Powrót

Навчання для безробітних

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-09

Що таке навчання?

Навчанням називається позашкільна діяльність, спрямована на отримання, доповнення або вдосконалення професійних чи загальних навичок і кваліфікацій, необхідних для виконання роботи, включаючи вміння шукати роботу.

Навчання, що фінансується Фондом праці, організовується з метою підвищення професійної кваліфікації та інших кваліфікацій, які збільшують шанси розпочати або зберегти працевлаштування, іншу оплачувану роботу або підприємницьку діяльність.

Повятовий центр зайнятості ініціює і організовує навчання безробітних в груповій та індивідуальній формах.

Групові навчання призначаються для певної групи безробітних (залежно від типу навчання і професії), після попередньо організованого рекрутингу, проведеного повятовим центром зайнятості.

Індивідуальні навчання - це навчання, вказані безробітним і реалізовані за його заявкою, за умови, що цільове призначення навчання обґрунтоване. Вартість навчання в частині, що фінансується з Фонду праці, в цьому році не може перевищувати 300% від середньої заробітної плати (перевірте актуальні суми). 

Витрати на навчання не можуть перевищувати десятикратний розмір мінімальної заробітної плати впродовж періоду послідовних трьох років.

Ви матимете право на навчання, зокрема, якщо:

 • відсутня професійна кваліфікація,
 • необхідно змінити або доповнити кваліфікацію,
 • втрачена здатність виконувати роботу по своїй теперішній професії,
 • відсутні навички активного пошуку роботу.

Як довго може тривати навчання?

Навчання може тривати до 6 місяців, а в ситуаціях, підтверджених програмою навчання по даній професії, - не більше 12 місяців. У разі осіб, які не мають професійної кваліфікації, навчання може тривати до 12 місяців, а в ситуаціях, підтверджених програмою навчання по даній професії, - не більше 24 місяців.

Що потрібно зробити, щоб отримати скерування на навчання?

Якщо Ви хочете отримати скерування на навчання, то Вам слід звернутися у відповідний повятовий центр зайнятості та дізнатися про можливість участі у вибраному навчанні.

Якщо Ви подаєте заявку на індивідуальне навчання, то пам'ятайте, що вибрана Вами навчальна фірма повинна бути внесена в Реєстр навчальних організацій.

Чому варто скористатися навчанням?

якщо Ви зареєстровані як безробітний і скеровані старостою на навчання, то Ви будете отримувати стипендію у розмірі 120% від грошової допомоги по безробіттю, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону (перевірте актуальні суми), за умови, що кількість годин навчання становитиме щонайменше 150 годин в місяць; у разі меншої кількості годин навчання в місяць розмір стипендії визначається пропорційно, із застереженням, що стипендія не може бути менша, ніж 20% від грошової допомоги по безробіттю;
якщо Ви зареєстровані як безробітний і скеровані старостою на навчання, а під час його проходження працевлаштувалися, зайнялися іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю, то Ви матимете право на стипендію у розмірі 20% від грошової допомоги по безробіттю, про яку йдеться в ст. 72 абз. 1 п. 1 закону (перевірте актуальні суми), незалежно від кількості годин навчання, з дня працевлаштування, розпочинання іншої оплачуваної роботи або підприємницької діяльності до дня закінчення навчання; з цієї стипендії не сплачуються внески на соціальне страхування; до цієї стипендії не застосовується принцип пропорційного розрахунку її розміру; її сума за неповний місяць визначається шляхом ділення суми належної стипендії на 30 і множення отриманої суми на кількість календарних днів, що припадають на період, за який належиться стипендія;
Ви можете звернутися щодо відшкодування витрат на проживання та харчування під час навчання поза місцем проживання, якщо це витікає з договору, укладеного між старостою і навчальним закладом;
витрати на проїзд на навчання можуть бути повністю або частково профінансовані старостою;
навчальний заклад застрахує Вас від наслідків нещасних випадків, якщо на підставі участі в навчанні Ви не маєте права на стипендію або якщо під час навчання Ви працевлаштуєтеся, розпочнете іншу оплачувану роботу або займетеся підприємницькою діяльністю.

Корисна інформація

Навчання організовується на підставі тристоронніх договорів про навчання, укладених між старостою, роботодавцем і навчальним закладом. Договір містить сферу навичок і кваліфікацій, що потрібні роботодавцеві, яка є підставою для підготовки навчальним закладом програми навчання, а також зобов'язання роботодавця працевлаштувати безробітного після навчання.

Якщо Ви будете скеровані на навчання і не завершите його зі своєї вини, то будете зобов'язані відшкодувати витрати на навчання, окрім випадку, коли причиною Вашої перерви буде працевлаштування, зайняття іншою оплачуваною роботою або господарською діяльністю.

Якщо під час навчання Ви працевлаштувалися, зайнялися іншою оплачуваною роботою або підприємницькою діяльністю, то Ви маєте право завершити навчання без обов'язку повернути його оплату.

До витрат на навчання входять:

 • заздалегідь обумовлена оплата, що виплачується навчальному закладу;
 • витрати на страхування від наслідків нещасних випадків у разі осіб, які не мають права на стипендію, а
 • також безробітних, які працевлаштувалися під час навчання;
 • витрати на проїзд, а у разі, якщо навчання проходить не за місцем проживання, також витрати на
 • проживання та харчування;
 • витрати, пов'язані з медичними або психологічними обстеженнями;
 • витрати на іспити, що дозволяють отримати сертифікати, дипломи, атестати, визначені професійні
 • кваліфікації або професійні звання, а також витрати на отримання ліцензій, необхідних для виконання тієї чи іншої професії.

Якщо Ви маєте статус безробітного і в цей період маєте право на грошову допомогу по безробіттю та стипендію за участь в навчанні, то у Вас є право вибору виплати.

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 40-41, ст. 109a)

Розпорядження Міністра праці і соціальної політики від 14 травня 2014 р. про детальні умови реалізації, порядок і способи надання послуг ринку праці

 

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії