Powrót

Іноземці, які мають право виконувати роботу на території Республіки Польща

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-28

Які іноземці, які мають право виконувати роботу на території Республіки Польща?

Іноземцем, який має право виконувати роботу на території Республіки Польща, є особа, яка не являється польським громадянином і виконує принаймні одну з наступних умов:

 • має статус біженця, наданий в Республіці Польща,
 • йому надано додатковий захист в Республіці Польща,
 • має дозвіл на постійне перебування в Республіці Польща,
 • має дозвіл на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу в Республіці Польща,
 • має дозвіл на перебування з гуманітарних міркувань,
 • має дозвіл на толерантне перебування в Республіці Польща,
 • користується тимчасовим захистом в Республіці Польща,
 • має дійсне посвідчення, видане на підставі ст. 35 абз. 1 закону від 13 червня 2003 року про надання захисту іноземцям на території Республіки Польща,
 • є громадянином членської держави Європейського Союзу,
 • є громадянином країни Європейської економічної зони, що не входить в Європейський Союз,
 • є громадянином країни, що не являється стороною договору про Європейську економічну зону, який може користуватися свободою переміщення осіб, відповідно до угод, укладених цією країною з Європейською спільнотою та її членськими державами,
 • є громадянином Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії або членом його сім'ї (ст. 10 абз. 1 букв. b, d, e та f Договору про вихід),
 • супроводжує на території Республіки Польща іноземця, про якого йдеться в п. 7-9, як член сім'ї в розумінні закону від 14 липня 2006 року про в'їзд на територію Республіки Польща, перебування та виїзд з цієї території громадян членських держав Європейського Союзу та членів їх сімей,
 • є особою, про яку йдеться в ст. 19* абз. 2-3 закону від 14 липня 2006 року про в'їзд на територію Республіки Польща, перебування та виїзд з цієї території громадян членських держав Європейського Союзу та членів їх сімей,
 • має дозвіл на тимчасове перебування, про який йдеться в ст. 114 абз. 1 або 1a, ст. 126, ст. 127, ст. 139a абз. 1, ст. 139o абз. 1 або ст. 142 абз. 3 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців - на умовах, вказаних в цьому дозволі, окрім випадку, коли положення закону допускають їх зміну,
 • знаходиться на території Республіки Польща у зв'язку з користуванням короткостроковою мобільністю працівника керівного персоналу, фахівця або працівника, який стажується у рамках внутрішнього переміщення на підприємстві на умовах, що визначені в ст. 139n абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців,
 • перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з користуванням короткостроковою мобільністю науковця на умовах, що визначені в ст. 156b абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців,
 • перебуває на території Республіки Польща у зв'язку з користуванням мобільністю студента на умовах, що визначені в ст. 149b абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців,
 • має дозвіл на роботу та перебуває на території Республіки Польща:
  • на підставі візи, за винятком візи, виданої з метою, про яку йдеться в ст. 60 абз. 1 п. 1, 22 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або
  • на підставі ст. 108 абз. 1 п. 2 або ст. 206 абз. 1 п. 2 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або поставленого в проїзному документі відбитку штампа, який підтверджує подання заявки на видачу дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу, якщо безпосередньо перед поданням заявки йому було дозволено виконувати роботу на території Республіка Польща, або
  • на підставі дозволу на тимчасове перебування, за винятком дозволу, виданого у зв'язку з обставиною, про яку йдеться в ст. 181 абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, або
  • на підставі документу, про який йдеться в ст. 61 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, де визначено статус членів сім'ї співробітника дипломатичної місії чи консульської установи іноземної держави або іншої особи, прирівняної до них на підставі законів, договорів або загальноприйнятих міжнародних правил, які перебувають зі співробітником в домашніх стосунках, якщо між Республікою Польща та іноземною державою або міжнародною організацією укладений договір чи міжнародна угода про виконання оплачуваної діяльності членами сімей співробітників дипломатичних місій або консульських установ, або
  • на підставі візи, виданої іншою державою Шенгенської зони, або
  • на підставі документу про перебування, виданого іншою державою Шенгенської зони, або
  • у рамках безвізового режиму,
 • перебуває на території Республіки Польща на підставі ст. 108 абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців:
  • безпосередньо перед поданням заявки на отримання чергового дозволу на тимчасове перебування, про який йдеться в ст. 139a абз. 1 або ст. 139o абз. 1 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, перебував на території країни на підставі цього дозволу і продовжує виконувати роботу, на яку мав право на підставі цього дозволу,
  • виконує роботу в якості працівника керівних кадрів, фахівця або працівника, який проходить стажування у рамках внутрішнього переміщення на підприємстві, про яке йдеться в ст. 3 п. 13 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, в інтересах приймаючої організації, яка подала заявку на отримання дозволу на тимчасове перебування, про яке йдеться в ст. 139o абз. 1 цього закону, на умовах, вказаних в цій заявці,
  • проводить наукові дослідження або розробки в науковому підрозділі, розташованому на території Республіки Польща, затвердженому Міністром внутрішніх справ відповідно до положень ст. 151 абз. 4-5 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, і подав заявку на отримання дозволу на тимчасове перебування, про яке йдеться в ст. 151b абз. 1 цього закону, на умовах, вказаних в договорі, про який йдеться в ст. 151b абз. 1 п. 2 цього закону.

 

Що таке виконання роботи іноземцем?

Виконання роботи іноземцем означає працевлаштування, виконання іншої оплачуваної роботи, виконання функцій в правліннях юридичних осіб, які були внесені в реєстр підприємців, відповідно до положень про Державний судовий реєстр, або є фінансовими товариствами в організації, або ж управління справами командитного товариства чи командитно-акціонерного товариства генеральним партнером, або ж виконання функцій прокуриста.

 

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці (ст. 87 абз. 1, ст. 2 абз. 1 п. 40)

Закон від 12 грудня 2003 р. про іноземців (ст. 3 п. 4 букв. a)