Powrót

Обовязки роботодавця, який працевлаштовує іноземця

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-28

Які зобов'язання несе роботодавець, що працевлаштовує іноземця?

Роботодавець, який працевлаштовує іноземця, зобов'язаний:

 • перед працевлаштуванням іноземця перевірити наявність у нього діючого документу, що дозволяє перебування на території Республіки Польща, зробити копію цього документу і зберігати її впродовж усього періоду роботи іноземця,
 • укласти з іноземцем договір у письмовій формі, відповідно до умов, що містяться в дозволі на роботу,
 • представити іноземцеві до підписання договору його переклад зрозумілою йому мовою,
 • надати іноземцеві один примірник дозволу на роботу, якого цей дозвіл стосується, у письмовій формі,
 • інформувати іноземця про дії, зроблені у зв'язку з провадженням щодо видачі або продовження дозволу на роботу, а також щодо рішень про видачу, відмову у видачі або відхиленні дозволу,
 • зберігати належну старанність в провадженнях щодо видачі, продовження чи відхилення дозволу на роботу для іноземця,
 • надати воєводі, керівникові відповідної податкової служби, місцевому організаційному підрозділу Управління соціального страхування (ZUS), консулові, органу Державної інспекції праці, митній службі, прикордонній службі або поліції документи, що підтверджують виконання вищезгаданих зобов'язань, складені польською мовою або перекладені на польську мову
 • повідомити впродовж 7 днів воєводу, що видав дозвіл, про обставини, що виникли, тобто:
  • розпочинання іноземцем роботи іншого характеру або на іншій посаді, ніж вказано в дозволі на роботу, за умов, про які йдеться в ст. 88f абз. 1b,
  • зміну місцеперебування або місця проживання, назви чи правової форми суб'єкта, що доручає іноземцеві виконання роботи, або прийняття робочого підприємства чи його частини іншим роботодавцем,
  • перехід робочого підприємства чи його частини іншому роботодавцеві,
  • зміну особи, яка представляє роботодавця,
  • не приступання до роботи іноземця впродовж 3 місяців від початкової дати дії дозволу на роботу,
  • переривання роботи іноземцем на період більше 3 місяців,
  • закінчення роботи іноземцем раніше, ніж за 3 місяці до закінчення періоду дії дозволу на роботу.

 

Якими є наслідки порушення положень про працевлаштування іноземців?

Нелегальним виконанням роботи іноземцем є:

 • виконання роботи іноземцем, який не має права на виконання роботи в розумінні ст. 87 абз. 1 або не має відповідного дозволу на роботу, не звільнений на підставі особливих положень від обов'язку мати дозвіл на роботу, або підстава перебування якого не надає йому права на виконання роботи, або
 • якого підстава перебування не дає права виконувати роботу, або
 • який виконує роботу на інших умовах або на іншій посаді, ніж вказано в дозволі на роботу, із застереженням ст. 88f абз. 1a-1c або ст. 88s абз. 1 і 2, або який виконує роботу на інших умовах або на іншій посаді, ніж вказано в дозволі на тимчасове перебування, про який йдеться в ст. 114, 126, 127 або в ст. 142 абз. 3, із застереженням ст. 119 та ст. 135 абз. 3 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або
 • виконання роботи без укладення трудового договору чи цивільно-правового договору в необхідній формі.

 

Яким є покарання за нелегальне працевлаштування іноземця або недотримання зобов'язань, пов'язаних з його працевлаштуванням?

Той, хто доручає нелегальну роботу іноземцеві, карається штрафом в розмірі від 1.000 до 30.000 злотих.

Іноземець, який незаконно виконує роботу, підлягає штрафові.

Той, хто шляхом введення іноземця в оману, використавши помилки, службову залежність або нездатність належним чином зрозуміти прийняті дії, схиляє іноземця до нелегального виконання роботи, карається штрафом в розмірі від 3.000 до 30.000 злотих.

Той, хто вимагає від іноземця матеріальної вигоди в обмін на розпочинання дій, спрямованих на отримання дозволу на роботу чи іншого документу, що надає право виконувати роботу, карається штрафом в розмірі від 3.000 до 30.000 злотих.

Той, хто шляхом введення в оману, використавши помилки або нездатність належним чином зрозуміти прийняті дії, доводить іншу особу до доручення іноземцеві нелегального виконання роботи, карається штрафом в розмірі від 3.000 до 30.000 злотих.

Той, хто не виконає обов'язки про які йдеться в ст. 88i (інформаційні обов'язки суб'єкта, що доручає роботу іноземцеві), підлягає штрафу в розмірі не менше 100 злотих.

Той, хто доручає працевлаштування або виконання іншої оплачуваної роботи іноземцеві, який скерований суб'єктом, що не є агентством зайнятості, карається штрафом в розмірі не менше 3.000 злотих.

Той, хто, керуючи агентством тимчасової зайнятості або діючи від його імені, не виконає обов'язок, про який йдеться в ст. 88s (доручення іноземцеві роботи іншого виду) абз. 3, підлягає штрафу в розмірі від 200 до 2.000 злотих.

Той, хто не виконає обов'язок, про який йдеться в ст. 88 (вимога про отримання дозволу на роботу) в абз. 1 або 3, підлягає штрафу в розмірі від 200 до 2.000 злотих.

Той, хто не виконає обов'язок, про який йдеться в ст. 90d (обов'язок укладання з іноземцем трудового договору) абз. 1 або 2, підлягає штрафу в розмірі від 200 до 2.000 злотих.

 

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці ст. 88h, 120

Закон від 15 червня 2012 року про наслідки доручення виконання роботи іноземцям, які незаконно знаходяться на території Республіки Польща