Powrót

Політика у сфері зайнятості

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-29

Факт, що працівник виконуватиме свої обов'язки у вигляді віддаленої роботи може бути узгоджений з роботодавцем на етапі укладання договору, а також у процесі трудової діяльності. У разі, за зміні умов праці, може статися за згодою сторін, з ініціативи працівника чи роботодавця.

Пам'ятайте!

Роботодавець зобов'язаний врахувати прохання працівника щодо виконання віддаленої роботи щодо працівника:

 • зазначено у ст. 142(1) § 1 пункти 2 та 3 Трудового кодексу,
 • вагітної робітниці,
 • який виховає дитину до 4 років,
 • який доглядає іншого члена сім'ї або іншої особи, яка проживає в тому ж домашньому господарстві, має довідку про інвалідність або довідку про тяжку інвалідність.

У цих випадках роботодавець може відмовитися від віддаленої роботи, якщо це неможливо у зв'язку з організацією роботи або видом роботи, що виконується. Роботодавець інформує працівника про причину відмови у прийнятті заяви у паперовому чи електронному вигляді протягом 7 робочих днів з дня подання заяви працівником.

Віддалена робота також може виконуватися епізодично за заявою працівника, поданою у паперовій або електронній формі, терміном не більше 24 днів у календарному році.

 

ОБОВ'ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

Правила віддаленої роботи накладають зобов'язання на роботодавців. До них відносяться:

 • введення режиму віддаленої роботи,
 • внесення змін до трудових договорів,
 • консультації з профспілками чи представниками працівників,
 • необхідність визначення процедур захисту персональних даних,
 • визначення правил покриття працівником витрат за віддалену роботу,
 • встановлення правил охорони праці та техніки безпеки при віддаленій роботі,
 • встановлення засад методів контролю віддаленої роботи.

У разі віддаленої роботи (повної або часткової) роботодавець зобов'язаний забезпечити працівника матеріалами та засобами праці, у тому числі технічними засобами, необхідними для виконання віддаленої роботи.

У разі використання працівником власних матеріалів та засобів праці він має право на грошовий еквівалент у розмірі, узгодженому з роботодавцем. Еквівалент може бути замінений щоденною або щомісячною одноразовою виплатою.

Роботодавець також зобов'язаний відшкодувати інші, ніж зазначені вище, витрати безпосередньо пов'язані з виконанням віддаленої роботи, якщо відшкодування таких витрат передбачено нормативними актами за угодою з профспілками, у порядку виконання віддаленої роботи або в угоду з працівником.