Powrót

Кредит на створення робочого місця

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-06-06

Кредит на створення робочого місця - це фінансова допомога, яка надається фінансовими посередниками, відібраними Банком національного господарства, у зв'язку зі створенням робочого місця і працевлаштуванням на це робоче місце безробітного або опікуна особи з обмеженими можливостями, який шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштування або не виконує іншу оплачувану роботу.

Хто може отримати кредит на створення робочого місця?

За кредитом на створення робочого місця може звернутися:

 • суб'єкт, що здійснює підприємницьку діяльність;
 • непублічний дитячий садок і непублічна школа, про які йдеться в Законі від 7 вересня 1991 року про систему освіти (З.В. з 2004 р., № 256, поз. 2572, з пізн. зм.);
 • ясла або дитячий клуб, створені чи керовані фізичними особами, юридичними особами і організаційними одиницями без правоздатності, про котрих йдеться в положеннях про догляд за дітьми до 3 років;
 • фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без правоздатності, яка проживає або знаходиться на території Республіки Польща, є власником сільського господарства в розумінні Закону від 15 листопада 1984 р. про сільськогосподарський податок (З. В. з 2013 р. поз. 1381 з пізн. зм.) або веде спеціальний відділ сільськогосподарського виробництва, про який йдеться в Законі від 26 липня 1991 р. про податок на прибуток від фізичних осіб (З. В. з 2012 р., ст. 361 з пізн. зм.) чи в Законі від 15 лютого 1992 р. про податок на прибуток від юридичних осіб (З. В. з 2014 р., поз. 851 з пізн. зм.), яка працевлаштовує впродовж останніх шести місяців, кожного місяця, принаймні, одного працівника на повний об'єм робочого часу.

Щодо отримання кредиту на створення робочого місця для безробітного, опікуна особи з обмеженими можливостями, який шукає роботу і не перебуває у стані працевлаштування або не виконує іншу оплачувану роботу, або для випускника, що шукає роботу, можуть звертатися:

 • ясла або дитячі клуби для створення робочого місця, безпосередньо пов'язаного з доглядом за дітьми з обмеженими можливостями або з проведенням занять для них;
 • суб'єкти, що надають реабілітаційні послуги, на створення робочого місця, безпосередньо пов'язаного з наданням реабілітаційних послуг для дітей з обмеженими можливостями за місцем проживання, у тому числі виїзні послуги.

Зобов'язанням, яке виникає в результаті отримання кредиту, буде працевлаштування на створену посаду:

 • повний робочий день протягом 24 місяців безробітного або
 • терміном на 12 місяців, пошукуючого роботу, не працюючого або виконуючого іншу оплачувану роботу, опікун інваліда, у розмірі, зазначеному в договорі, не менше половини робочого часу

та погашення кредиту на підставі оплачених рахунків-фактур або інших еквівалентних бухгалтерських документів.

 

Якщо Ви звертаєтеся за такою допомогою, то можете її отримати, коли виконаєте усі наступні умови:

 • Ви не маєте заборгованостей по сплаті кредиту на розпочинання підприємницької діяльності або кредиту на створення робочого місця;
 • від моменту початку сплати кредиту на розпочинання підприємницької діяльності минуло щонайменше 3 місяці, а у випадку позичальників, що скористалися пільговим періодом, тримісячний термін починається після закінчення пільгового періоду;
 • Ви не маєте заборгованості по сплаті внесків на соціальне страхування, медичне страхування, до Фонду праці або Фонду гарантованих виплат працівникам;
 • Ви не маєте заборгованості по сплаті інших державних зборів;
 • не були впродовж 2 років до подання заявки на кредит засуджені за кримінальний злочин проти економічного обороту;
 • в період, що охоплює поточний календарний рік і 2 попередніх календарних роки, не отримували допомогу "de minimis", що перевищує 200 тис. євро або 100 тис. євро у разі діяльності, виконуваної в секторі вантажних автомобільних перевезень;
 • у вас не має непогашених державних чи цивільних зобов'язань;
 • та зобов'яжетеся:
  • використовувати кредитні кошти відповідно до їх цільового призначення,
  • проходити перевірку від Міністерства праці і соціальної політики, Банку національного господарства, фінансового посередника або інших уповноважених організацій,
  • зберігати документацію, пов'язану з наданим кредитом, впродовж 10 років з моменту підписання кредиту.

Якщо повятовий центр зайнятості не скеровує безробітного, який відповідає вимогам, впродовж 30 днів після отримання вищезгаданої інформації, то Ви можете працевлаштувати на створену посаду безробітного без скерування з центру зайнятості.

 

Чому варто звернутися за кредитом на створення робочого місця?

Кредит на створення робочого місця може бути наданий Вам в розмірі, який вказаний в договорі, але не більше 6-кратного розміру середньої заробітної плати.

Процентна ставка за кредитом є фіксованою на увесь термін кредитування і становить в масштабі року 0,25 від редисконтної ставки векселів, прийнятих Національним банком Польщі, а для ясел, дитячих клубів і суб'єктів, що надають реабілітаційні послуги, - 0,1 від редисконтної ставки векселів, прийнятих Національним банком Польщі.

 

Який термін погашення кредиту?

Ви зобов'язані сплачувати кредит на створення робочого місця рівними частинами, а термін його погашення не може перевищувати 3 років. У випадку з цим видом кредиту Ви також не маєте права на пільговий період погашення.

Якщо ви одночасно використовуєте бізнес-кредит, період погашення кредиту на створення робочих місць може бути продовжено до кінця періоду погашення бізнес-кредиту.
 

 

Що потрібно зробити, щоб отримати кредит?

Якщо Ви хочете отримати кредит, то Ви повинні подати відповідну заявку і надати юридичний захист на погашення і повернення наданого кредиту.

Список установ, що надають консультаційні послуги і кредити, а також форму заявки для завантаження, можна знайти на сайті  Банку національного господарства.

 

Корисна інформація

Створене робоче місце не може фінансуватися одночасно в рамках кредиту і відшкодування витрат на додаткове устаткування або оснащення робочого місця для скерованого безробітного.

Зобов'язання, пов'язані з працевлаштуванням скерованого безробітного:

 • інформування, з 14-денним випередженням, центру зайнятості і фінансового посередника про дату працевлаштування безробітного,
 • підтвердження працевлаштування безробітного впродовж 7 днів з моменту працевлаштування,
 • інформування фінансового посередника і центру зайнятості про розірвання трудового договору зі скерованим безробітним, не пізніше ніж впродовж 7 днів після розірвання.

Ви будете зобов'язані повернути несплачену суму кредиту на створення робочого місця разом зі встановленими законом відсотками, нарахованими з дати отримання кредиту, в термін, що не перевищує 6 місяців з дати вимоги про його повернення, якщо Ви працевлаштували безробітного на створене робоче місце на термін менше 12 місяців або порушили інші умови договору.

Якщо Ви ліквідовуєте створене робоче місце в період до 36 місяців, рахуючи з першого місяця працевлаштування безробітного, то Ви будете зобов'язані сплатити непогашену основну суму кредиту разом з відсотками, нарахованими з дати ліквідації створеного робочого місця.

Сума несплаченого кредиту повинна бути збільшена на суму отриманої вигоди, що виникла в результаті різниці між процентною ставкою на погашену частину кредиту і ринковою ставкою, яка діяла на дату отримання кредиту.

 

Юридична підстава

 Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 46)

 Регламент надання кредитів, консультацій і навчання у рамках програми "Перший бізнес - Підтримка на старті II"

Розробка: Редакційна команда Зеленої Лінії


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.