Powrót

Інформація старости про відсутність можливості роботодавцеві задовольнити свої кадрові потреби

Стаття відповідає правовому статусу на дєнь: 2022-03-28

Інформація старости про відсутність можливості роботодавцеві задовольнити свої кадрові потреби.

Чим є інформація старости про відсутність можливості роботодавцеві задовольнити свої кадрові потреби?

Тест ринку праці - це інформація від старости про відсутність можливості задовольнити кадрові потреби роботодавця на підставі реєстрів безробітних і осіб, що шукають роботу, або про негативний результат рекрутингу, організованого для роботодавця, який був підготовлений з урахуванням пріоритету доступу на ринок праці для польських громадян та іноземців, про яких йдеться в ст. 87 абз. 1 п. 1-11. Для цього роботодавець подає пропозицію про роботу на посаду, на яку буде працевлаштований іноземець, в повятовий центр зайнятості, відповідний з огляду на головне місце виконання роботи іноземцем.

Якщо специфікація роботи, що буде виконувати іноземцем, не дозволяє вказати головне місце її виконання, то інформація видається відповідним старостою, з огляду на місце знаходження або місце проживання суб'єкта, що доручає виконання роботи іноземцеві.

Інформація від старости видається за заявкою суб'єкта, що доручає виконання роботи іноземцеві, в термін:

 • не пізніше 14 днів з дня подання пропозиції про роботу в повятовому центрі зайнятості, якщо аналіз реєстрів безробітних і осіб, що шукають роботу, не свідчить про наявність можливості організувати рекрутинг;
 • не пізніше 21 дня з дня подання пропозиції про роботу у разі організації рекрутингу серед безробітних і осіб, що шукають роботу.

 

Коли не вимагається отримання інформації від старости про відсутність можливості роботодавцеві задовольнити свої кадрові потреби?

Воєвода видає дозволи на роботу без необхідності отримання інформації від старости про відсутність можливості роботодавцеві задовольнити свої кадрові потреби, якщо це стосується:

 • професії, по якій іноземець повинен виконувати роботу, або вид роботи, яка повинна бути йому доручена, входить в перелік професій і видів робіт, для яких видача дозволу на роботу не вимагає врахування інформації від старости, який складений воєводою, відповідним з огляду на головне місце виконання роботи;
 • звернення суб'єкта, який доручає іноземцеві виконання роботи, щодо видачі продовження дозволу на роботу для того ж іноземця і на тій же посаді;
 • іноземця, який безпосередньо перед поданням заявки мав або має дозвіл на роботу або дозвіл на тимчасове перебування і роботу у того ж роботодавця і на тій же посаді;
 • ситуації, в якій іноземець впродовж трьох років, що передують поданню заявки про видачу дозволу на роботу, завершив навчання у вищому навчальному закладі, розташованому на території Республіки Польща або іншої держави Європейської економічної зони чи Швейцарської Конфедерації, або є докторантом в докторантурі, яка знаходиться у веденні суб'єкта з місцеперебуванням на території Республіка Польща;
 • ситуації, в якій іноземець впродовж трьох років, що передують поданню заявки на видачу дозволу на проживання, легально і безперервно перебував на території Республіки Польща;

"В розумінні ст. 195 абз. 4 закону від 12 грудня 2013 року про іноземців, перебування іноземця вважається безперервним, якщо жодна з перерв не перевищувала 6 місяців, а всі перерви разом не перевищували в цілому 10 місяців".

 • іноземця, який виконуватиме роботу по професії, вказаній в списку, який є додатком до розпорядження про визначення випадків, в яких дозвіл на роботу для іноземця видається без урахування детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців (З. В. з 2018 поз. 1264);
 • іноземця, який є членом сім'ї працівника дипломатичного представництва, консульської установи, міжнародної організації або їх представництва, що виконує роботу в Республіці Польща на підставі міжнародних договорів і домовленостей, іноземця, який виконує роботу в приватній домашній службі працівників дипломатичних представництв, консульських установ, міжнародних організацій або їх представництв;
 • іноземця, який має право на умовах, викладених в правових актах, що видані органами, створеними на підставі Угоди про асоціацію між Європейською економічною спільнотою і Туреччиною, підписаної в Анкарі 12 вересня 1963 року (З. В. ЄС L 217 з 29.12.1964, стор. 3687 - З. В. ЄС Польське спеціальне видання, розд. 11, т. 11, стор. 10);
 • іноземця, уповноваженого представляти іноземного підприємця в його філії або представництві, розташованому на території Республіки Польща;
 • громадянина Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Молдова або України, що виконує роботу по догляду та опіці або в якості домашньої прислуги для фізичних осіб в домашньому господарстві;
 • громадянина Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Молдова або України, який в період, що безпосередньо передує поданню заявки на видачу дозволу на роботу, був працевлаштований в період не менше 3 місяців у того ж роботодавця і на тій же посаді, відповідно до заяви про доручення виконання роботи іноземцеві, що внесена в реєстр заяв - за умови пред'явлення заяви про доручення виконання роботи іноземцеві, внесеної в реєстр заяв, і трудового договору, а також документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування;
 • іноземця – спортивного тренера або спортсмена, який працює в спортивних клубах та інших організаціях, статутною діяльністю яких є сприяння розвитку фізичної культури і спорту;
 • лікаря і стоматолога, який проходить навчання або реалізує програму спеціалізації на підставі положень про спеціалізацію лікарів і стоматологів.

 

Юридична підстава

Закон від 20 квітня 2004 р. про сприяння працевлаштуванню та організації ринку праці ст. 88c

Закон від 12 грудня 2013 р. про іноземців (ст. 114, абз. 3)

Повідомлення Міністра праці і соціальної політики від 30 грудня 2014 року щодо оголошення цілісного тексту розпорядження Міністра праці і соціальної політики про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців

Повідомлення Міністра сім'ї, праці і соціальної політики від 10 січня 2019 року щодо оголошення цілісного тексту розпорядження Міністра праці і соціальної політики про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців

Розпорядження Міністра сім'ї, праці і соціальної політики від 28 червня 2018 року, яке змінює розпорядження про визначення випадків, в яких дозволи на роботу для іноземців видаються незалежно від детальних умов видачі дозволів на роботу для іноземців

Розпорядження Міністра сім’ї та соціальної політики від 25 жовтня 2022 року про внесення змін до положення про визначення випадків видачі дозволу на працевлаштування іноземця незалежно від детальних умов видачі дозволу на працевлаштування іноземця

Розпорядження Міністра сім’ї та соціальної політики від 25 жовтня 2022 року про внесення змін до розпорядження відносно деяких країн, до громадян на яких поширюються певні положення про дозвіл на сезонну роботу та положення про освядчення на роботи іноземцю