роботу, та для роботодавців;
 • добровільності, що означає свободу від примусу до використання послуг з посередництва при працевлаштуванні;
 • рівності, що означає зобов'язання допомагати усім безробітним і особам, що шукають роботу, в пошуку працевлаштування або іншої оплачуваної діяльності, незалежно від статі, віку, обмежених можливостей, раси, релігії, національності, політичних поглядів, членства в профспілці, етнічного походження, віросповідання або сексуальної орієнтації;
 • прозорості - це означає, що кожна вакансія, про яку повідомляється в центр зайнятості, стає відомою безробітним і особам, що шукають роботу.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 36)