Powrót

НЯНЯ

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-29

Хто така няня?

Няня - ця фізична особа, яка здійснює опіку над дітьми на підставі договору про надання послуг, до якого застосовуються положення Цивільного кодексу, що стосуються доручення. Цей договір називається "активаційний договір". Він укладається з батьками дитини.

 

Чи підлягає няня обов'язковому страхуванню?

Няня в обов'язковому порядку підлягає страхуванню пенсійному, по непрацездатності і медичному. Це також стосується осіб, як мають статус учня або студента і не досягли 26 років. Заяву на страхування повинен надати платник внесків (один з батьків).

 

Хто зобов'язаний сплачувати внески?

Управління соціального страхування (ZUS) сплачує внески (від основи, яка є сумою, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої відповідно до положень про мінімальну заробітну плату), якщо виконуються усі наступні умови:

  • няня була заявлена одним з батьків для соціального і медичного страхування,
  • батьки або один з батьків, що самостійно виховує дитину, працевлаштовані, надають послуги на підставі цивільно-правового договору, що є основою для соціального страхування, або ведуть несільскогосподарську діяльність; у разі втрати працевлаштування, припинення надання послуг або діяльності, внески сплачуються впродовж 3 місяців з дня виникнення цих причин,
  • дитина не знаходиться в яслах, дитячому клубі, а також не була охоплена опікою, яку здійснює денний опікун.

Управління соціального страхування не сплачує внески, якщо:

  • один з батьків дитини користується пільгою на підставі активаційного договору, про який йдеться в ст. 61c абз. 1 Закону від 20.04.2004 р. про сприяння працевлаштуванню і організації ринку праці, в редакції, що діяла до 26.10.2007 р., з безробітним для виконання оплачуваної роботи в домашньому господарстві, або
  • активаційний договір був укладений між нянею і особами, які виконують функції професійної прийомної сім'ї.

Внески на пенсійне страхування, страхування від непрацездатності і нещасних випадків, а також на медичне страхування за няню сплачує:

  • Управління соціального страхування (ZUS) - від основи, яка є сумою, що не перевищує 50% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої відповідно до положень про мінімальну заробітну плату,
  • один з батьків (платник внесків) - від основи, яка є сумою переплати суми у 50% від мінімальної заробітної плати.

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ!

Няня в обов'язковому порядку підлягає страхуванню пенсійному, по непрацездатності і медичному.

Від основи, яка є сумою переплати суми мінімальної заробітної плати внески сплачує один з батьків (платник внесків).